Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lời Ngỏ

12/07/201917:21(Xem: 1779)
Lời Ngỏ

Lời Ngỏ

Theo truyền thống Tăng Già, hằng năm chư Tăng Ni đều tụ về nhóm họp một nơi kiết giới an cư, hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ, là ba môn vô lậu học, tăng trưởng đạo lực sau những tháng ngày bận rộn hoằng pháp lợi sanh. 

Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp An cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học” (ba tháng cấm túc an cư, chín mươi ngày chuyên tinh hành trì tu học). Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa An cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với thời đại. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được thành lập năm 1999, mỗi năm đều qui tụ tại một trú xứ được chọn trước để an cư tu tập trong mười ngày. 

Mười chín kỳ An cư trước đây được tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, South Australia (2000, 2007, 2017, 2018), Chùa Pháp Bảo, New South Wales (2001, 2006, 2009,2015), Chùa Linh Sơn, Victoria (2002, 2008), Tu Viện Vạn Hạnh, thủ đô Canberra (2003, 2012), Tu Viện Quảng Đức, Victoria (2004, 2011, 2014, 2016), Chùa Phổ Quang, Perth (2005), Thiền Viện Minh Quang (2010, 2013), và năm nay 2019, Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20 của Giáo Hội được tổ chức lần đầu tiên tại Chùa Thiên Ấn, vùng Canley Vales, tiểu bang New South Wales.

Và theo như thông lệ hàng năm, trong mỗi mùa An Cư, Ban tổ chức đều thực hiện một tập Kỷ yếu, để lưu lại những hình ảnh, những lời giáo huấn của Chư Tôn Đức, cũng như những cảm niệm tri ân của hàng hậu bối.

 Vì thời gian hạn hẹp nên tuy đã hết sức cố gắng trong khả năng, nhưng những thiếu sót chắc chắn không sao tránh khỏi. Kính mong Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ góp ý và bổ chính. 

Nam Mô A Di Đà Phật
Trân trọng,


Ban Thực Hiện Kỷ Yếu Trường Hạ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn