Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 08: Hình ảnh sinh hoạt tại Trường Hạ Thiên Ân (17-7-2019)

19/07/201909:26(Xem: 1777)
Day 08: Hình ảnh sinh hoạt tại Trường Hạ Thiên Ân (17-7-2019)

Thứ Tư, 17-07-2019
05.00 Thức chúng

05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Thiện Hiền)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (HT Quảng Ba) 
11.45am:  Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (TT Tâm Minh)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: TT Tâm Phương, TT Giác Tín)  

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

1--cong phu toa thien khai thi (1)1--cong phu toa thien khai thi (3)1--cong phu toa thien khai thi (4)1--cong phu toa thien khai thi (5)1--cong phu toa thien khai thi (6)1--cong phu toa thien khai thi (7)1--cong phu toa thien khai thi (8)1--cong phu toa thien khai thi (9)1--cong phu toa thien khai thi (10)1--cong phu toa thien khai thi (11)1--cong phu toa thien khai thi (12)1--cong phu toa thien khai thi (13)1--cong phu toa thien khai thi (14)1--cong phu toa thien khai thi (15)1--cong phu toa thien khai thi (16)1--cong phu toa thien khai thi (17)1--cong phu toa thien khai thi (18)1--cong phu toa thien khai thi (19)1--cong phu toa thien khai thi (20)1--cong phu toa thien khai thi (21)1--cong phu toa thien khai thi (22)1--cong phu toa thien khai thi (23)1--cong phu toa thien khai thi (24)1--cong phu toa thien khai thi (25)1--cong phu toa thien khai thi (26)1--cong phu toa thien khai thi (27)1--cong phu toa thien khai thi (28)1--cong phu toa thien khai thi (29)1--cong phu toa thien khai thi (30)1--cong phu toa thien khai thi (31)1--cong phu toa thien khai thi (32)1--cong phu toa thien khai thi (33)1--cong phu toa thien khai thi (34)1--cong phu toa thien khai thi (35)1--cong phu toa thien khai thi (36)1--cong phu toa thien khai thi (37)1--cong phu toa thien khai thi (38)1--cong phu toa thien khai thi (39)1--cong phu toa thien khai thi (40)1--cong phu toa thien khai thi (41)1--cong phu toa thien khai thi (42)1--cong phu toa thien khai thi (43)1--cong phu toa thien khai thi (44)1--cong phu toa thien khai thi (45)1--cong phu toa thien khai thi (46)1--cong phu toa thien khai thi (47)1--cong phu toa thien khai thi (48)1--cong phu toa thien khai thi (49)2-- hoi thao phat phap (1)2-- hoi thao phat phap (2)2-- hoi thao phat phap (3)2-- hoi thao phat phap (4)2-- hoi thao phat phap (5)2-- hoi thao phat phap (6)2-- hoi thao phat phap (7)2-- hoi thao phat phap (8)2-- hoi thao phat phap (9)2-- hoi thao phat phap (10)2-- hoi thao phat phap (11)2-- hoi thao phat phap (12)2-- hoi thao phat phap (13)2-- hoi thao phat phap (14)2-- hoi thao phat phap (15)2-- hoi thao phat phap (16)2-- hoi thao phat phap (17)2-- hoi thao phat phap (18)2-- hoi thao phat phap (19)2-- hoi thao phat phap (20)2-- hoi thao phat phap (21)2-- hoi thao phat phap (22)2-- hoi thao phat phap (23)2-- hoi thao phat phap (24)2-- hoi thao phat phap (25)2-- hoi thao phat phap (26)2-- hoi thao phat phap (27)2-- hoi thao phat phap (28)2-- hoi thao phat phap (29)2-- hoi thao phat phap (30)2-- hoi thao phat phap (31)2-- hoi thao phat phap (32)2-- hoi thao phat phap (33)2-- hoi thao phat phap (34)2-- hoi thao phat phap (35)2-- hoi thao phat phap (36)2-- hoi thao phat phap (37)3-cung qua duong (1)3-cung qua duong (2)3-cung qua duong (3)3-cung qua duong (4)3-cung qua duong (5)3-cung qua duong (6)3-cung qua duong (7)3-cung qua duong (8)3-cung qua duong (9)3-cung qua duong (10)3-cung qua duong (11)3-cung qua duong (12)3-cung qua duong (13)3-cung qua duong (14)3-cung qua duong (15)3-cung qua duong (16)3-cung qua duong (17)3-cung qua duong (18)3-cung qua duong (21)3-cung qua duong (22)3-cung qua duong (23)3-cung qua duong (24)3-cung qua duong (25)3-cung qua duong (26)3-cung qua duong (27)3-cung qua duong (28)3-cung qua duong (29)3-cung qua duong (30)3-cung qua duong (31)3-cung qua duong (32)3-cung qua duong (33)3-cung qua duong (34)3-cung qua duong (35)3-cung qua duong (36)3-cung qua duong (37)3-cung qua duong (38)3-cung qua duong (39)3-cung qua duong (40)3-cung qua duong (44)3-cung qua duong (45)3-cung qua duong (46)3-cung qua duong (47)3-cung qua duong (48)3-cung qua duong (49)3-cung qua duong (50)3-cung qua duong (51)3-cung qua duong (52)3-cung qua duong (53)3-cung qua duong (54)3-cung qua duong (55)3-cung qua duong (56)3-cung qua duong (57)3-cung qua duong (58)3-cung qua duong (59)3-cung qua duong (60)3-cung qua duong (61)3-cung qua duong (62)3-cung qua duong (63)3-cung qua duong (64)3-cung qua duong (65)3-cung qua duong (66)3-cung qua duong (67)3-cung qua duong (68)3-cung qua duong (69)3-cung qua duong (70)3-cung qua duong (71)3-cung qua duong (72)3-cung qua duong (73)4--thuyet phap (1)4--thuyet phap (2)4--thuyet phap (3)4--thuyet phap (4)4--thuyet phap (5)4--thuyet phap (6)4--thuyet phap (7)4--thuyet phap (8)4--thuyet phap (9)4--thuyet phap (10)4--thuyet phap (11)4--thuyet phap (12)4--thuyet phap (13)4--thuyet phap (14)4--thuyet phap (15)4--thuyet phap (16)4--thuyet phap (17)4--thuyet phap (18)4--thuyet phap (19)4--thuyet phap (20)4--thuyet phap (21)4--thuyet phap (22)4--thuyet phap (23)4--thuyet phap (26)4--thuyet phap (27)4--thuyet phap (28)4--thuyet phap (29)4--thuyet phap (30)4--thuyet phap (31)4--thuyet phap (32)4--thuyet phap (33)4--thuyet phap (34)4--thuyet phap (35)4--thuyet phap (36)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn