Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 06: Cúng Quá Đường và Kinh Hành Niệm Phật

16/07/201906:26(Xem: 2361)
Day 06: Cúng Quá Đường và Kinh Hành Niệm Phật

Thứ Hai, 15-07-2019
05.00 Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Nguyên Trực)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp  (HT Thiền Chủ Thích Bảo Lạc)
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-03.30pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

02.00pm-05.00pm: Hội Đồng Giáo Phẩm họp định kỳ

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (NS Trí Lưu, NS Thảo Liên)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: NS Tâm Lạc,  Ni Sư Viên Thông)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


day 6_cung qua duong (1)day 6_cung qua duong (2)day 6_cung qua duong (3)day 6_cung qua duong (4)day 6_cung qua duong (5)day 6_cung qua duong (6)day 6_cung qua duong (7)day 6_cung qua duong (8)day 6_cung qua duong (9)day 6_cung qua duong (10)day 6_cung qua duong (11)day 6_cung qua duong (12)day 6_cung qua duong (13)day 6_cung qua duong (14)day 6_cung qua duong (15)day 6_cung qua duong (16)day 6_cung qua duong (17)day 6_cung qua duong (18)day 6_cung qua duong (19)day 6_cung qua duong (20)day 6_cung qua duong (21)day 6_cung qua duong (22)day 6_cung qua duong (23)day 6_cung qua duong (24)day 6_cung qua duong (25)day 6_cung qua duong (26)day 6_cung qua duong (27)day 6_cung qua duong (28)day 6_cung qua duong (29)day 6_cung qua duong (30)day 6_cung qua duong (31)day 6_cung qua duong (32)day 6_cung qua duong (33)day 6_cung qua duong (34)

Chụp hình: Sa Di Hữu Tín

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn