Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ban Chức Sự Trường Hạ Thiên Ân 2019

09/07/201921:46(Xem: 2467)
Ban Chức Sự Trường Hạ Thiên Ân 2019

                        

họp-tiền-an-cư-2019-33

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
PHẬT LỊCH  2563
( Từ ngày 10/07/2019 đến ngày 20/07/2019)

 

Ban Chức Sự
Trường Hạ  Thiên Ấn kỳ 20

 

Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn
Thiền Chủ:
 HT Thích Bảo Lạc

Phó Thiền Chủ: HT Thích Quảng Ba

Kiết Giới Trường: HT Thích Nguyên Trực
Đối Thú An Cư:  HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba

Hóa Chủ: TT Thích Như Định

Ban Giám Luật:  HT Thích Bổn Điền

Ban Giáo Thọ: HT Thích Minh Hiếu

Ban Khai Thị: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Minh Hiếu, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Như Định, TT Thích Tâm Phương, Ni Trưởng Phước Trí, Ni Trưởng Minh Đạo.

Ban Giáo Thọ Hội Thảo về Hành Trì Giới Luật & Phật Pháp:  HT Thích Bảo Lạc. HT Thích Quảng Ba, HT Thích Minh Hiếu, HT Thích Bổn Điền, TT Tâm Minh, TT Như Định, TT Tâm Phương, TT Thiện Hiền.

Ban Giảng Pháp Cho Quý Phật Tử: TT Tâm Minh, TT Như Định, TT Tâm Phương, TT Thiện Hiền, TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, TT Nhuận Chơn, TT Minh Hội, TT Minh Thường, TT Viên Trí, TT Viên Tịnh, TT Hạnh Tri, TT Đạo Hiển, ĐĐ Hạnh Phẩm, NS Tâm Lạc, NS Viên Thông.

Ban Thư Ký: TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín, ĐĐ Thích Đăng Nghĩa, Đh Quảng Thanh, Đh Thiên Mãn

Ban Kỷ Yếu: TT Nguyên Tạng, TT Viên Tịnh, TT Phổ Huân, ĐĐ Hạnh Phẩm, SC Giác Anh, Đh Diệu Ánh, Đh Thanh Phi, Đh. Quảng Duy Minh.

Ban Thủ Quỹ Trường Hạ: NS Viên Thông, NS Thảo Liên, Đh Tâm Huệ, Đh Diệu Hòa

Ban Nghi Lễ: TT Thiện Hiền, TT Nhuận Chơn, TT Viên Trí, TT Viên Tịnh, TT Hạnh Tri

 

Ban Hô Canh Tọa thiền: TT Thiền Hiền, TT Nguyên Tạng, TT Nhuận Chơn, TT Viên Trí, TT Hạnh Tri, TT Đạo Hiển

Chúng Trưởng Tăng: TT Đạo Hiển

Chúng Trưởng Ni: NS Chân Kim

Chúng Trưởng Nam Cư Sĩ:   Đh Huệ Đức

Chúng Trưởng Nữ Cư Sĩ :  Đh. Tâm Huệ

Tri Chung Bản:  ĐĐ Đăng Nghĩa

Cúng Đại Bàng: Sa Di Giác Pháp, Sa Di Hữu tín

Ban Hương Đăng: NS Minh Hạnh, Sư Cô Huệ Minh, PT Quảng Lưu, Quảng Hoàng và Phật tử Thiên Ấn 

Ban Trai Soạn: Sư Cô Hạnh Chiếu cùng Phật tử Chùa Thiên Ấn và các Chùa trong Giáo Hội
Ban Hành Đường: Ni Sư Đạo Hương, Sư cô Huệ Minh, và Phật tử tùng Hạ

Ban Trang Trí: ĐĐ Đăng Nghĩa, ĐĐ Hạnh Phước, ĐĐ Hạnh Phát, ĐĐ Nghiêm Tịnh, SC Huệ Minh và Phật tử Chùa Thiên Ấn.

Ban Vận Chuyển: ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Phước và PT Thiên Mãn. Đh Nhuận Thịnh, Đh Diệu Châu.

Ban Cư Trú: ĐĐ Huyền Tâm,  PT Diệu Thảo, Đh Tịnh Nguyện và Phật tử Chùa Thiên Ấn.

Ban Quay Phim & Chụp Hình Lưu Niệm: Đh. QuảngThiện Duyên, PT Giác Nguyện,

Ban Âm Thanh & Ánh Sáng:  PT Tâm Tấn ( Anh Bàn)

Ban Thị Giả : ĐĐ Đăng Từ, ĐĐ Đạo Trì, SC Đạo Nghĩa, SC Đạo Hiền, Sa Di Giác Pháp và  Sa Di Hữu Tín

Ban Trà Nước: SC Huệ Minh, Phật tử Chùa Thiên Ấn và  Phật tử tùng Hạ

Ban Y Tế: PT:Thiện Bảo, Tâm Nguyện 
Ban Vệ Sinh và Môi Trường:
 ĐĐ Thích Hiền Tâm & Phật tử Chùa Thiên Ấn

Ban Thiền Trà: TT Hạnh Tri, ĐĐ Hạnh Phẩm
Ban Trật Tự: Đh Quảng Pháp, Đh Thanh Tín, Đh Tâm Chánh, Đh Quảng BảoGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn