Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2974)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96626)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1085)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1500)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96626)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1500)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1126)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 872)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96626)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 578)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1500)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4073)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

21. Nỗi Khổ Ðau Của Bà Mẹ

04/02/201108:40(Xem: 591)
21. Nỗi Khổ Ðau Của Bà Mẹ

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

21.NỖI KHỔ ÐAU CỦA BÀ MẸ

ÐứcPhật đã dùng nhiều phương pháp để giáo hóa. Ðối vớihạng người bình dân và thiếu nhi, Ngài chỉ giáo bằng cáchkể cho họ nghe những mẩu chuyện đạo. Ðối với hạnh ngườikhá thông minh, Ngài giảng dạy giáo pháp với sự giải thíchtường tận. Và có những người Ngài giáo huấn bằng sựim lặng không nói lời nào. Nhưng có lẽ, bài pháp có khảnăng giáo hóa mạnh mẽ nhất là tấm gương sáng và chínhcuộc sống đạo đức của Ngài. Ðức Phật luôn luôn hànhđộng với tâm rộng lượng và lòng từ bi. Ngài kiên nhẫngiáo hóa cho nọi Chúng Sanh, ngay cả đối với hạng ngườidốt nát và điên cuồng nhất.

Chẳngbao lâu, rất nhiều người đã ngưỡng mộ đi theo và trởthành đệ tử của đức Phật. Nếu thiện nam tín nữ nàogặp phải điều gì khó khăn phiền muộn, họ liền tìm đếngặp đức Thế Tôn để nhận sự chỉ giáo của Ngài. Ngàynọ, thiếu phụ Gô Ta Mi (Gotami) có đứa con vừa mới mất.Nàng quá đau khổ đến nỗi trở nên điên dại. Cô ta đikhắp nơi mong tìm vị thầy có thể cứu cho con của cô sốnglại. Các bạn bè xót thương bảo rằng: “Này Gô Ta Mi, cônên tìm gặp đức Phật. Hy vọng Ngài có thể cứu giúp côđược”.

RồiGô Ta Mi ôm chặt đứa con trong lòng đến trước đức Phậtkhóc than, bạch rằng: “Xin Ngài từ bi cứu giùm cho bé traicủa con được sống lại”. Với giọng nói hiền hòa, Ngàiđáp: “Này Gô Ta Mi, Ta có thể giúp con, nhưng trước tiên,mong con đi kiếm mang về cho Ta một hạt cải nhỏ. Và hạtcải ấy phải thuộc gia đình nào từ trước nay chưa có aiqua đời”.

GôTa Mi vội vàng đi tìm hạt cải. Nàng đến hỏi một nhà nọ,và được thiếu phụ ở đó trả lời: “Cô có thể tìmthấy hạt cải và bất cứ vật gì cô muốn. .. . Nhưng xincô biết cho rằng chồng tôi mới mất năm ngoái”.

GôTa Mi liền nói: “Ồ! Vậy thôi, để tôi đi nơi khác”. Rồinàng sang nhà bên cạnh.

Nhưngbất cứ nhà nào nàng đến hỏi thăm cũng được thân nhântrong các gia đình ấy trả lời giống nhau như vậy. Mọi ngườiđều muốn giúp Gô Ta Mi, nhưng nhà nào nàng đến viếng thămcũng đều có người đã qua đời. Người này nói: “Ðứacon gái tôi mất ba năm trước”. Kẻ khác bảo: “Hôm quaanh tôi vừa mới chết”. Nhà nào cũng cho biết y hệt nhưthế cả.

Cuốingày, nàng trở về gặp đức Phật. Ngài hỏi: “Thế nàoGô Ta Mi, con tìm có hạt cải không? Và đứa con của con đâurồi? Con không mang nó theo nữa sao?”.

Nàngđáp: “Bạch đức Thế Tôn, hôm nay con nhận biết rằng khôngriêng mình con có người thân mất. Mà khắp nơi ai ai cũngđều phải chết. Con cảm thấy thực là điên rồ làm saokhi nghĩ rằng con có thể có được đứa con sống lại. Giờđây con đành chấp nhận sự lìa đời của cháu bé và chiềunay con đã đem chôn nó. Nay con trở lại và xin Ngài chỉ dạygiáo pháp cho con. Con sẵn sàng để lắng nghe”.

ÐứcPhật dạy: “Này Gô Ta Mi, hôm nay con đã học hỏi đượcnhiều điều. Sớm muộn gì rồi sự chết cũng phải đếnvới mọi người. Nhưng nếu con hiểu rõ chân lý, con có thểsống và chết trong an lạc. Hãy lại đây, Ta sẽ chỉ giáocho con”. Rồi Ngài đã thuyết giảng giáo lý cho Gô Ta Mi nghe,và chẳng bao lâu, nàng tìm thấy sự an lạc và hạnh phúcmà trước đây nàng chưa từng biết đến.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn