Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 747)
Đầu tháng 5.2020 dịch Covid-19 giảm dần từ một ngàn ca nhiễm mỗi ngày chỉ còn vài trăm rồi vài chục, chính quyền Thụy Sĩ ký sắc lệnh ngày 28.5.2020 mở cửa cách ly, mọi người và mọi tổ chức, nhất là tôn giáo được phép sinh hoạt cho tới 300 người bắt đầu từ 6.6.2020, nhưng vẫn sử dụng những biện pháp ngăn ngừa: Giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, và sát khuẩn. Đặc biệt nữa chùa phải ghi danh, số phon, địa chỉ người tham dự, phòng khi phát hiện sự lây nhiễm sẽ khoanh vùng người liên hệ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm như bị tù lâu ngày được lệnh ân xá!
(Xem: 984)
Từ đầu năm 2020 dịch Corona bùng phát khắp thế giới, một loại dịch nguy hiểm chết người, dễ lây lan, không thuốc chữa. Đã có vô số người chết và nhiễm bịnh. Con số kể ra thật chóng mặt, đau lòng. Chỉ riêng Thụy Sĩ thôi, nước nhỏ, dân số 10 triệu người, mà hằng ngày cả ngàn ca nhiễm, hằng trăm người chết. Chao ôi, cứ đà này là hết dân số!
(Xem: 1176)
Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2644 tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc, thứ Bảy 06-06-2020. Trụ trì Thượng Toạ Thích Viên Trí
(Xem: 545)
Giúp Phật hoằng pháp độ quần sanh, Quán sâu Bát-nhã trí tuệ thành. Năm uẩn đều không, trừ nhân ngã, Ba độc dứt rồi hiện Phật, Tăng. Điều tâm, lìa tướng, phá chấp pháp, Bỏ Tiểu theo Đại, đạo viên thành. Hiện tướng tỳ-kheo dạy bảo chúng, Lập thành công lớn chẳng kể công.
(Xem: 1042)
Muốn thành một vị Phật, một người tu hành phải trải qua ba nguyên tắc đào luyện tu tập; nếu không hoàn thành ba nguyên tắc này thì người đó dù ở địa vị nào ở cấp bực nào đem xét nghiệm thì sẽ nhận biết họ không bao giờ được thành Phật.
(Xem: 1664)
Cõi trời Đâu Suất Bồ Tát giáng trần Khi quán Sa Bà nhân duyên hội đủ Hoàng hậu Ma Da nằm mộng đêm đó Thấy Voi Sáu ngà nhập ở bên hông
(Xem: 1480)
Một sáng tinh sương ..... Đức Thế Tôn thành đạo . Phiền não đoạn tận, chiến thắng ma quân , Ánh sáng Giác Ngộ lan tỏa đến tha nhân Gieo rắc niềm tin ...khổ đau được chuyển hoá !
(Xem: 545)
Giúp Phật hoằng pháp độ quần sanh, Quán sâu Bát-nhã trí tuệ thành. Năm uẩn đều không, trừ nhân ngã, Ba độc dứt rồi hiện Phật, Tăng. Điều tâm, lìa tướng, phá chấp pháp, Bỏ Tiểu theo Đại, đạo viên thành. Hiện tướng tỳ-kheo dạy bảo chúng, Lập thành công lớn chẳng kể công.
(Xem: 1664)
Cõi trời Đâu Suất Bồ Tát giáng trần Khi quán Sa Bà nhân duyên hội đủ Hoàng hậu Ma Da nằm mộng đêm đó Thấy Voi Sáu ngà nhập ở bên hông
(Xem: 2459)
Bài viết này để trả lời một câu hỏi: Làm thế nào để ngộ? Ngộ đây là ngộ tông chỉ Thiền, tức ngộ tông chỉ Phật. Người viết không dám trả lời minh bạch, vi bản thân tu và học đều chưa sâu, nơi đây chỉ trình bày qua nhiều kinh luận để giúp độc giả tham khảo.
(Xem: 2871)
Người tu Phật ai ai cũng có đức tin, nhưng nếu không rõ được rành mạch những lịch sử hoặc những hành vi của các vị Bồ tát phải hành thế nào để thành được một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và do nhờ pháp Ba-la-mật (PÀRAMITA) nào đưa các ngài qua tới bờ giác ngạn là Niết Bàn, thì đức tin ấy có khi cũng mơ hồ và có khi cũng lầm lạc. Vì vậy nên tôi không nệ tài hèn học kém, ráng sao lục tóm tắt theo Tam Tạng Pàli (TIPITAKA) bộ kinh Chánh giác tông (BUDDHAVAMSA) và quyển Chư Bồ tát vị lai (ANÀGATAVAMSA) để đem lại một vài tia sáng cho các nhà tu Phật. Ai là người có chí muốn thành một bậc Chánh Biến Tri, hãy noi theo gương lành của các Ngài và thực hành theo mới mong chứng quả được. Trong quyển kinh này có nhiều đoạn hơi khó hiểu hoặc không thể tin được vì oai lực và pháp Ba-la-mật của một vi Phật Tổ khác Thường xuất chúng và thời đại cũng khác nhau vượt qua khỏi trình độ suy nghĩ hoặc hiểu biết của phàm nhơn. Nên độc giả xem quyển kinh này nên dùng đức tin mà hiểu biết rằng: "Muốn thà

20. Bài Pháp Ðầu Tiên

04/02/201108:40(Xem: 437)
20. Bài Pháp Ðầu Tiên

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

20.BÀI PHÁP ÐẦU TIÊN

Ðườngtới thành Ba La Nại khá xa, đức Phật đi chậm rãi xuyênqua các làng mạc và ruộng đồng. Mọi người đều chú ýđến Ngài. Hình dáng Ngài trông uy nghi, hảo tướng với bướcđi trang nghiêm và khoan thai. Thoạt nhìn gặp đức Phật dânchúng đều cảm thấy an lành và hạnh phúc. Ngài nói giọngtừ tốn và hiền hòa với những ai Ngài gặp. Bất kể ngườigiàu hay nghèo, thông minh hoặc ngu dốt, cao sang hay thấp hèn,đức Phật đều đối xử với họ một cách bình đẳng vớisự kính mến và lòng thương bao la.

Cuốicùng, đức Phật đến vườn Lộc Uyển. Từ xa, năm ngườibạn cũ thấy Ngài đang đi tới. Họ thầm bảo với nhau: “Kìa,ông Tất Ðạt Ða bất tài vô dụng nay lại tới đây. Chúngta khỏi cần tiếp đón con người nhu nhược ấy! Hãy mặckệ đừng biết đến ông ta”.

Nhưngkhi đức Phật tiến lại gần, mọi người đều nhận thấynơi Ngài có những tướng hảo rất đặc biệt. Cho nên banđầu họ có ý không muốn nghinh tiếp, nhưng sau tất cả đềutự động đứng dậy chào đón Ngài. Với lòng đầy tôn kính,họ sửa soạn chỗ ngồi nâng giữ chiếc y của đức ThếTôn, mang nước lại cho Ngài và nói: “Hoan nghênh Ngài TấtÐạt Ða đến vườn Lộc Uyển. Chúng tôi hân hạnh đượcNgài đến tu học với chúng tôi tại đây”.

ÐứcPhật đáp lại: “Này các đạo sĩ, Như Lai cám ơn tâm thànhđón tiếp của quý vị. Nhưng quý vị nên biết rằng nay Takhông còn là thái tử Tất Ðạt Ða nữa cho nên không đúngchút nào nếu các người gọi ta bằng tên đó”.

Cácđạo sĩ hỏi: “Vậy chúng tôi nên gọi Ngài với danh xưnggì?”.

ÐứcThế Tôn dạy rằng: “Toàn thế giới đều chìm đắm trongvô minh. Nay. Khi một người đã khám phá ra chân lý, họ khôngcòn sống trong mê lầm nữa. Nay Ta đã giác ngộ và tìm rachân lý. Tất cả các đấng Giác Ngộ được gọi là Phật”.

Rồinăm vị đạo sĩ với lòng tôn kính thưa rằng: “Bạch đứcThế Tôn, xin Ngài hãy chỉ giáo cho chúng con những điều Ngàiđã hiểu biết để chúng con cũng được giác ngộ như Ngài”.

Vàđể đáp lại lời thỉnh cầu của họ, đức Phật đã thuyếtbài pháp đầu tiên. Nó được gọi tên là: “Chuyển BánhXe Pháp” và “Pháp” (Dharma) là chân lý mà Ngài đã chứngngộ. Ngài bắt đầu thuyết giảng: “Này các sa môn, quývị nên biết rằng có bốn Chân Lý Vi Diệu. Một là ChânLý về Sự Khổ. Cuộc sống là ngập tràn những khổ đaunhư già, bệnh chết và bất hạnh. Mọi người luôn chạyđuổi theo các dục lạc, nhưng cuối cùng chỉ thấy khổ đau.Ngay khi đạt được thú vui thì họ cũng nhanh chóng cảm thấymệt mỏi vì điều lạc thú ấy. Không có nơi nào con ngườitìm thấy sự thỏa mãn thực sự hay an lạc hoàn toàn.

“Hailà Chân Lý Cao Siêu về Nguyên Nhân của Sự Khổ. Khi tâm chúngta chứa đầy lòng tham và dục vọng chúng ta sẽ gặp mọiđiều đau khổ. Chẳng hạn một người giàu bo bo giữ của,tánh keo kiết ấy sẽ mang lại cho y sự khổ đau mà thôi.

“Thứba là Chân Lý Cao Siêu về Sự Chấm Dứt Sự Khổ. Khi tâmchúng ta đoạn diệt hết lòng tham và dục vọng, sự khổsẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ cảm thấy an lạc và hạnh phúckhông lời nào diễn tả được.

“Sau cùng, bốn là Chân Lý Cao Siêu về Ðạo Diệt Khổ. Ðâylà con đường dẫn đến sự chấm dứt hết mọi khổ đau.Nếu chúng ta giữ gìn không sát hại tất cả những chúngsanh, nếu chúng ta biết điều phục tu sửa tâm tánh, và nếuchúng ta đạt được trí tuệ, mỗi chúng ta có thể đạttới sự an lạc hoàn toàn, chấm dứt mọi khổ đau”.

Saukhi nghe bài pháp này, năm vị đạo sĩ cảm thấy vô cùng hạnhphúc như họ tìm thấy được kho vàng vĩ đại. Tất cả đềunói: “Bạch đức Thế Tôn, Ngài thực sự đã chứng ngộchân lý. Xin Ngài chỉ dạy cho chúng con con đường đạt tớitrí tuệ cùng tột và sự an lạc hoàn toàn. Chúng con nguyệnlàm đệ tử theo Ngài”.

Ðượcbiết rằng vào lúc ấy, nhiều vị thiên thần cũng nghe đượcbài pháp đầu tiên này nên đã bay xuống trần gian và thốtlên: “Ðức Thế Tôn đã bắt đầu chuyển bánh xe pháp. Nguyệncầu thế giới nhân loại tất cả đều hưởng phúc lạc”.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn