Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 01: Tụng Kinh và Giảng Buổi Tối (Trường Hạ Thiên Ấn kỳ 20, Thứ Tư 10-7-2019)

10/07/201922:05(Xem: 2248)
Day 01: Tụng Kinh và Giảng Buổi Tối (Trường Hạ Thiên Ấn kỳ 20, Thứ Tư 10-7-2019)

Day 01:

Thứ Tư, 10-07-2019
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (HT Phó Thiền Chủ Thích Quảng Ba)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Như Định, TT Thiện Hiền)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

tụng-kinh-giang-pháp-1tụng-kinh-giang-pháp-2tụng-kinh-giang-pháp-3tụng-kinh-giang-pháp-4tụng-kinh-giang-pháp-5tụng-kinh-giang-pháp-6tụng-kinh-giang-pháp-7tụng-kinh-giang-pháp-8tụng-kinh-giang-pháp-9tụng-kinh-giang-pháp-10tụng-kinh-giang-pháp-11tụng-kinh-giang-pháp-12tụng-kinh-giang-pháp-13tụng-kinh-giang-pháp-14tụng-kinh-giang-pháp-15tụng-kinh-giang-pháp-16tụng-kinh-giang-pháp-17tụng-kinh-giang-pháp-18tụng-kinh-giang-pháp-19tụng-kinh-giang-pháp-20tụng-kinh-giang-pháp-21tụng-kinh-giang-pháp-22tụng-kinh-giang-pháp-23tụng-kinh-giang-pháp-24tụng-kinh-giang-pháp-25tụng-kinh-giang-pháp-26tụng-kinh-giang-pháp-27tụng-kinh-giang-pháp-28tụng-kinh-giang-pháp-29tụng-kinh-giang-pháp-30tụng-kinh-giang-pháp-31tụng-kinh-giang-pháp-32tụng-kinh-giang-pháp-33tụng-kinh-giang-pháp-34tụng-kinh-giang-pháp-35tụng-kinh-giang-pháp-36tụng-kinh-giang-pháp-37tụng-kinh-giang-pháp-38tụng-kinh-giang-pháp-39tụng-kinh-giang-pháp-40tụng-kinh-giang-pháp-41tụng-kinh-giang-pháp-42tụng-kinh-giang-pháp-43tụng-kinh-giang-pháp-44tụng-kinh-giang-pháp-45tụng-kinh-giang-pháp-46tụng-kinh-giang-pháp-47tụng-kinh-giang-pháp-48tụng-kinh-giang-pháp-49tụng-kinh-giang-pháp-50tụng-kinh-giang-pháp-51tụng-kinh-giang-pháp-52tụng-kinh-giang-pháp-53tụng-kinh-giang-pháp-54tụng-kinh-giang-pháp-55tụng-kinh-giang-pháp-56tụng-kinh-giang-pháp-57tụng-kinh-giang-pháp-58tụng-kinh-giang-pháp-59tụng-kinh-giang-pháp-60tụng-kinh-giang-pháp-61tụng-kinh-giang-pháp-62tụng-kinh-giang-pháp-63tụng-kinh-giang-pháp-64tụng-kinh-giang-pháp-65tụng-kinh-giang-pháp-66
HT Quang Ba (3)HT Quang Ba (5)HT Quang Ba (8)HT Quang Ba (9)HT Quang Ba (10)HT Quang Ba (11)HT Quang Ba (12)HT Quang Ba (13)HT Quang Ba (15)HT Quang Ba (16)HT Quang Ba (17)HT Quang Ba (20)HT Quang Ba (22)HT Quang Ba (23)HT Quang Ba (24)HT Quang Ba (25)HT Quang Ba (26)HT Quang Ba (27)HT Quang Ba (28)HT Quang Ba (29)HT Quang Ba (230)HT Quang Ba (231)HT Quang Ba (232)
HT Quang Ba (3)HT Quang Ba (5)HT Quang Ba (8)HT Quang Ba (9)HT Quang Ba (10)HT Quang Ba (11)HT Quang Ba (12)HT Quang Ba (13)HT Quang Ba (15)HT Quang Ba (16)HT Quang Ba (17)HT Quang Ba (20)HT Quang Ba (22)HT Quang Ba (23)HT Quang Ba (24)HT Quang Ba (25)HT Quang Ba (26)HT Quang Ba (27)HT Quang Ba (28)HT Quang Ba (29)HT Quang Ba (230)HT Quang Ba (231)HT Quang Ba (232)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn