Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 01: Cúng Quá Đường và Kinh Hành Niệm Phật tại Trường Hạ Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu (Thứ Tư, 10-7-2019)

10/07/201916:27(Xem: 2342)
Day 01: Cúng Quá Đường và Kinh Hành Niệm Phật tại Trường Hạ Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu (Thứ Tư, 10-7-2019)
quá-đường-kinh-hành-1quá-đường-kinh-hành-2quá-đường-kinh-hành-3quá-đường-kinh-hành-4quá-đường-kinh-hành-5quá-đường-kinh-hành-6quá-đường-kinh-hành-7quá-đường-kinh-hành-8quá-đường-kinh-hành-9quá-đường-kinh-hành-10quá-đường-kinh-hành-11quá-đường-kinh-hành-12quá-đường-kinh-hành-13quá-đường-kinh-hành-14quá-đường-kinh-hành-15quá-đường-kinh-hành-16quá-đường-kinh-hành-17quá-đường-kinh-hành-18quá-đường-kinh-hành-19quá-đường-kinh-hành-20quá-đường-kinh-hành-21quá-đường-kinh-hành-22quá-đường-kinh-hành-23quá-đường-kinh-hành-24quá-đường-kinh-hành-25quá-đường-kinh-hành-26quá-đường-kinh-hành-27quá-đường-kinh-hành-28quá-đường-kinh-hành-29quá-đường-kinh-hành-30quá-đường-kinh-hành-31quá-đường-kinh-hành-32quá-đường-kinh-hành-33quá-đường-kinh-hành-34quá-đường-kinh-hành-35quá-đường-kinh-hành-36quá-đường-kinh-hành-37quá-đường-kinh-hành-38quá-đường-kinh-hành-39quá-đường-kinh-hành-40quá-đường-kinh-hành-41quá-đường-kinh-hành-42quá-đường-kinh-hành-43quá-đường-kinh-hành-44quá-đường-kinh-hành-45quá-đường-kinh-hành-46quá-đường-kinh-hành-47quá-đường-kinh-hành-48quá-đường-kinh-hành-49quá-đường-kinh-hành-50quá-đường-kinh-hành-51quá-đường-kinh-hành-52quá-đường-kinh-hành-53quá-đường-kinh-hành-54quá-đường-kinh-hành-55quá-đường-kinh-hành-56quá-đường-kinh-hành-57quá-đường-kinh-hành-58quá-đường-kinh-hành-59quá-đường-kinh-hành-60quá-đường-kinh-hành-61quá-đường-kinh-hành-62
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn