Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 01: Tụng Kinh và Giảng Buổi Tối (Trường Hạ Thiên Ấn kỳ 20, Thứ Tư 10-7-2019)

10/07/201922:05(Xem: 4268)
Day 01: Tụng Kinh và Giảng Buổi Tối (Trường Hạ Thiên Ấn kỳ 20, Thứ Tư 10-7-2019)

Day 01:

Thứ Tư, 10-07-2019
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (HT Phó Thiền Chủ Thích Quảng Ba)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Như Định, TT Thiện Hiền)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

tụng-kinh-giang-pháp-1tụng-kinh-giang-pháp-2tụng-kinh-giang-pháp-3tụng-kinh-giang-pháp-4tụng-kinh-giang-pháp-5tụng-kinh-giang-pháp-6tụng-kinh-giang-pháp-7tụng-kinh-giang-pháp-8tụng-kinh-giang-pháp-9tụng-kinh-giang-pháp-10tụng-kinh-giang-pháp-11tụng-kinh-giang-pháp-12tụng-kinh-giang-pháp-13tụng-kinh-giang-pháp-14tụng-kinh-giang-pháp-15tụng-kinh-giang-pháp-16tụng-kinh-giang-pháp-17tụng-kinh-giang-pháp-18tụng-kinh-giang-pháp-19tụng-kinh-giang-pháp-20tụng-kinh-giang-pháp-21tụng-kinh-giang-pháp-22tụng-kinh-giang-pháp-23tụng-kinh-giang-pháp-24tụng-kinh-giang-pháp-25tụng-kinh-giang-pháp-26tụng-kinh-giang-pháp-27tụng-kinh-giang-pháp-28tụng-kinh-giang-pháp-29tụng-kinh-giang-pháp-30tụng-kinh-giang-pháp-31tụng-kinh-giang-pháp-32tụng-kinh-giang-pháp-33tụng-kinh-giang-pháp-34tụng-kinh-giang-pháp-35tụng-kinh-giang-pháp-36tụng-kinh-giang-pháp-37tụng-kinh-giang-pháp-38tụng-kinh-giang-pháp-39tụng-kinh-giang-pháp-40tụng-kinh-giang-pháp-41tụng-kinh-giang-pháp-42tụng-kinh-giang-pháp-43tụng-kinh-giang-pháp-44tụng-kinh-giang-pháp-45tụng-kinh-giang-pháp-46tụng-kinh-giang-pháp-47tụng-kinh-giang-pháp-48tụng-kinh-giang-pháp-49tụng-kinh-giang-pháp-50tụng-kinh-giang-pháp-51tụng-kinh-giang-pháp-52tụng-kinh-giang-pháp-53tụng-kinh-giang-pháp-54tụng-kinh-giang-pháp-55tụng-kinh-giang-pháp-56tụng-kinh-giang-pháp-57tụng-kinh-giang-pháp-58tụng-kinh-giang-pháp-59tụng-kinh-giang-pháp-60tụng-kinh-giang-pháp-61tụng-kinh-giang-pháp-62tụng-kinh-giang-pháp-63tụng-kinh-giang-pháp-64tụng-kinh-giang-pháp-65tụng-kinh-giang-pháp-66
HT Quang Ba (3)HT Quang Ba (5)HT Quang Ba (8)HT Quang Ba (9)HT Quang Ba (10)HT Quang Ba (11)HT Quang Ba (12)HT Quang Ba (13)HT Quang Ba (15)HT Quang Ba (16)HT Quang Ba (17)HT Quang Ba (20)HT Quang Ba (22)HT Quang Ba (23)HT Quang Ba (24)HT Quang Ba (25)HT Quang Ba (26)HT Quang Ba (27)HT Quang Ba (28)HT Quang Ba (29)HT Quang Ba (230)HT Quang Ba (231)HT Quang Ba (232)
HT Quang Ba (3)HT Quang Ba (5)HT Quang Ba (8)HT Quang Ba (9)HT Quang Ba (10)HT Quang Ba (11)HT Quang Ba (12)HT Quang Ba (13)HT Quang Ba (15)HT Quang Ba (16)HT Quang Ba (17)HT Quang Ba (20)HT Quang Ba (22)HT Quang Ba (23)HT Quang Ba (24)HT Quang Ba (25)HT Quang Ba (26)HT Quang Ba (27)HT Quang Ba (28)HT Quang Ba (29)HT Quang Ba (230)HT Quang Ba (231)HT Quang Ba (232)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567