Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương trình  Lễ Bế Mạc
Khóa An Cư  Kiết Hạ kỳ 20

tại Chánh Điện Chùa Thiên Ấn
 9.00am, Thứ Bảy 20-7-2019
MC: ĐĐ Thích Hạnh Phẩm

- Phật tử tề tựu
- Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm
- Niệm Phật cầu gia bị

- Tuyên bố lý do và giới thiệu Chư Tôn Đức (MC: ĐĐ Thích Hạnh Phẩm)
- Lời bế mạc của Thượng Tọa Hóa Chủ Trường Hạ ( TT Như Định)
- Nhận xét của Ban Giám Luật (TT Bổn Điền)
- Nhận xét của Ban Giáo Thọ (HT Minh Hiếu)
- Ban Thư Ký báo cáo (TT Thiện Hiền)
- Ban Thủ Quỹ báo cáo (NS Thích Nữ Thảo Liên, TXTL)
- Cảm tưởng của Đại Điện Chúng Tỳ Kheo (TT Thích Đạo Hiển)
- Cảm tưởng của Đại Điện Chúng Tỳ Kheo Ni (NS TN Chân Kim)
- Cảm niệm tri ân của Đại Điện Phật tử tại gia (Đh Tâm Huệ)
- Huấn Từ của Phó HT Thiền Chủ
- Đạo Từ của Hòa Thượng Thiền Chủ Trường Hạ Thiên Ấn
 (Tán Dương Công Đức & Tặng quà dành cho toàn Ban Tổ Chức Trường Hạ kỳ 20 (HT Hội Chủ Bảo Lạc)
- Lời tán thán công đức cho tứ chúng và phát Chứng Nhận An Cư  (HT Phó Thiền Chủ Thích Quảng Ba)
-  Hồi hướng công đức và hoàn mãn


Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (1)
Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (2)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (3)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (4)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (5)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (6)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (7)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (8)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (9)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (10)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (11)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (12)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (13)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (14)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (15)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (16)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (17)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (18)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (19)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (20)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (21)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (22)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (23)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (24)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (25)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (26)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (27)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (28)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (29)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (30)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (31)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (32)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (33)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (34)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (35)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (36)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (37)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (38)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (39)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (40)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (41)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (42)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (43)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (44)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (45)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (46)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (47)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (48)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (49)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (50)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (51)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (52)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (53)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (54)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (55)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (56)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (57)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (58)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (59)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (60)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (61)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (62)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (63)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (64)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (65)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (66)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (67)Le Be Mac Khoa An Cu ky 20 (68)


Nhiếp ảnh:
 Phật tử Thanh Độ
 Phật tử Diệu Hòa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn