Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2988)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96752)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1088)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1510)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96752)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1510)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1126)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 872)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96752)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 583)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1510)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4081)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

26. Trở Về

04/02/201108:40(Xem: 650)
26. Trở Về

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

26.TRỞ VỀ

Ngàykia, Ðức Phật nói với các đệ tử của Ngài: “Ðã đếnlúc Ta sẽ trở về Ca Tỳ La Vệ, kinh thành của thân phụta”. Và tất cả môn đồ bắt đầu chuyến đi dài về thămquê hương ấu thời của Ðức Phật. Tin Ngài sắp về lannhanh tới kinh thành và mọi người đều vui mừng, sung sướng.Họ nói với nhau: “Thế nào rồi vị hoàng tử thân yêu củachúng ta cũng sẽ trở về! Giờ đây người là bậc đạisư với hàng ngàn tín đồ. Thực qúy hóa làm sao khi chúngta gặp lại thái tử!”.

VuaTịnh Phạn vui mừng khôn xiết khi nghe tin con mình trở về.Nhà vua biết rằng Ðức Phật có nhiều tín đồ nên ông tathầm nghĩ: “Con ta đã trở thành đấng giáo chủ vĩ đại.Thái tử đã mang lại cho ta nhiều vinh dự”.

Nhàvua không thể chờ Ðức Phật đến, cho nên đã phái mộtcận thần cỡi ngựa đi trước để xem thái tử như thếnào sau nhiều năm xa cách. Hôm sau, ông đến nơi Ðức Phậtvà các đệ tử của Ngài đang ở. Tất cả đều mang bìnhbát bằng gỗ. Họ vào trong làng đi khất thực từ nhà nọqua nhà kia. Rồi các Sư trở về nơi mình đang cư ngụ đểcùng nhau thọ trai trong im lặng.

Vịcận thần trở về thành Ca Tỳ La Vệ và trình báo cho nhàvua biết mọi chuyện. Ðức vua giận dữ hét lên: “Con ta,một vị hoàng tử, nay trở thành kẻ ăn xin! Ta cảm thấynhục nhã. Ta phải chấm dứt điều này ngay tức khắc!”

VuaTịnh Phạn liền cỡi ngựa ra ngoài hoàng cung và đến nơithái tử đang ở. Khi nhìn thấy Tất Ðạt Ða gìơ đâylà một vị Phật sáng chói, xung quanh có hàng nghìn đệ tử,nhà vua vô cùng xúc động. Gặp gỡ cả hai thân thiết mừngrỡ đón chào nhau. Rồi đức vua hỏi thái tử: “Ta nghe nóimỗi sáng con mang bình bát đi xin ăn, có phải thế không?”

ÐứcPhật trả lời: “Vâng, đúng vậy. Ði khất thực là truyềnthống của chúng tôi.”

Nghevậy, nhà vua càng nổi giận hơn trước. Ông quát lớn: “Truyềnthống của chúng tôi? Con xuất thân từ dòng dõi nhiều đờivua, họ không bao gìơ đi xin ai bất cứ vật gì để sống.Phong tục của chúng ta là dùng thức ăn để trong các dĩavàng và bạc, chứ không phải nơi những bình bát đơn sơbằng gỗ. Truyền thống của chúng tôi mà con muốn nói đếnnghĩa là gì?”

ÐứcPhật ôn tồn đáp: “Thưa phụ vương, thân phụ xuất thântừ dòng dõi các vua chúa. Ðúng như thế. Nhưng con xuất thântừ những bậc đại sư, các Ðức Phật trong qúa khứ. Nhữngvị tôn sư này rất là bình dị. Họ xin nhận thức ăn từbất cứ ai họ gặp. Khi con bảo truyền thống của chúng tôilà đi khất thực, con muốn nói đó là truyền thống củachư Phật”.

Rồèức Phật nắm lấy tay phụ vương và cùng đi với ngườimột lúc lâu. Ngài thuyết giảng cho đức vua nghe về bài phápTứ Diệu Ðế và con đường dẫn đến chấm dứt sự khổ.Sau một thời gian dài nghe Ðức Phật giảng pháp, vua TịnhPhạn nói: “Ðúng vậy, con hôm nay thực qúa cao qúy hơn hẳnmột vị hoàng tử con của ta ngày trước. Như đạo sĩ A Tồà tiên đoán con khi còn là một hài nhi là sau này con sẽtrở thành một Ðại
giáochủ. Ta xin cúi đầu đảnh lễ con, một vị Phật. XinNgài hãy chấp nhận cho tôi, người đã có lần muốn Ngàilên ngôi vua, làm một trong các đệ tử của Ngài”.

Ítlâu sau, vợ Ðức Phật, nàng Da Du Ðà La; con của Ngài, LaHầu La; bà di mẫu (Ma Ha Ba Xà Ba Ðề) người đã nuôi nấngÐức Phật, và nhiều mệnh phụ phu nhân khác trong cung điệncũng đều yêu cầu được làm đệ tử đức Thế Tôn. Họbạch với Ðức Phật: “Chúng con rất buồn khổ khi Ngàicỡi ngựa vượt thành xuất gia những năm về trước. Nhưnggiờ đây đức Từ Phụ đã mang lại cho chúng con nhiều nguồnvui với tâm an lạc nhờ chúng con thấu hiểu giáo lý chânthật của Ngài. Chúng con rất vui mừng thấy rằng Ngài đãgiã từ chúng con xưa kia để hôm nay trở về làm một vịPhật”.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn