Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 06: Công phu khuya và khai thị

30/07/201911:05(Xem: 2017)
Day 06: Công phu khuya và khai thị

Thứ Hai, 15-07-2019
05.00 Thức chúng 

05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Nguyên Trực)
07.30am: Tiểu thực

08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp  (HT Thiền Chủ Thích Bảo Lạc)
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật

01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-03.30pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

02.00pm-05.00pm: Hội Đồng Giáo Phẩm họp định kỳ

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (NS Trí Lưu, NS Thảo Liên)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: NS Tâm Lạc,  Ni Sư Viên Thông)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền

10.30pm: Chỉ tịnh


HT Thich Nguyen Truc khai thi (1)HT Thich Nguyen Truc khai thi (2)HT Thich Nguyen Truc khai thi (3)HT Thich Nguyen Truc khai thi (4)HT Thich Nguyen Truc khai thi (5)HT Thich Nguyen Truc khai thi (6)HT Thich Nguyen Truc khai thi (7)HT Thich Nguyen Truc khai thi (8)HT Thich Nguyen Truc khai thi (9)HT Thich Nguyen Truc khai thi (10)HT Thich Nguyen Truc khai thi (11)HT Thich Nguyen Truc khai thi (12)HT Thich Nguyen Truc khai thi (13)HT Thich Nguyen Truc khai thi (14)HT Thich Nguyen Truc khai thi (15)HT Thich Nguyen Truc khai thi (16)HT Thich Nguyen Truc khai thi (17)HT Thich Nguyen Truc khai thi (18)HT Thich Nguyen Truc khai thi (19)HT Thich Nguyen Truc khai thi (20)HT Thich Nguyen Truc khai thi (21)HT Thich Nguyen Truc khai thi (22)HT Thich Nguyen Truc khai thi (23)HT Thich Nguyen Truc khai thi (24)HT Thich Nguyen Truc khai thi (25)HT Thich Nguyen Truc khai thi (26)HT Thich Nguyen Truc khai thi (27)HT Thich Nguyen Truc khai thi (28)HT Thich Nguyen Truc khai thi (29)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn