Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2906)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96075)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1076)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1448)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96075)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1448)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1112)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 858)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96075)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 564)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1448)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 3982)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

20. Bài Pháp Ðầu Tiên

04/02/201108:40(Xem: 589)
20. Bài Pháp Ðầu Tiên

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

20.BÀI PHÁP ÐẦU TIÊN

Ðườngtới thành Ba La Nại khá xa, đức Phật đi chậm rãi xuyênqua các làng mạc và ruộng đồng. Mọi người đều chú ýđến Ngài. Hình dáng Ngài trông uy nghi, hảo tướng với bướcđi trang nghiêm và khoan thai. Thoạt nhìn gặp đức Phật dânchúng đều cảm thấy an lành và hạnh phúc. Ngài nói giọngtừ tốn và hiền hòa với những ai Ngài gặp. Bất kể ngườigiàu hay nghèo, thông minh hoặc ngu dốt, cao sang hay thấp hèn,đức Phật đều đối xử với họ một cách bình đẳng vớisự kính mến và lòng thương bao la.

Cuốicùng, đức Phật đến vườn Lộc Uyển. Từ xa, năm ngườibạn cũ thấy Ngài đang đi tới. Họ thầm bảo với nhau: “Kìa,ông Tất Ðạt Ða bất tài vô dụng nay lại tới đây. Chúngta khỏi cần tiếp đón con người nhu nhược ấy! Hãy mặckệ đừng biết đến ông ta”.

Nhưngkhi đức Phật tiến lại gần, mọi người đều nhận thấynơi Ngài có những tướng hảo rất đặc biệt. Cho nên banđầu họ có ý không muốn nghinh tiếp, nhưng sau tất cả đềutự động đứng dậy chào đón Ngài. Với lòng đầy tôn kính,họ sửa soạn chỗ ngồi nâng giữ chiếc y của đức ThếTôn, mang nước lại cho Ngài và nói: “Hoan nghênh Ngài TấtÐạt Ða đến vườn Lộc Uyển. Chúng tôi hân hạnh đượcNgài đến tu học với chúng tôi tại đây”.

ÐứcPhật đáp lại: “Này các đạo sĩ, Như Lai cám ơn tâm thànhđón tiếp của quý vị. Nhưng quý vị nên biết rằng nay Takhông còn là thái tử Tất Ðạt Ða nữa cho nên không đúngchút nào nếu các người gọi ta bằng tên đó”.

Cácđạo sĩ hỏi: “Vậy chúng tôi nên gọi Ngài với danh xưnggì?”.

ÐứcThế Tôn dạy rằng: “Toàn thế giới đều chìm đắm trongvô minh. Nay. Khi một người đã khám phá ra chân lý, họ khôngcòn sống trong mê lầm nữa. Nay Ta đã giác ngộ và tìm rachân lý. Tất cả các đấng Giác Ngộ được gọi là Phật”.

Rồinăm vị đạo sĩ với lòng tôn kính thưa rằng: “Bạch đứcThế Tôn, xin Ngài hãy chỉ giáo cho chúng con những điều Ngàiđã hiểu biết để chúng con cũng được giác ngộ như Ngài”.

Vàđể đáp lại lời thỉnh cầu của họ, đức Phật đã thuyếtbài pháp đầu tiên. Nó được gọi tên là: “Chuyển BánhXe Pháp” và “Pháp” (Dharma) là chân lý mà Ngài đã chứngngộ. Ngài bắt đầu thuyết giảng: “Này các sa môn, quývị nên biết rằng có bốn Chân Lý Vi Diệu. Một là ChânLý về Sự Khổ. Cuộc sống là ngập tràn những khổ đaunhư già, bệnh chết và bất hạnh. Mọi người luôn chạyđuổi theo các dục lạc, nhưng cuối cùng chỉ thấy khổ đau.Ngay khi đạt được thú vui thì họ cũng nhanh chóng cảm thấymệt mỏi vì điều lạc thú ấy. Không có nơi nào con ngườitìm thấy sự thỏa mãn thực sự hay an lạc hoàn toàn.

“Hailà Chân Lý Cao Siêu về Nguyên Nhân của Sự Khổ. Khi tâm chúngta chứa đầy lòng tham và dục vọng chúng ta sẽ gặp mọiđiều đau khổ. Chẳng hạn một người giàu bo bo giữ của,tánh keo kiết ấy sẽ mang lại cho y sự khổ đau mà thôi.

“Thứba là Chân Lý Cao Siêu về Sự Chấm Dứt Sự Khổ. Khi tâmchúng ta đoạn diệt hết lòng tham và dục vọng, sự khổsẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ cảm thấy an lạc và hạnh phúckhông lời nào diễn tả được.

“Sau cùng, bốn là Chân Lý Cao Siêu về Ðạo Diệt Khổ. Ðâylà con đường dẫn đến sự chấm dứt hết mọi khổ đau.Nếu chúng ta giữ gìn không sát hại tất cả những chúngsanh, nếu chúng ta biết điều phục tu sửa tâm tánh, và nếuchúng ta đạt được trí tuệ, mỗi chúng ta có thể đạttới sự an lạc hoàn toàn, chấm dứt mọi khổ đau”.

Saukhi nghe bài pháp này, năm vị đạo sĩ cảm thấy vô cùng hạnhphúc như họ tìm thấy được kho vàng vĩ đại. Tất cả đềunói: “Bạch đức Thế Tôn, Ngài thực sự đã chứng ngộchân lý. Xin Ngài chỉ dạy cho chúng con con đường đạt tớitrí tuệ cùng tột và sự an lạc hoàn toàn. Chúng con nguyệnlàm đệ tử theo Ngài”.

Ðượcbiết rằng vào lúc ấy, nhiều vị thiên thần cũng nghe đượcbài pháp đầu tiên này nên đã bay xuống trần gian và thốtlên: “Ðức Thế Tôn đã bắt đầu chuyển bánh xe pháp. Nguyệncầu thế giới nhân loại tất cả đều hưởng phúc lạc”.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn