Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 02: Thảo Luận Phật Pháp

11/07/201914:36(Xem: 1990)
Day 02: Thảo Luận Phật Pháp
Day 02: Thảo Luận Phật Pháp, chủ tọa: Hòa Thượng Phó Thiền Chủ Trường Hạ Thích Quảng Ba tại Trường Hạ Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu, từ 9.am-11.am, Thứ Năm 11/07/2019. 

day2-hội-thảo-44day2-hội-thảo-45day2-hội-thảo-46
day2-hội-thảo-2day2-hội-thảo-3day2-hội-thảo-4day2-hội-thảo-5day2-hội-thảo-6day2-hội-thảo-7day2-hội-thảo-8day2-hội-thảo-9day2-hội-thảo-10day2-hội-thảo-11day2-hội-thảo-12day2-hội-thảo-13day2-hội-thảo-14day2-hội-thảo-15day2-hội-thảo-16day2-hội-thảo-17day2-hội-thảo-18day2-hội-thảo-19day2-hội-thảo-20day2-hội-thảo-21day2-hội-thảo-22day2-hội-thảo-23day2-hội-thảo-24day2-hội-thảo-25day2-hội-thảo-26day2-hội-thảo-27day2-hội-thảo-28day2-hội-thảo-29day2-hội-thảo-30day2-hội-thảo-31day2-hội-thảo-32day2-hội-thảo-33day2-hội-thảo-34day2-hội-thảo-35day2-hội-thảo-36day2-hội-thảo-37day2-hội-thảo-38day2-hội-thảo-39day2-hội-thảo-40day2-hội-thảo-41day2-hội-thảo-42day2-hội-thảo-47day2-hội-thảo-48
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn