Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2973)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96613)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1085)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1496)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96613)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1496)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1126)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 872)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96613)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 577)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1496)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4073)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

27. Nhà Vua Và Ông Thần Cây

04/02/201108:40(Xem: 595)
27. Nhà Vua Và Ông Thần Cây

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

27.NHÀ VUA VÀ ÔNG THẦN CÂY

Vàolúc ba mươi lăm tuổi, đức Phật thuyết pháp cho những aicó duyên thích nghe. Trong bốn mươi lăm năm còn lại, Ngàiđi khắp Ấn Ðộ giáo hóa giúp cho tâm hồn mọi người đượcan lạc. Thỉnh thoảng khi đức Phật muốn dạy cho dân chúnghiểu biết về tình thương và lòng hảo tâm Ngài thườngkể những câu chuyện nhằm gây sự chú ý của họ. Dướiđây là một trong các mẩu chuyện đó.

Ngàyxưa lâu lắm rồi, có một ông vua rất tự hào. Ông muốnxây cho mình một cung điện rất lớn nên ông đã ra lịnhcho các triều thần: “Các ngươi đi vào rừng và tìm cho trẩmmột cây cao nhất tại đó. Trẩm sẽ dùng nó để xây cấtcung điện của trẩm”.

Cácquan triều thần đi vào rừng và tìm thấy một cái cây nhưvậy. Cây này to lớn và mọc xung quanh có nhiều cây nhỏ khác.Tối hôm đó, họ báo cáo cho nhà vua biết và tâu rằng: “Thưahoàng thượng, chúng tôi đã kiếm ra được cái cây mà Ngàimuốn. Sáng mai, chúng tôi sẽ trở lại vào rừng để đốnchặt nó xuống”.

Nhàvua rất vui mừng và đi nghỉ. Ðêm ấy, ông nằm thấy mộtgiấc mộng kỳ lạ. Nhà vua chiêm bao thấy rằng vị thầnsống ở cây đó hiện ra trước mặt ông và nói: “Thưa HoàngThượng, xin Ngài đừng triệt hạ ngôi nhà mà tôi đang cưngụ. Nếu Ngài làm vậy, mỗi lát chặt vào cây sẽ làm chothân tôi vô cùng đau đớn và tôi sẽ chết”.

Nhưngnhà vua đã trả lời: “Ngươi là một thân cây đẹp nhấttrong khu rừng này. Trẩm cần dùng cây ấy để xây dựng cungđiện của trẩm”.

Vịthần chống đối, nhưng đức vua vẫn ngoan cố và cương quyếtđòi đốn ngã cây xuống. Cuối cùng, thần cây thưa với nhàvua: “Ðược rồi, Ngài có thể đốn chặt cây. Nhưng mongNgài làm như thế này. Xin đừng chặt nó từ nơi gốc nhưngười ta thường làm. Mà Ngài nên cho người leo lên tớingọn cây và cắt nó từ từ. Ðầu tiên họ chặt một khúc,rồi một khúc nữa cho đến khi họ chặt hết cả toàn cây”.

Nhàvua rất ngạc nhiên khi nghe như vậy nên ông ta nói: “Nhưngnếu trẩm ra lịnh cho người ta làm như nhà ngươi bảo vàchặt vào thân cây nhiều lần điều ấy sẽ gây ra cho nhàngươi rất đau đớn hơn là họ chặt một lát vào gốc đểhạ cây xuống”.

Vịthần đáp lại: “Vâng, đúng vậy. Nhưng nếu Ngài làm theolời tôi đề nghị thì sẽ an toàn hơn cho các sinh vật khácở trong khu rừng này. Ngài xem, cây của tôi rất lớn. Nếuxuống, nó sẽ đập trúng nhằm các cây thấp và giết hạivô số sinh vật bé nhỏ xung quanh. Các tổ ấm của nhữngchim chóc, sâu bọ sẽ bị tàn phá và nhiều cây nhỏ khácsẽ bị hủy diệt. Nếu Ngài chặt cây từng khúc ngắn thìsẽ gây ra ít thiệt hại hơn”.

Nhàvua nghe thần cây nói vậy, liền tỉnh ngộ. Ông ta nghĩ: “Vịthần cây tự nguyện muốn bị chặt hàng trăm lần để tránhkhông gây đau khổ cho những loài vật nhỏ trong rừng. Thầncây đã hết lòng hy sinh và có tình thương thực bao la! Cònta lại quá ích kỷ muốn đốn chặt cây vì thú vui và niềmkiêu hãnh của riêng mình, do đó thay vì chặt ngã nó ta nênsùng kính thần cây. Giấc mộng này còn dạy ta nên có lòngthương và đối xử tốt với mọi người”.

Hômsau, đức vua đi vào rừng để trang hoàng cho thần cây. Vàtừ ngày đó, ông trở nên một nhà cầm quyền nhân đứcvà công bình.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn