Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2932)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96349)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1080)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1474)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96349)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1474)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1120)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 859)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96349)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 572)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1474)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4036)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

7. Cảnh Tượng Bất Ngờ

04/02/201108:40(Xem: 596)
7. Cảnh Tượng Bất Ngờ

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

7.CẢNH TƯỢNG BẤT NGỜ

VuaTịnh Phạn muốn chắc rằng con của mình trong chuyến du ngoạnra ngoài thành sẽ không gặp thấy bất cứ cảnh tượng gìcó thể gây xáo trộn nơi tâm hồn thái tử. Vì điều nàysẽ khiến người quyết định rời bỏ vương quốc để theođuổi cuộc sống ẩn tu. Cho nên trước ngày thái tử dựtính ra dạo chơi ngoài thành, đức vua phái các triều thầnvà quân lính đi loan báo: “Do lịnh của đức vua, ngày maithái tử Tất Ðạt Ða sẽ viếng thăm kinh thành Ca Tỳ La Vệ(Kapilavastu) (10). Dân chúng, để bày tỏ sự tôn kính, hãytrang hoàng nhà cửa, đường sá và treo đèn kết hoa rực rỡkhắp nơi. Những người già và bệnh hoạn sức khỏe yếukém ngày mai, nên ở trong nhà. Tại kinh thành đừng để tháitử trông thấy những cảnh tượng già nua, xấu xí, cũng nhưkhông đẹp đẽ”. Và, rất từ tốn, các tên lính đã bắtnhững kẻ hành khất ngoài đường và mang họ tập trung vềở một nơi trong thành phố, mà thái tử sẽ không tới viếngthăm được.

Sánghôm sau, tên hầu cận Xa Nặc (Channa) (11), sửa soạn con ngựaKiền Trắc (Kantaka) (12) thân yêu của thái tử, và đánh xeđưa người ra khỏi các cổng thành.

Ðâylà lần đầu tiên mà thái tử, kể từ khi còn là một đứatrẻ thơ, được nhìn thấy thành Ca Tỳ La Vệ, và cũng làlần đầu tiên phần đông dân chúng trong thành gặp mặt vịhoàng tử của họ. Mọi người đều vui mừng và đứng dọctheo những đường phố được trang hoàng mới mẻ để mongnhìn thấy vị thái tử trẻ đẹp.

Khixe ngựa của người đi qua, họ trầm trồ với nhau: “Tháitử dáng người trông cao ráo và đẹp mã làm sao! Cặp mắtvà vầng trán của thái tử quá sáng sủa! Chúng ta thực cóphước một ngày nào đó thái tử sẽ là vua của chúng ta”.

Vàthái tử cũng rất vui mừng. Kinh thành đâu cũng sáng ngời,sạch sẽ, và thái tử thấy dân chúng khắp nơi đều vui cười,hớn hở và nhảy múa. Các đường phố thái tử đi qua đềutràn ngập những cánh hoa do dân chúng hân hoan ném tung vàovị hoàng tử thân yêu. Thái tử sung sướngg tưởng nhớ lại:“Bài hát diễn tả thật đúng. Rõ ràng đây là một kinhthành rực rỡ tráng lệ và kỳ lạ!”.

Nhưngthái tử và tên hầu cận Xa Nặc đang đánh xe ngựa bất chợtnhìn thấy trong giữa đám đông dân chúng vui vẻ này có mộtông lão già lưng còng với nét mặt buồn thảm. Do sự tòmò vì từ trước nay thái tử chưa từng thấy bất cứ hìnhảnh nào như thế bao giờ, nên thái tử quay lại và hỏi:“Này Xa Nặc, ông già đó là ai vậy? Tại sao ông đi khomlưng và không nhảy múa như các bạn trẻ? Tại sao da mặtông nhăn nheo và không sáng sủa như mọi người khác mà nólại xanh mét và khô cằn? Tại sao ông lại quá khác biệtvới thiên hạ?”.

XaNặc chỉ vào ông già đang đứng mà mọi người không ai nhìnthấy và trả lời: “Tại sao, tâu điện hạ, vì đó là mộtông già”.

Tháitử hỏi: “Già? Người này luôn luôn già như vậy từ haymới xảy ra gần đây?”.

XaNặc trả lời: “Tâu điện hạ, dạ không. Nhiều năm trứơcông lão già ấy cũng trẻ và khỏe mạnh như mọi người khácmà thái tử nhìn thấy tại đây hôm nay. Nhưng sức lực củaông dần dần kém sút. Lưng ông khòm xuống, màu da nơi máđã phai nhạt, phần lớn những răng của ông đều rụng hết,và hiện nay trông ông lão già nua như vậy.”

Hếtsức ngạc nhiên và buồn rầu, thái tử Tất Ðạt Ða lạihỏi: “Phải chăng chỉ có mình ông lão đó phải chịu cảnhkhổ ốm đau vì sự già nua? Hay những người khác đều giốngnhư ông?”

“Tâuđiện hạ, như Ngài biết, chắc chắn rằng tất cả mọingười ai cũng phải trải qua tuổi già. Ngài, con, Da Du ÐàLa, vợ của điện hạ, và La Hầu La, mọi người sống nơicung điện – chúng ta đang già lần trong từng giây phút. Mộtngày nào đó tất cả chúng ta đều trông già nua như ông lãoấy.”

Nhữnglời nói này của Xa Nặc đã làm cho thái tử sửng sốt, khiếnngười ngồi im lặng rất lâu không nói năng gì. Thái tửtrông như người mất hồn, sợ hãi vì bị một tia sét đánhbất ngờ. Sau cùng thái tử lại lên tiếng và nói: “NàyXa Nặc, hôm nay ta chứng kiến những điều mà ta không baogiờ ước mong được thấy. Giữa những người trẻ hạnhphúc này, cảnh tượng của sự già nua đã làm ta kinh hoàng.Thôi ngươi hãy đánh xe quay trở về hoàng cung, mọi niềmvui của ta trong chuyến du ngoạn này đã tiêu tan hết. Hãytrở về. Ta không muốn nhìn thấy gì nữa.”

XaNặc vâng lịnh thái tử. Khi trở về hoàng cung, thái tử đivào cung điện mà không chào hỏi ai cả, thái tử vội vãlên lầu vào phòng riêng của mình, và ngồi im lặng rất lâu.Mọi người ngạc nhiên trước hành động lạ lùng của tháitử, và họ đều cố gắng giúp cho thái tử vui lên. Nhưnghoàn toàn thất bại. Vào bữa ăn tối, thái tử không thiếttha dùng đến thức ăn, mặc dù người đầu bếp chính đãnấu các món ăn đặc biệt cho thái tử. Thái tử cũng khôngcòn ham muốn thưởng thức âm nhạc và xem; vũ múa mà luônngồi một mình suy nghĩ đến “sự già, sự già, sự già”.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn