Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 07: Hình ảnh tại Trường Hạ Thiên Ấn

19/07/201908:49(Xem: 2051)
Day 07: Hình ảnh tại Trường Hạ Thiên Ấn

Thứ Ba, 16-07-2019

05.00 Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Tâm Minh)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (HT Bổn Điền)
11.45am:  Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

02.00pm-05.00pm: Hội Đồng Điều Hành họp định kỳ tại Bát Nhã Đường

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 

*Hội Đồng Điều Hành họp định kỳ tại Bát Nhã Đường (tiếp theo)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (TT Minh Thường)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh1-- cong phu khai thi (1)1-- cong phu khai thi (2)1-- cong phu khai thi (3)1-- cong phu khai thi (5)1-- cong phu khai thi (6)1-- cong phu khai thi (7)1-- cong phu khai thi (10)1-- cong phu khai thi (12)1-- cong phu khai thi (13)1-- cong phu khai thi (14)1-- cong phu khai thi (15)1-- cong phu khai thi (16)1-- cong phu khai thi (17)1-- cong phu khai thi (18)1-- cong phu khai thi (19)1-- cong phu khai thi (20)1-- cong phu khai thi (21)1-- cong phu khai thi (22)1-- cong phu khai thi (23)1-- cong phu khai thi (24)1-- cong phu khai thi (25)1-- cong phu khai thi (26)1-- cong phu khai thi (27)1-- cong phu khai thi (28)1-- cong phu khai thi (29)1-- cong phu khai thi (30)1-- cong phu khai thi (31)1-- cong phu khai thi (32)1-- cong phu khai thi (33)1-- cong phu khai thi (34)2- hoi thao phat phap (1)2- hoi thao phat phap (2)2- hoi thao phat phap (3)2- hoi thao phat phap (4)2- hoi thao phat phap (5)2- hoi thao phat phap (6)2- hoi thao phat phap (7)2- hoi thao phat phap (8)2- hoi thao phat phap (9)2- hoi thao phat phap (10)2- hoi thao phat phap (11)2- hoi thao phat phap (12)2- hoi thao phat phap (13)2- hoi thao phat phap (14)2- hoi thao phat phap (15)2- hoi thao phat phap (16)2- hoi thao phat phap (17)2- hoi thao phat phap (18)2- hoi thao phat phap (19)2- hoi thao phat phap (20)2- hoi thao phat phap (21)2- hoi thao phat phap (22)2- hoi thao phat phap (23)2- hoi thao phat phap (24)2- hoi thao phat phap (25)2- hoi thao phat phap (26)2- hoi thao phat phap (27)2- hoi thao phat phap (28)2- hoi thao phat phap (29)2- hoi thao phat phap (30)2- hoi thao phat phap (31)2- hoi thao phat phap (32)2- hoi thao phat phap (33)2- hoi thao phat phap (34)2- hoi thao phat phap (35)2- hoi thao phat phap (36)2- hoi thao phat phap (37)3- cung qua duong (1)3- cung qua duong (2)3- cung qua duong (3)3- cung qua duong (4)3- cung qua duong (5)3- cung qua duong (6)3- cung qua duong (7)3- cung qua duong (8)3- cung qua duong (9)3- cung qua duong (10)3- cung qua duong (11)3- cung qua duong (12)3- cung qua duong (13)3- cung qua duong (14)3- cung qua duong (15)3- cung qua duong (16)3- cung qua duong (17)3- cung qua duong (18)3- cung qua duong (19)3- cung qua duong (20)3- cung qua duong (21)3- cung qua duong (22)3- cung qua duong (23)3- cung qua duong (24)3- cung qua duong (25)3- cung qua duong (26)3- cung qua duong (27)3- cung qua duong (28)3- cung qua duong (29)3- cung qua duong (30)3- cung qua duong (31)3- cung qua duong (32)3- cung qua duong (33)3- cung qua duong (34)3- cung qua duong (35)3- cung qua duong (36)3- cung qua duong (37)3- cung qua duong (38)3- cung qua duong (39)4-thuyet phap (1)4-thuyet phap (2)4-thuyet phap (3)4-thuyet phap (4)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn