Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2931)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96336)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1079)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1471)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96336)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1471)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1118)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 859)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96336)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 572)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1471)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4034)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

17. Cuộc Chiến Ðầu Vĩ Ðại

04/02/201108:40(Xem: 587)
17. Cuộc Chiến Ðầu Vĩ Ðại

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

17.CUỘC CHIẾN ÐẤU VĨ ÐẠI

Giâyphút mà thế gian chờ đợi giờ đây đang đến gần. Sa mônTất Ðạt Ða, người đã từ bỏ vương quốc ra đi tìm chơnlý, hướng tiến về cây bồ đề. Trên đường đi, sa môngặp một người đang mang cỏ tươi và sa môn xin ông ta mộtbó nhỏ. Ngài dùng cỏ này để lót làm chỗ ngồi.

Khisa môn đến gần cây bồ đề, bầu trời trở nên trong lành.Cả thế giới dường như nín thở, lo lắng mong chờ biếncố trọng đại sắp xảy ra sau đó. Các nhánh cây đều congxuống như đón chào Ngài đến ngồi dưới bóng cây giác ngộ.

Samôn Tất Ðạt Ða đã dùng cỏ sửa soạn kỹ lưỡng làm thànhmột chiếc gối nhỏ để ngồi trên đó và mặt quay nhìnvề hướng đông. Sa môn ngồi trong tư thế kiết già vữngchắc với hai bàn tay đặt trên đầu gối. Rồi Ngài phátlời thệ nguyện đầy dũng cảm và quyết tâm: “Ta sẽ khôngrời khỏi nơi này cho đến chết, nếu ta chưa chứng đạoquả giác ngộ”. Các vị thiên thần trên không đều hoanhỷ nhìn xuống, chứng nghe lời thệ nguyện cao cả của samôn Tất Ðạt Ða. Hôm ấy là ngày Rằm tháng Tư, vào lúcmặt trời sắp mọc.

Nhưngkinh sách thời xưa ghi chép rằng vào lúc ấy không phải mọingười tất cả đều vui mừng. Mà có một thế lực gọilà Ma Vương (Mara)(23), chúng rất khiếp sợ và tức giận.Vì Ma vương là danh hiệu mà dân chúng Ấn Ðộ thời cổ dùngđể chỉ cho các lực lượng tội lỗi xấu ác thường quấynhiễu tâm hồn chúng ta. Ma Vương là những ác tính tham, sân,si, ganh ghét, nghi ngờ, và các tánh độc hại khác có thểmang lại cho con người mọi sự bất an và phiền não.

Chonên, khi nhìn thấy sa môn Tất Ðạt Ða đang ngồi thiền địnhdưới cội bồ đề, Ma Vương rất phẫn nộ. Hắn liền kêugọi, tập họp các con trai lẫn gái đến xung quanh, và la hét:“Này các con hãy trông kìa. Thái tử Tất Ðạt Ða đang ngồithiền định. Nếu người thành công và tìm ra đạo lý chấmdứt hết được mọi sự khổ, thì điều gì sẽ xảy đếnvới chúng ta? Các con có biết chăng lúc ấy chúng ta sẽ mấthết quyền lực? Chúng ta không thể phá hại mọi kẻ khácnếu người giáo hóa cho họ biết rõ chân lý. Vì thế chúngta cần phải đánh phá sự thiền định của thái tử, nếukhông chúng ta sẽ bị tiêu diệt!”

RồiMa Vương cùng với các lực lượng tội ác của y đã cốgắng bằng mọi cách phá quấy sa môn Tất Ðạt Ða. Chúngtạo ra một trận bão kinh hồn với những cơn sấm sét dữdội bủa vây quanh Ngài. Chúng thổi lên trận cuồng phong khiếncảnh vật xung quanh gần như sụp đổ. Nhưng bên dưới cácnhánh cây bồ đề, mọi sự vật, được bao che nhờ thầnlực thiền định của sa môn Tất Ðạt Ða, nên đều yêntỉnh.

Nhậnthấy bão tố không có hiệu quả, Ma Vương liền thu tàn quânvề và hét lớn: “Hãy tấn công!”. Tức thì toàn lực cácđội quân yêu ma, quỷ sứ và những cảnh tượng ghê rợnhiện ra nhắm vào sa môn Tất Ðạt Ða đánh phá. Chúng àoạt chạy đến bao vây gào thét mắng nhiếc, nguyền rủa người.Chúng bắn Ngài với những mũi tên độc hại của sự hậnthù. Nhưng khi các mũi tên này bay đến thái tử, chúng biếnthành những cánh hoa sen vô hại rơi xuống chân Ngài. Khôngđiều gì có thể quấy phá tịnh tâm thiền định của samôn.

MaVương suy nghĩ: “Nếu những vũ khí và cảnh tượng ghê rợnnày không thể đánh phá thái tử, thì có lẽ các hình ảnhxinh đẹp, khêu gợi sẽ quấy rầy được tâm thiền địnhcủa người”. Ma Vương tức thì biến hóa những tên ma quỷkhủng khiếp thành các phụ nữ kiều diễm quyến rủ nhất.Những vũ nữ xinh đẹp mê hồn này nhảy múa trước mặtsa môn đang thiền định, nhưng chúng vẫn không lay chuyểnđược Ngài. Kỷ niệm về những cung điện đầy lạc thú,các hình ảnh vợ con thái tử, những bản nhạc trời mê lyvà thức ăn cao lương mỹ vị - không điều gì có thể phávỡ định tâm yên tĩnh nơi con người cương quyết đi tìmchân lý này.

MaVương đành thua cuộc. Nhưng y cố gắng thực hiện kế hoạchcuối cùng. Ðuổi hết đồ chúng đi, Ma Vương một mình hiệnra trước thái tử. Bằng giọng nhạo báng hắn nói với tháitử: “Phải chăng ngươi là thái tử Tất Ðạt Ða tuyệtluân? Nhà ngươi nghĩ rằng mình là vị đại thiền định.Biết bao đạo sĩ thánh thiện đã thất bại trong việc đitìm chân lý; nhưng ngươi tưởng rằng mình có thể thành công!

“Thựcngươi quá điên rồ! Ngươi không thấy rằng phải tốn biếtbao nhiêu công phu mới thành tựu được cái đạo quả màngươi đang đi tầm cầu. Ngươi đã làm được những gì đểmong đạt tới sự thành công? Trước tiên, ngươi đã thụhưởng nuông chìu bản thân trong hai mươi chín năm. Rồi trảiqua sáu năm tự hành hạ xác thân mình. Và bây giờ ngồi thiềnđịnh ở đây, người mong có thể chứng đạo quả giác ngộ.

“Thậtlà điên rồ! Ngươi nên chấm dứt việc tọa thiền hoặcít ra là hãy cho ta biết ai là chứng nhân có thể quyết chắcrằng ngươi nhất định sẽ thành công trong khi những kẻkhác thất bại!”

Nhữnglời khinh mạn này đã không lay chuyển được sa môn TấtÐạt Ða. Từ nơi đầu gối, Ngài im lặng nâng cánh tay phảilên, đưa trước mặt Ma Vương và chấm xuống mặt đất.Ðúng vậy chính thế gian này đã làm chứng cho Tất ÐạtÐa! Trải qua vô lượng kiếp, Ngài đã xuất hiện trên cõiđời này dưới nhiều hình thức. Ngài đã tu tập hạnh bốthí, nhẫn nhục; đã thực hành hạnh từ bi không làm tổnhại các chúng sanh khác; và Ngài đã thiền định để tìmchân lý. Ngài đã hành trì các hạnh nguyện ấy có kiếp làmthân nam, khi làm thân nữ có đời hiện ra làm người giàu,khi làm kẻ nghèo luân hồi sinh tử nhiều lần. Ngài đã thànhtựu mọi phước đức ấy, với tâm nguyện tìm ra con đườngcứu khổ cho chúng sanh. Và thế gian này là chứng nhân củaNgài.

MaVương nhận thấy rằng giờ đây y thực sự đã hoàn toànthất bại, và biến mất đi như một cơn ác mộng. Duy nhấtcòn lại một mình sa môn Tất Ðạt Ða. Bão tố mây mù đãquét sạch, và ánh trăng rọi chiếu sáng trên bầu trời. Khôngkhí trở nên dịu hiền và sương mai chiếu lấp lánh trênđầu ngọn cỏ. Mọi cảnh vật như sẵn sàng.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn