Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2931)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96336)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1079)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1471)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96336)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1471)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1118)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 859)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96336)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 572)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1471)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4032)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

29. Những Ngày Cuối Cùng

04/02/201108:40(Xem: 594)
29. Những Ngày Cuối Cùng

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

29.NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG

Lúcđức Phật tám mươi tuổi, Ngài tự nghĩ: “Ta đã làm tấtcả để có thể cứu độ mọi người. Ta đã giáo hóa chohọ biết sống yêu thương nhau và không sợ hãi trước bấtcứ việc gì xảy ra trong cuộc đời. Nay đến lúc Ta sẽ dạycho họ làm sao từ giã cõi đời này không chút âu lo phiềnmuộn”.

Rồiđức Phật gọi Ðại Ðức A Nan thân tín đến và bảo: “NàyA Nan, nay chúng ta nên trở về thành Ca Tỳ La Vệ lần cuốicùng. Ta muốn nhập diệt tại kinh thành nơi Ta đã sinh ra vàlớn lên”.

Ðạèức A Nan rất buồn rầu và than khóc: “Kính bạch đứcThế Tôn, xin Ngài đừng rời bỏ chúng con! Từ nhiều nămqua, Ngài là vị đạo sư đã hướng dẫn cho chúng con. Nếuvắng bóng Ngài chúng con không biết làm sao đây”. Rồi Ðạèức A Nan khóc lóc thảm thiết.

ÐứcPhật khuyên bảo: “Này A Nan, con đừng khóc. Ta đã luôn luôndạy rằng sự chết là việc tự nhiên trong cuộc đời. Khôngcó gì mà con phải sợ. Con nên hiểu rõ điều ấy. Và khita không còn nữa con hãy lấy giáo pháp của Ta làm thầy hướngdẫn cho con. Nếu tâm con thâm nhập được những lời dạycủa Ta thì con không cần thiết có Ta nữa. Lại đây, chúngta hãy lên đường”.

ÐứcPhật và các đệ tử của Ngài đi về hướng bắc. Khi đếnmột nơi không xa thành Ca Tỳ La Vệ, tất cả đi ngang qua ngôilàng Câu Thi Na (Kusinara) (28). Tại đây đức Phật bảo cácđệ tử ngừng lại để nghỉ ngơi. Rồi Ngài quay lại nóivới Ðại Ðức A Nan: “Ðây là nơi Ta sẽ nhập diệt”.

Mặcdù hôm ấy là ngày cuối cùng trong cuộc đời của đức Phật,Ngài vẫn còn cứu độ cho những kẻ khác. Một ông lão ởtrong làng đến xin được gặp đức Phật và Ngài đã nhậnlời. Ðức Thế Tôn lắng nghe những nỗi khổ đau của ngườiđệ tử già và dùng lời nói từ hòa khuyên giải ông ta.Tâm ông lão cảm thấy an lạc và hạnh phúc trở lại.

Rồiđức Phật đi vào trong vườn và nằm nghỉ giữa hai thâncây. Những đệ tử của đức Phật tập họp quỳ xung quanhNgài. Một số vị đang khóc lóc, nhưng các người khác họgiữ tâm hoàn toàn thanh tịnh và yên lặng nhìn Ngài.

ÐứcPhật khuyến giáo chúng đệ tử lần cuối cùng: “Hãy ghinhớ những lời Ta đã dạy các con. Lòng tham và dục vọnglà nguyên nhân của mọi khổ đau. Cuộc đời luôn luôn biếnđổi vô thường, vậy các con chớ nên tham đắm vào bấtcứ vật gì ở thế gian. Mà cần nỗ lực tu hành, cải đổithân tâm để tìm thấy hạnh phúc chân thật và trường cửu”.

Rồiđức Thế Tôn quay mình qua hướng mặt và đặt cánh tay phảixuống dưới đầu của Ngài. Ðức Phật nhắm mắt lại vànhập Niết Bàn một cách an lành. Hôm ấy nhằm vào ngày Rằmtháng Tư âm lịch.

Saumột thời gian các đệ tử mang kim thân của Ngài đặt trênmột đống cũi lớn. Theo tục lệ, họ chuẩn bị hỏa thiêuNgài nhưng họ không thể châm lửa cháy được. Phải chờvị đại đệ tử của đức Phật đến. Lúc đức Thế Tônnhập diệt, vị này đang ở xa nên ông ta vội vàng trở vềCâu Thi Na ngay khi hay tin đức Phật đã viên tịch. Khi vềtới nơi, vị đệ tử lớn này đảnh lễ đức Thế Tôn lầncuối cùng thì dàn cũi tự nhiên bốc cháy. Kim thân đức Phậtđược hỏa thiêu một thời gian lâu cho tới khi cháy hếtkhông còn gì ngoại trừ các xá lợi xương tro.

Cácvị vua sống tại miền bắc Ấn Ðộ vào thời ấy, tất cảđều muốn giữ tro và xương của đức Phật. Họ tự nghĩ:“Ta sẽ xây dựng một ngôi bảo tháp tại vương quốc củata để thờ đấng giáo chủ vĩ đại này và tôn trí đặtxá lợi của Ngài trong đó. Ðiều này sẽ mang lại cho ta vàxứ sở của ta niềm hãnh diện lớn lao”.

Vìnhà vua nào cũng muốn có xá lợi của đức Phật cho nên họbắt đầu tranh chấp cãi cọ nhau. Một ông nói: “Những xálợi này của tôi”. Ông kia bảo: “Không chúng thuộc củatôi”. Cuối cùng một vị đạo đức phát biểu: “ÐứcPhật đã dùng hết cuộc đời của Ngài để chỉ dạy chochúng ta biết thương yêu nhau. Giờ đây, sau khi Ngài viên tịch,quý vị là những người điên rồ đang chuẩn bị giao chiếnvì những xá lợi (xương tro) của Ngài. Ðánh nhau là chúngta đã phản lại những lời dạy từ bi của đức Thế Tôn.Vậy chúng ta nên chia đồng đều các xá lợi của Ngài. Vàmỗi quỳ vị có thể xây dựng một bảo tháp để thờ xálợi tại vương quốc của mình”.

Cácvị vua nhận thấy những lời khuyên này thực sáng suốt chonên họ đã chấm dứt cuộc tranh chấp. Họ chia đều cho nhaunhững xá lợi (xương tro) của đức Từ Phụ và lên đườngtrở về nước. Sau đó, các nhà vua đã cho xây những bảotháp thờ xá lợi để ghi nhớ đức Phật là đấng đã chỉdạy cũng như sống theo cái Ðạo hoà bình và trí tuệ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn