Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

11. Tổ Phú-Na-Dạ-Xa (Punyayasas)

16/04/201109:18(Xem: 3621)
11. Tổ Phú-Na-Dạ-Xa (Punyayasas)

BAMƯƠIBA VỊ TỔ ẤN HOA
HTThíchThanh Từ soạn dịch
TuViệnChơn Không 1971

ẤnĐộ

11.-Tổ Phú-Na-Dạ-Xa (Punyayasas)
Giữathếkỷ thứ năm sau Phật Niết-bàn

Ngàidòng Cù-Đàm ở nước Hoa-Thị, thân phụ là Bảo-Thân. Thânphụ sanh được bảy người con trai, Ngài là con út. Thuởnhỏ. Ngài tâm tư bình thản không tịnh không loạn. Ngài thườngnói với các anh:- Nếu gặp bực đại-sĩ ngồi nơi đạotràng thuyết pháp, em quyết đến đó gần gũi tùy hỷ.

KhiTổ Hiếp-Tôn-Giả đến nước nầy chấn hưng Phật pháp,Ngài liền đến dự trong hội ấy. Thấy Ngài ứng đối mẫntiệp, ngôn ngữ hợp lý, Tổ độ cho xuất gia. Sau khi đắcpháp nơi Tổ Hiếp-Tôn-Giả, Ngài một lòng tinh tấn,lấy sựgiáo hóa làm trọng trách. Đạo đức Ngài vang khắp, số chúngqui ngưỡng đến ngàn vạn, những người được quả thánhtới năm trăm vị. Về sau, Ngài đến nước Ba-La-Nại có mộtvị trưởng-giả vào hội. Ngài hỏi đồ chúng:

- Cácngươi có biết người mới vào đây chăng? Xưa Phật huyềnký rằng: < Sau khi ta diệt độ gần 600 năm, sẽ có mộtvị thánh nhơn ra đời hiệu Mã-Minh, sanh trong nước Ba-La-Nại,nói pháp nơi thành Hoa-Thị, bẻ dẹp các đạo khác, độ ngườivô lượng >. Mã-Minh nghe Ngài nói trúng tên mình thì thầmkhen, bước ra đảnh lễ Ngài và hỏi:

- Tôimuốn biết Phật, thế nào là Phật? –Ngài đáp : - Ông muốnbiết Phật, chẳng biết ấy là phải. – Đã chẳng biếtPhật thì đâu biết là phải ? – Ông đã chẳng biết Phật,tại sao biết chẳng phải? – Đây thật là nghĩa cưa. –Đó là nghĩa cây. Ông nói nghĩa cưa là thế nào ? – Tôi cùngthầy phân ra bằng nhau. Nghĩa cây của thầy nói là sao ? –Ngươi bị ta xẻ

Mã-Minhliền ngộ được thắng nghĩa của Ngài, vui thích cầu xinxuất gia Ngài vì độ cho ông xuất gia và thọ giới cụ-túc

Sốchúng được Ngài độ, có đến hai trăm vị chứng quả A-La-Hán,ngoài ra còn vô số người phát tâm qui kính Tam-bảo. Thấycơ duyên giáo hóa sắp viên mãn, Ngài kêu Mã-Minh lại dặndò:

-Ngươinên chuyển bánh xe pháp làm vị Tổ thứ 12. Xưa đại phápnhãn tạng của Như-Lai trao cho Tổ Ca-Diếp lần lượt truyềntrao, nay ta trao cho ngươi, ngươi phải truyền tiếp. Nghe tanói kệ:

Mêngộ như ẩn hiển, Minh ám bất tương ly, Kim phó ẩn hiểnpháp, Phi nhất diệc phi nhị.

Dịch: Mê ngộ như ẩn hiện, Tối sáng chẳng rời nhau, Nay traopháp ẩn hiện, Chẳng một cũng chẳng hai.

Ngàitruyền pháp cho Mã-Minh xong, liền hiện thần biến, rồi lặnglẽ viên tịch. Mã-Minh và đồ chúng xây tháp trùm trên chơnthân thờ Ngài.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567