Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 10: Hình ảnh sinh hoạt Trường Hạ Thiên Ấn (19-7-2019)

Thứ Sáu, 19-07-2019

05.00  Thức chúng 

05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Hóa Chủ)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (TT Tâm Phương) 
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật

01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.00pm-09.00pm: Thiền Trà Đạo Tình (TT Hạnh Tri & ĐĐ Hạnh Phẩm)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

1-- cong phu khuya (1)1-- cong phu khuya (3)1-- cong phu khuya (5)1-- cong phu khuya (6)1-- cong phu khuya (7)1-- cong phu khuya (8)1-- cong phu khuya (9)1-- cong phu khuya (10)1-- cong phu khuya (12)1-- cong phu khuya (14)1-- cong phu khuya (15)1-- cong phu khuya (16)1-- cong phu khuya (18)1-- cong phu khuya (20)1-- cong phu khuya (22)1-- cong phu khuya (24)1-- cong phu khuya (25)1-- cong phu khuya (26)1-- cong phu khuya (28)1-- cong phu khuya (29)1-- cong phu khuya (30)1-- cong phu khuya (36)1-- cong phu khuya (37)1-- cong phu khuya (38)1-- cong phu khuya (39)1-- cong phu khuya (40)1-- cong phu khuya (42)1-- cong phu khuya (43)1-- cong phu khuya (45)1-- cong phu khuya (46)1-- cong phu khuya (47)1-- cong phu khuya (48)1-- cong phu khuya (52)1-- cong phu khuya (57)1-- cong phu khuya (62) 1-- cong phu khuya (64)1-- cong phu khuya (65)1-- cong phu khuya (68)1-- cong phu khuya (69)2--hoi thao phat phap (1)2--hoi thao phat phap (5)2--hoi thao phat phap (10)2--hoi thao phat phap (13)2--hoi thao phat phap (14)2--hoi thao phat phap (18)2--hoi thao phat phap (30)2--hoi thao phat phap (31)2--hoi thao phat phap (32)2--hoi thao phat phap (34)2--hoi thao phat phap (39)2--hoi thao phat phap (42)2--hoi thao phat phap (47)2--hoi thao phat phap (48)


3-- hoi thao phat phap (7)
3-- hoi thao phat phap (9)3-- hoi thao phat phap (10)3-- hoi thao phat phap (11)3-- hoi thao phat phap (12)3-- hoi thao phat phap (13)3-- hoi thao phat phap (14)3-- hoi thao phat phap (15)3-- hoi thao phat phap (16)
3--cung qua duong (1)3--cung qua duong (2)3--cung qua duong (3)3--cung qua duong (7)3--cung qua duong (8)3--cung qua duong (15)3--cung qua duong (16)3--cung qua duong (17)3--cung qua duong (18)3--cung qua duong (19)3--cung qua duong (20)3--cung qua duong (21)3--cung qua duong (22)3--cung qua duong (24)3--cung qua duong (25)3--cung qua duong (27)3--cung qua duong (28)3--cung qua duong (29)3--cung qua duong (31)3--cung qua duong (32)3--cung qua duong (34)3--cung qua duong (36)3--cung qua duong (37)3--cung qua duong (41)3--cung qua duong (42)3--cung qua duong (43)3--cung qua duong (44)3--cung qua duong (46)3--cung qua duong (50)3--cung qua duong (52)3--cung qua duong (57)3--cung qua duong (58)3--cung qua duong (59)3--cung qua duong (60)3--cung qua duong (61)3--cung qua duong (62)3--cung qua duong (63)3--cung qua duong (64)3--cung qua duong (65)3--cung qua duong (67)3--cung qua duong (68)3--cung qua duong (79)3--cung qua duong (80)3--cung qua duong (81)3--cung qua duong (83)3--cung qua duong (84)3--cung qua duong (91)3--cung qua duong (93)3--cung qua duong (95)3--cung qua duong (96)3--cung qua duong (97)3--cung qua duong (104)3--cung qua duong (105)3--cung qua duong (106)3--cung qua duong (107)3--cung qua duong (108)3--cung qua duong (109)3--cung qua duong (110)3--cung qua duong (112)3--cung qua duong (113)3--cung qua duong (114)3--cung qua duong (115)3--cung qua duong (116)3--cung qua duong (117)3--cung qua duong (120)3--cung qua duong (121)3--cung qua duong (122)3--cung qua duong (123)3--cung qua duong (124)3--cung qua duong (127)
Thien tra van nghe_Truong ha thien an (1)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (2)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (4)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (5)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (7)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (8)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (11)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (13)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (15)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (17)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (18)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (19)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (21)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (23)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (26)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (27)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (28)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (29)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (30)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (31)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (33)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (34)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (36)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (37)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (38)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (40)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (41)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (43)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (44)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (46)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (49)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (50)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (51)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (52)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (54)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (56)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (59)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (61)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (62)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (68)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (71)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (72)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (78)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (80)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (81)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (82)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (83)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (84)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (85)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (86)Thien tra van nghe_Truong ha thien an (90)
Chụp hình: 
Phật tử Diệu Hòa Nguyễn Thị Ngọc Dung

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn