Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 06: Giảng Pháp buổi tối

16/07/201906:18(Xem: 2319)
Day 06: Giảng Pháp buổi tối

Thứ Hai, 15-07-2019
05.00 Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Nguyên Trực)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp  (HT Thiền Chủ Thích Bảo Lạc)
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-03.30pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

02.00pm-05.00pm: Hội Đồng Giáo Phẩm họp định kỳ

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (NS Trí Lưu, NS Thảo Liên)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: NS Tâm Lạc,  Ni Sư Viên Thông)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Ngay 15-7- Thuyet phap (2)Ngay 15-7- Thuyet phap (3)Ngay 15-7- Thuyet phap (4)Ngay 15-7- Thuyet phap (5)Ngay 15-7- Thuyet phap (6)Ngay 15-7- Thuyet phap (7)Ngay 15-7- Thuyet phap (8)Ngay 15-7- Thuyet phap (9)Ngay 15-7- Thuyet phap (10)Ngay 15-7- Thuyet phap (11)Ngay 15-7- Thuyet phap (12)Ngay 15-7- Thuyet phap (13)Ngay 15-7- Thuyet phap (13-a)Ngay 15-7- Thuyet phap (14)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn