Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 02: Cúng Quá Đường và Kinh Hành Niệm Phật tại Trường Hạ Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu (Thứ Năm, 11-7-2019)

11/07/201915:19(Xem: 2372)
Day 02: Cúng Quá Đường và Kinh Hành Niệm Phật tại Trường Hạ Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu (Thứ Năm, 11-7-2019)
day2-quá-đường-kinh-hành-1day2-quá-đường-kinh-hành-2day2-quá-đường-kinh-hành-3day2-quá-đường-kinh-hành-4day2-quá-đường-kinh-hành-5day2-quá-đường-kinh-hành-6day2-quá-đường-kinh-hành-7day2-quá-đường-kinh-hành-8day2-quá-đường-kinh-hành-9day2-quá-đường-kinh-hành-10day2-quá-đường-kinh-hành-11day2-quá-đường-kinh-hành-12day2-quá-đường-kinh-hành-13day2-quá-đường-kinh-hành-14day2-quá-đường-kinh-hành-15day2-quá-đường-kinh-hành-16day2-quá-đường-kinh-hành-17day2-quá-đường-kinh-hành-18day2-quá-đường-kinh-hành-19day2-quá-đường-kinh-hành-20day2-quá-đường-kinh-hành-21day2-quá-đường-kinh-hành-22day2-quá-đường-kinh-hành-23day2-quá-đường-kinh-hành-24day2-quá-đường-kinh-hành-25day2-quá-đường-kinh-hành-26day2-quá-đường-kinh-hành-27day2-quá-đường-kinh-hành-28day2-quá-đường-kinh-hành-29day2-quá-đường-kinh-hành-30day2-quá-đường-kinh-hành-31day2-quá-đường-kinh-hành-32day2-quá-đường-kinh-hành-33day2-quá-đường-kinh-hành-34day2-quá-đường-kinh-hành-35day2-quá-đường-kinh-hành-36day2-quá-đường-kinh-hành-37day2-quá-đường-kinh-hành-38day2-quá-đường-kinh-hành-39day2-quá-đường-kinh-hành-40day2-quá-đường-kinh-hành-41day2-quá-đường-kinh-hành-42day2-quá-đường-kinh-hành-43day2-quá-đường-kinh-hành-44day2-quá-đường-kinh-hành-45day2-quá-đường-kinh-hành-46day2-quá-đường-kinh-hành-47day2-quá-đường-kinh-hành-48day2-quá-đường-kinh-hành-49day2-quá-đường-kinh-hành-50day2-quá-đường-kinh-hành-51day2-quá-đường-kinh-hành-52day2-quá-đường-kinh-hành-53day2-quá-đường-kinh-hành-54day2-quá-đường-kinh-hành-55day2-quá-đường-kinh-hành-56day2-quá-đường-kinh-hành-57day2-quá-đường-kinh-hành-58day2-quá-đường-kinh-hành-59day2-quá-đường-kinh-hành-60day2-quá-đường-kinh-hành-61day2-quá-đường-kinh-hành-62day2-quá-đường-kinh-hành-63day2-quá-đường-kinh-hành-64day2-quá-đường-kinh-hành-65day2-quá-đường-kinh-hành-66day2-quá-đường-kinh-hành-67day2-quá-đường-kinh-hành-68day2-quá-đường-kinh-hành-69day2-quá-đường-kinh-hành-70
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn