Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 748)
Đầu tháng 5.2020 dịch Covid-19 giảm dần từ một ngàn ca nhiễm mỗi ngày chỉ còn vài trăm rồi vài chục, chính quyền Thụy Sĩ ký sắc lệnh ngày 28.5.2020 mở cửa cách ly, mọi người và mọi tổ chức, nhất là tôn giáo được phép sinh hoạt cho tới 300 người bắt đầu từ 6.6.2020, nhưng vẫn sử dụng những biện pháp ngăn ngừa: Giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, và sát khuẩn. Đặc biệt nữa chùa phải ghi danh, số phon, địa chỉ người tham dự, phòng khi phát hiện sự lây nhiễm sẽ khoanh vùng người liên hệ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm như bị tù lâu ngày được lệnh ân xá!
(Xem: 986)
Từ đầu năm 2020 dịch Corona bùng phát khắp thế giới, một loại dịch nguy hiểm chết người, dễ lây lan, không thuốc chữa. Đã có vô số người chết và nhiễm bịnh. Con số kể ra thật chóng mặt, đau lòng. Chỉ riêng Thụy Sĩ thôi, nước nhỏ, dân số 10 triệu người, mà hằng ngày cả ngàn ca nhiễm, hằng trăm người chết. Chao ôi, cứ đà này là hết dân số!
(Xem: 1176)
Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2644 tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc, thứ Bảy 06-06-2020. Trụ trì Thượng Toạ Thích Viên Trí
(Xem: 545)
Giúp Phật hoằng pháp độ quần sanh, Quán sâu Bát-nhã trí tuệ thành. Năm uẩn đều không, trừ nhân ngã, Ba độc dứt rồi hiện Phật, Tăng. Điều tâm, lìa tướng, phá chấp pháp, Bỏ Tiểu theo Đại, đạo viên thành. Hiện tướng tỳ-kheo dạy bảo chúng, Lập thành công lớn chẳng kể công.
(Xem: 1042)
Muốn thành một vị Phật, một người tu hành phải trải qua ba nguyên tắc đào luyện tu tập; nếu không hoàn thành ba nguyên tắc này thì người đó dù ở địa vị nào ở cấp bực nào đem xét nghiệm thì sẽ nhận biết họ không bao giờ được thành Phật.
(Xem: 1665)
Cõi trời Đâu Suất Bồ Tát giáng trần Khi quán Sa Bà nhân duyên hội đủ Hoàng hậu Ma Da nằm mộng đêm đó Thấy Voi Sáu ngà nhập ở bên hông
(Xem: 1489)
Một sáng tinh sương ..... Đức Thế Tôn thành đạo . Phiền não đoạn tận, chiến thắng ma quân , Ánh sáng Giác Ngộ lan tỏa đến tha nhân Gieo rắc niềm tin ...khổ đau được chuyển hoá !
(Xem: 545)
Giúp Phật hoằng pháp độ quần sanh, Quán sâu Bát-nhã trí tuệ thành. Năm uẩn đều không, trừ nhân ngã, Ba độc dứt rồi hiện Phật, Tăng. Điều tâm, lìa tướng, phá chấp pháp, Bỏ Tiểu theo Đại, đạo viên thành. Hiện tướng tỳ-kheo dạy bảo chúng, Lập thành công lớn chẳng kể công.
(Xem: 1665)
Cõi trời Đâu Suất Bồ Tát giáng trần Khi quán Sa Bà nhân duyên hội đủ Hoàng hậu Ma Da nằm mộng đêm đó Thấy Voi Sáu ngà nhập ở bên hông
(Xem: 2464)
Bài viết này để trả lời một câu hỏi: Làm thế nào để ngộ? Ngộ đây là ngộ tông chỉ Thiền, tức ngộ tông chỉ Phật. Người viết không dám trả lời minh bạch, vi bản thân tu và học đều chưa sâu, nơi đây chỉ trình bày qua nhiều kinh luận để giúp độc giả tham khảo.
(Xem: 2882)
Người tu Phật ai ai cũng có đức tin, nhưng nếu không rõ được rành mạch những lịch sử hoặc những hành vi của các vị Bồ tát phải hành thế nào để thành được một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và do nhờ pháp Ba-la-mật (PÀRAMITA) nào đưa các ngài qua tới bờ giác ngạn là Niết Bàn, thì đức tin ấy có khi cũng mơ hồ và có khi cũng lầm lạc. Vì vậy nên tôi không nệ tài hèn học kém, ráng sao lục tóm tắt theo Tam Tạng Pàli (TIPITAKA) bộ kinh Chánh giác tông (BUDDHAVAMSA) và quyển Chư Bồ tát vị lai (ANÀGATAVAMSA) để đem lại một vài tia sáng cho các nhà tu Phật. Ai là người có chí muốn thành một bậc Chánh Biến Tri, hãy noi theo gương lành của các Ngài và thực hành theo mới mong chứng quả được. Trong quyển kinh này có nhiều đoạn hơi khó hiểu hoặc không thể tin được vì oai lực và pháp Ba-la-mật của một vi Phật Tổ khác Thường xuất chúng và thời đại cũng khác nhau vượt qua khỏi trình độ suy nghĩ hoặc hiểu biết của phàm nhơn. Nên độc giả xem quyển kinh này nên dùng đức tin mà hiểu biết rằng: "Muốn thà

29. Những Ngày Cuối Cùng

04/02/201108:40(Xem: 446)
29. Những Ngày Cuối Cùng

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

29.NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG

Lúcđức Phật tám mươi tuổi, Ngài tự nghĩ: “Ta đã làm tấtcả để có thể cứu độ mọi người. Ta đã giáo hóa chohọ biết sống yêu thương nhau và không sợ hãi trước bấtcứ việc gì xảy ra trong cuộc đời. Nay đến lúc Ta sẽ dạycho họ làm sao từ giã cõi đời này không chút âu lo phiềnmuộn”.

Rồiđức Phật gọi Ðại Ðức A Nan thân tín đến và bảo: “NàyA Nan, nay chúng ta nên trở về thành Ca Tỳ La Vệ lần cuốicùng. Ta muốn nhập diệt tại kinh thành nơi Ta đã sinh ra vàlớn lên”.

Ðạèức A Nan rất buồn rầu và than khóc: “Kính bạch đứcThế Tôn, xin Ngài đừng rời bỏ chúng con! Từ nhiều nămqua, Ngài là vị đạo sư đã hướng dẫn cho chúng con. Nếuvắng bóng Ngài chúng con không biết làm sao đây”. Rồi Ðạèức A Nan khóc lóc thảm thiết.

ÐứcPhật khuyên bảo: “Này A Nan, con đừng khóc. Ta đã luôn luôndạy rằng sự chết là việc tự nhiên trong cuộc đời. Khôngcó gì mà con phải sợ. Con nên hiểu rõ điều ấy. Và khita không còn nữa con hãy lấy giáo pháp của Ta làm thầy hướngdẫn cho con. Nếu tâm con thâm nhập được những lời dạycủa Ta thì con không cần thiết có Ta nữa. Lại đây, chúngta hãy lên đường”.

ÐứcPhật và các đệ tử của Ngài đi về hướng bắc. Khi đếnmột nơi không xa thành Ca Tỳ La Vệ, tất cả đi ngang qua ngôilàng Câu Thi Na (Kusinara) (28). Tại đây đức Phật bảo cácđệ tử ngừng lại để nghỉ ngơi. Rồi Ngài quay lại nóivới Ðại Ðức A Nan: “Ðây là nơi Ta sẽ nhập diệt”.

Mặcdù hôm ấy là ngày cuối cùng trong cuộc đời của đức Phật,Ngài vẫn còn cứu độ cho những kẻ khác. Một ông lão ởtrong làng đến xin được gặp đức Phật và Ngài đã nhậnlời. Ðức Thế Tôn lắng nghe những nỗi khổ đau của ngườiđệ tử già và dùng lời nói từ hòa khuyên giải ông ta.Tâm ông lão cảm thấy an lạc và hạnh phúc trở lại.

Rồiđức Phật đi vào trong vườn và nằm nghỉ giữa hai thâncây. Những đệ tử của đức Phật tập họp quỳ xung quanhNgài. Một số vị đang khóc lóc, nhưng các người khác họgiữ tâm hoàn toàn thanh tịnh và yên lặng nhìn Ngài.

ÐứcPhật khuyến giáo chúng đệ tử lần cuối cùng: “Hãy ghinhớ những lời Ta đã dạy các con. Lòng tham và dục vọnglà nguyên nhân của mọi khổ đau. Cuộc đời luôn luôn biếnđổi vô thường, vậy các con chớ nên tham đắm vào bấtcứ vật gì ở thế gian. Mà cần nỗ lực tu hành, cải đổithân tâm để tìm thấy hạnh phúc chân thật và trường cửu”.

Rồiđức Thế Tôn quay mình qua hướng mặt và đặt cánh tay phảixuống dưới đầu của Ngài. Ðức Phật nhắm mắt lại vànhập Niết Bàn một cách an lành. Hôm ấy nhằm vào ngày Rằmtháng Tư âm lịch.

Saumột thời gian các đệ tử mang kim thân của Ngài đặt trênmột đống cũi lớn. Theo tục lệ, họ chuẩn bị hỏa thiêuNgài nhưng họ không thể châm lửa cháy được. Phải chờvị đại đệ tử của đức Phật đến. Lúc đức Thế Tônnhập diệt, vị này đang ở xa nên ông ta vội vàng trở vềCâu Thi Na ngay khi hay tin đức Phật đã viên tịch. Khi vềtới nơi, vị đệ tử lớn này đảnh lễ đức Thế Tôn lầncuối cùng thì dàn cũi tự nhiên bốc cháy. Kim thân đức Phậtđược hỏa thiêu một thời gian lâu cho tới khi cháy hếtkhông còn gì ngoại trừ các xá lợi xương tro.

Cácvị vua sống tại miền bắc Ấn Ðộ vào thời ấy, tất cảđều muốn giữ tro và xương của đức Phật. Họ tự nghĩ:“Ta sẽ xây dựng một ngôi bảo tháp tại vương quốc củata để thờ đấng giáo chủ vĩ đại này và tôn trí đặtxá lợi của Ngài trong đó. Ðiều này sẽ mang lại cho ta vàxứ sở của ta niềm hãnh diện lớn lao”.

Vìnhà vua nào cũng muốn có xá lợi của đức Phật cho nên họbắt đầu tranh chấp cãi cọ nhau. Một ông nói: “Những xálợi này của tôi”. Ông kia bảo: “Không chúng thuộc củatôi”. Cuối cùng một vị đạo đức phát biểu: “ÐứcPhật đã dùng hết cuộc đời của Ngài để chỉ dạy chochúng ta biết thương yêu nhau. Giờ đây, sau khi Ngài viên tịch,quý vị là những người điên rồ đang chuẩn bị giao chiếnvì những xá lợi (xương tro) của Ngài. Ðánh nhau là chúngta đã phản lại những lời dạy từ bi của đức Thế Tôn.Vậy chúng ta nên chia đồng đều các xá lợi của Ngài. Vàmỗi quỳ vị có thể xây dựng một bảo tháp để thờ xálợi tại vương quốc của mình”.

Cácvị vua nhận thấy những lời khuyên này thực sáng suốt chonên họ đã chấm dứt cuộc tranh chấp. Họ chia đều cho nhaunhững xá lợi (xương tro) của đức Từ Phụ và lên đườngtrở về nước. Sau đó, các nhà vua đã cho xây những bảotháp thờ xá lợi để ghi nhớ đức Phật là đấng đã chỉdạy cũng như sống theo cái Ðạo hoà bình và trí tuệ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn