Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thứ Năm, 18-07-2019
05.00  Thức chúng 

05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Tâm Phương)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (TT Tâm Minh)
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật

01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (TT Tâm Phương)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Tâm Minh, ĐĐ Hạnh Phẩm)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh1-- cong phu khuya (1)1-- cong phu khuya (2)1-- cong phu khuya (4)1-- cong phu khuya (5)1-- cong phu khuya (7)1-- cong phu khuya (8)1-- cong phu khuya (15)1-- cong phu khuya (17)1-- cong phu khuya (18)1-- cong phu khuya (19)1-- cong phu khuya (21)1-- cong phu khuya (22)1-- cong phu khuya (23)1-- cong phu khuya (24)1-- cong phu khuya (25)1-- cong phu khuya (27)1-- cong phu khuya (28)1-- cong phu khuya (31)1-- cong phu khuya (33)1-- cong phu khuya (34)1-- cong phu khuya (35)1-- cong phu khuya (36)1-- cong phu khuya (37)1-- cong phu khuya (41)1-- cong phu khuya (42)1-- cong phu khuya (43)1-- cong phu khuya (44)1-- cong phu khuya (45)1-- cong phu khuya (46)1-- cong phu khuya (52)1-- cong phu khuya (56)2-- hoi thao (2)2-- hoi thao (5)2-- hoi thao (6)2-- hoi thao (7)2-- hoi thao (8)2-- hoi thao (11)2-- hoi thao (12)2-- hoi thao (13)2-- hoi thao (14)2-- hoi thao (15)2-- hoi thao (16)2-- hoi thao (17)2-- hoi thao (18)2-- hoi thao (19)2-- hoi thao (20)2-- hoi thao (21)2-- hoi thao (22)2-- hoi thao (23)2-- hoi thao (26)2-- hoi thao (27)2-- hoi thao (28)2-- hoi thao (29)2-- hoi thao (30)2-- hoi thao (31)2-- hoi thao (32)2-- hoi thao (33)2-- hoi thao (34)2-- hoi thao (36)2-- hoi thao (37)2-- hoi thao (38)2-- hoi thao (39)2-- hoi thao (40)2-- hoi thao (41)2-- hoi thao (42)3-- cung qua duong (2)3-- cung qua duong (3)3-- cung qua duong (6)3-- cung qua duong (8)3-- cung qua duong (9)3-- cung qua duong (10)3-- cung qua duong (11)3-- cung qua duong (13)3-- cung qua duong (15)3-- cung qua duong (16)3-- cung qua duong (17)3-- cung qua duong (18)3-- cung qua duong (19)3-- cung qua duong (23)3-- cung qua duong (24)3-- cung qua duong (25)3-- cung qua duong (27)3-- cung qua duong (28)3-- cung qua duong (33)3-- cung qua duong (34)3-- cung qua duong (37)3-- cung qua duong (38)3-- cung qua duong (39)3-- cung qua duong (40)3-- cung qua duong (41)3-- cung qua duong (44)3-- cung qua duong (45)3-- cung qua duong (46)3-- cung qua duong (48)3-- cung qua duong (49)3-- cung qua duong (51)3-- cung qua duong (52)3-- cung qua duong (53)3-- cung qua duong (54)3-- cung qua duong (55)3-- cung qua duong (56)3-- cung qua duong (57)3-- cung qua duong (59)3-- cung qua duong (61)3-- cung qua duong (62)3-- cung qua duong (63)3-- cung qua duong (64)3-- cung qua duong (65)3-- cung qua duong (66)3-- cung qua duong (67)3-- cung qua duong (68)3-- cung qua duong (69)3-- cung qua duong (70)3-- cung qua duong (71)3-- cung qua duong (72)3-- cung qua duong (73)3-- cung qua duong (76)3-- cung qua duong (78)3-- cung qua duong (79)3-- cung qua duong (80)3-- cung qua duong (81)4-thuyet phap (1)4-thuyet phap (2)4-thuyet phap (3)4-thuyet phap (4)4-thuyet phap (7)4-thuyet phap (9)4-thuyet phap (10)4-thuyet phap (11)4-thuyet phap (12)4-thuyet phap (14)4-thuyet phap (15)4-thuyet phap (16)4-thuyet phap (17)4-thuyet phap (18)4-thuyet phap (19)4-thuyet phap (20)4-thuyet phap (21)4-thuyet phap (22)4-thuyet phap (23)4-thuyet phap (24)4-thuyet phap (25)4-thuyet phap (26)4-thuyet phap (27)
3- hoi thao va thuyet phap (1)3- hoi thao va thuyet phap (2)3- hoi thao va thuyet phap (3)3- hoi thao va thuyet phap (4)3- hoi thao va thuyet phap (5)3- hoi thao va thuyet phap (6)3- hoi thao va thuyet phap (7)3- hoi thao va thuyet phap (8)3- hoi thao va thuyet phap (9)3- hoi thao va thuyet phap (10)3- hoi thao va thuyet phap (11)3- hoi thao va thuyet phap (15)3- hoi thao va thuyet phap (17)3- hoi thao va thuyet phap (18)

Chụp hình:
Phật tử Diệu Hòa Nguyễn Thị Ngọc Dung


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn