Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Năng lượng An Cư Kiết Hạ

13/07/201922:31(Xem: 2654)
Năng lượng An Cư Kiết Hạ

NĂNG LƯỢNG AN CƯ KIẾT HẠ

 

Thích Minh Thường

 

Trong mỗi người chúng ta, ai cũng có một năng lượng tự nhiên. Tự thân của mỗi hành giả, sẳn có chủng tử Phật sáng suốt không hề mất.Giống như tấm gương luôn sáng và phản chiếu, nhưng vì bụi trần che lấp nên không sáng và tự chiếu được.

         

Ngày nay chúng ta có duyên gặp được Phật Pháp, gặp được Thầy sáng, bạn hiền cùng nhau tu học, nhập hạ An Cư, mười ngày nhằm thúc liễm thân tâm trau dồi Tam Vô Lậu học(Giới, Định, Tuệ)

 

“Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời

Hạnh phúc thay Giáo pháp cao minh

Hạnh phúc thay Tăng già hòa hợp

Hạnh phúc thay Tứ chúng đồng tu”.

 

          Tứ chúng đồng tu là phương pháp phản chiếu cho nhau, chư Tăng Ni tu học đạo lực tỏa sáng ảnh hưởng và quy tụ Phật tử về cùng nhau nhập hạ An Cư. Ngược lại Phật tử(Ưu bà tắc, Ưu bà di) về An Cư cùng chung với Tăng Ni học hỏi lẫn nhau trong tinh thần lục hòa. Nghe Kinh, học Pháp, tụng Kinh, tu Thiền, niệm Phật…cùng nhau sách tấn lẫn nhau, bước trên đường đạo tạo niềm tin vững chắc cho việc công phu của mình.

 

“Tu mà không học là tu mù

Học mà không tu như tủ đựng sách”.

 

Thật vậy, là người con Phật là đệ tử xuất gia hay tại gia chúng ta cũng phải nổ lực và chuyên trì công phu hợp nhất.

 

Nhờ chúng ta học hỏi thông đạt các Pháp môn, và hành trì những Pháp môn thích hợp cho mình, chính sự học tập và công phu chuyển mật trong mỗi kỳ An Cư Kiết Hạ làm cho chúng ta nổ lực thêm, chuyên sâu hơn. Nhờ những bạn đồng tu cùng sách tấn với nhau, chúng ta học hỏi lẫn nhau, nhận ra những cái hay cái dỡ của mỗi hành giả để cãi thiện tâm mình cho trong sáng và hoàn thiện.

 

Nhờ những ngày sống chung tu học của mỗi hành giả là tấm gương phản chiếu cho chúng ta học và rèn luyện bản thân. Mỗi khi thân, khẩu, ý, khởi lên những điều bất thiện thì chúng ta phải nghĩ đến điều thiện để dập tắt điều bất thiện, nhờ vậy tất cả những gì ta nói, làm, nghĩ đều là thiện lành.

 

Giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao

Giữ khẩu trong sạch hạnh phúc biết bao

Giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao.

Tất cả trong sạch hạnh phúc cao thượng.

Nhờ công phu tu học nơi Trường Hạ, chúng ta nhận ra được cái hay cái đẹp của người để mình tiếp tục tu học và hành trì. Ngược lại chúng ta cũng thấy được cái xấu, cái dỡ của người, của mình, để chúng ta khắc phục và không sai phạm.

 

Thiên Ấn Tự ngày 11/07/2019

Tỳ Kheo Thích Minh Thường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,292,883