Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2969)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96575)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1084)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1491)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96575)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1491)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1125)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 864)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96575)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 575)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1491)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4071)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

2. Cuộc Viếng Thăm Của Vị Đạo Sư Hiền Đức

04/02/201108:40(Xem: 656)
2. Cuộc Viếng Thăm Của Vị Đạo Sư Hiền Đức

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

2.CUỘC VIẾNG THĂM CỦA VỊ ĐẠO SƯ HIỀN ĐỨC

Vớiniềm vui lớn lao, vua Tịnh Phạn chúc mừng hoàng hậu và tháitử vừa mới đản sinh. Dân chúng tổ chức các buổi hộihè tưng bừng và treo cờ kết hoa rực rỡ trên toàn quốc.Ðó là thời kỳ đại hạnh phúc và thanh bình của đất nước.Vì mọi người khắp nơi đều hân hoan vui mừng cho nên đứcvua và hoàng hậu đặt tên cho thái tử là “Tất Ðạt Ða”(Siddhartha) (4) nghĩa là “người đã mang lại mọi điều lành”.

Bấygiờ các hiền nhân đều tiên đoán về thái tử. Họ thưa:“Tâu bệ hạ, những điềm báo trước trong ngày thái tửđản sanh rất tốt đẹp. Thái tử sau này sẽ trở thành nhânvật còn vĩ đại hơn hoàng thượng bây giờ!” Nghe nói vậy,đức vua rất hãnh diện. Ngài thầm nghĩ: “Nếu các hiềnnhân này nói đúng thì con ta thái tử Tất Ðạt Ða tươnglai có thể là một vị minh quân, không những trị vì vươngquốc nhỏ của ta mà còn cai trị cả toàn thế giới! Thậtlà điều vinh dự lớn lao cho riêng ta cũng như hoàng tộc”.

Vàingày đầu tiên sau khi hoàng tử ra đời, nhiều người đãvào cung điện để thăm thái tử vừa mới giáng sanh. Mộttrong các vị này là ông tiên A Tư Ðà (Asita) (5). Ông là mộtđạo sĩ sống ẩn tu trong rừng sâu, và nổi danh là một conngười rất thánh thiện. Ðức vua và hoàng hậu ngạc nhiênthấy đạo sĩ A Tư Ðà rời bỏ khu rừng ông đang ở đểvào thăm cung điện, liền nói với sự kính trọng: “Thưađạo sư hiền đức, chúng tôi rất hân hạnh được Ngàiđến thăm. Xin cho chúng tôi biết mục đích viếng thăm củađạo sư, và chúng tôi hân hạnh sẽ phục vụ cho Ngài bấtcứ điều gì Ngài cần đến”.

Ðạosĩ A Tư Ðà đáp lời: “Bần đạo xin cám ơn về sự âncần tiếp đón của đức vua và hoàng hậu. Bần đạo từxa đến viếng thăm quý vị vì bần đạo thấy có những điềmlạ xuất hiện gần đây. Các điều ấy báo cho bần đạobiết rằng thái tử mà hoàng hậu vừa mới sinh, tương laisẽ thành đạt sự nghiệp kiến thức tinh thần vĩ đại.Lâu nay, bần đạo đã dành hết cuộc đời tu tập để mongcó được trí tuệ siêu phàm ấy, cho nên bần đạo nóng lòngđích thân muốn đến sớm để gặp thăm thái tử”.

Hoàngthượng vui vẻ vội vàng đến nơi thái tử đang nằm ngủ.Ðức vua cẩn thận bồng thái tử mang đến cho đạo sĩ ATư Ðà. Ông ta nhìn hoàng tử một hồi lâu và không nói gì.Rồi sau cùng đạo sĩ bước lui, buồn bã nhìn lên bầu trờithở dài và bắt đầu than khóc.

Nhìnđạo sĩ A Tư Ðà khóc, đức vua và hoàng hậu cảm thấy lolắng. Cả hai sợ rằng đạo sĩ đã trông thấy tướng trạnggì xấu nơi thái tử. Ðôi mắt đầy lệ, vua Tịnh Phạn quỳxuống và kêu lên: “Thưa đạo sĩ, Ngài đã thấy gì nơihoàng tử khiến Ngài phải khóc? Tất cả những vị hiềnđức khác đều bảo rằng thái tử con của trẩm ra đờisẽ trở thành một đại nhân, có được trí tuệ siêu phàm.Nhưng nay, sau khi xem tướng thái tử Ngài lại khóc. Ðiềuấy có nghĩa là thái tử sẽ chết sớm? Hay có điều gì rấtkhủng khiếp sắp xảy ra cho thái tử? Thái tử là đứa conđộc nhất mà trẩm rất yêu quý, xin hãy mau mau cho trẫm biếtNgài đã thấy gì nơi thái tử vì tâm của trẩm hiện đangquá hồi hộp đầy sự buồn khổ và lo âu”.

Rồivới cái nhìn đầy từ ái, đạo sĩ A Tư Ðà trấn an đứcvua cùng hoàng hậu và bảo họ không có gì phải lo sợ. Ðạosĩ nói:

“Xinbệ hạ và hoàng hậu chớ quá phiền muộn. Bần đạo khóckhông phải vì thấy có ẩn dấu gì xấu nơi thái tử. Thậtvậy, điều mà bần đạo đã xem và biết chắc rằng tháitử khi lớn lên sẽ trở thành một đấng siêu nhân. Bầnđạo đã nhìn thấy nơi thái tử có nhiều tướng tốt đặcbiệt - như ánh sáng phát chiếu ra từ các ngón tay của ngườiđiều ấy báo cho bần đạo biết rằng tương lai của tháitử sẽ hết sức huy hoàng.

“Nếuthái tử quyết định ở lại với bệ hạ để lên làm vua,thái tử sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương tronglịch sử. Thái tử sẽ trị vì một đất nước rộng lớnvà mang lại cho quốc dân nhiều an lành hạnh phúc. Nhưng nếuthái tử không muốn lên ngôi hoàng đế, tương lai của ngườisẽ còn vĩ đại hơn! Thái tử sẽ trở thành một đấng đạiđạo sư, chỉ bày cho toàn nhân loại phương pháp sống thếnào để có được tâm an lạc và tình thương. Nhận thấythế gian đầy nỗi buồn đau, thái tử sẽ rời bỏ cung điệnđi tu, để tìm ra con đường chấm dứt sự khổ đau. Rồingười sẽ chỉ dạy cho bất cứ ai muốn tìm học giáo lýấy.

“Không,tâu bệ hạ và hoàng hậu, bần đạo không phải khóc cho tháitử, mà khóc than cho chính mình. Hoàng thượng xem, bần đạođã dùng hết cả cuộc đời để sưu tầm chân lý, tìm racon đường chấm dứt mọi khổ đau. Và hôm nay, bần đạođã gặp thái tử, người một ngày kia sẽ chỉ dạy nhữngđiều mà bần đạo muốn tu học. Nhưng đến lúc thái tửcó đủ khả năng để dạy dỗ thì bần đạo đã từ trầnrồi. Như vậy bần đạo sẽ không được tu học vớihoàng tử trong kiếp này. Cho nên bần đạo hết sức buồnkhổ. Nhưng bệ hạ và hoàng hậu, thật là đại phước, không nên buồn lo. Hãy vui mừng đã sinh được một hoàngnam siêu việt như thế”.

Rồiđạo sĩ A Tư Ðà nhìn thái tử lần cuối cùng rất lâu, vàtừ từ rời khỏi cung điện. Ðức vua nhìn theo đạo sĩ bướcđi rồi, quay lại hướng mắt về thái tử. Ngài rất sungsướng vì biết rằng không có gì hiểm nguy, đe dọa cuộcsống của thái tử. Rồi nhà vua thầm nghĩ: “Ðạo sĩ A Tồà dạy rằng thái tử Tất Ðạt Ða tương lai sẽ trở thànhmột đại vương hoặc là một đại đạo sư. Tốt nhất,trước tiên thái tử sẽ là một vị vua. Hãnh diện biếtbao khi ta có được một hoàng tử nổi danh và đầy quyềnuy như thế! Rồi khi thái tử đến tuổi già như đạo sĩA Tư Ðà, người có thể xuất gia để trở thành một đạosư hiền đức nếu thái tử muốn”.

Suynghĩ điều như vậy, vua Tịnh Phạn sung sướng đứng bồngthái tử trong tay, ước mơ tưởng nghĩ đến danh vọng màcon của mình một ngày nào sẽ có.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn