Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2951)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96500)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1083)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1481)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96500)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1481)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1122)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 862)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96500)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 574)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1481)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4056)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

19. Thuyết Pháp Cho Ai

04/02/201108:40(Xem: 622)
19. Thuyết Pháp Cho Ai

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

19.THUYẾT PHÁP CHO AI?

Tấtcả vạn vật đều vui mừng vào buổi sáng huy hoàng ấy. Hoatươi nở rộ khắp nơi, tỏa hương thơm ngào ngạt trong khônggian. Chim chóc ríu rít hót ca, và mọi sinh vật đâu đâu cũngkhông còn sợ hãi. Những mống cầu vồng và mây ngũ sắcrực rỡ hiện ra trên bầu trời, và mọi người đều kinhngạc khi nhìn thấy các hiện tượng kỳ lạ đó.

ÐứcPhật với lòng ngập tràn niềm an lạc giải thoát nhất. TâmNgài dứt sạch hết vô minh, phiền não và cảm thấy nguồnvui bất tận. Trải qua nhiều ngày và tuần lễ, Ngài ngồigần cây Bồ Ðề (giác ngộ) để suy tưởng về niềm vuivà phúc lạc nhiệm mầu mà Ngài đã thành tựu được.

RồiNgài suy nghĩ: “Ta đã trải qua nhiều gian nan tu tập mớitìm ra con đường đạo chấm dứt sự khổ và trở thành mộtvị Phật, Ta đã tu hành khổ hạnh trong nhiều năm. Khi thấyrằng phần đông mọi người đều mê mờ và bị vô minh chelấp, ta không rõ ai là người hiểu biết được những giáolý mà ta đã chứng ngộ. Làm sao ta có thể chỉ dạy giáopháp ấy cho họ? Vậy tốt hơn ta nên ẩn tu một mình trongrừng cho đến mãn đời để thụ hưởng nguồn an lạc củamột vị Phật”.

Nhưngrồi Ngài lại nghe tiếng nói từ nội tâm như sau: “Xin Ngàiđừng quên chúng con! Chúng con là những người ở thế gianđang đau khổ. Chúng con đã mong chờ giờ phút này từ lúcNgài mới ra đời và ngay cả trước thời gian đó. Chúng conđã hy vọng và nguyện cầu trong nhiều năm qua rằng Ngài sẽtừ bỏ cuộc đời vương giả để xuất gia hầu tìm ra conđường cứu khổ chúng sanh. Giờ đây Ngài đã chứng ngộđược giáo lý ấy, xin Ngài hãy chỉ dạy cho chúng con. Khôngnhư Ngài chúng con đang còn đau khổ”.

Nhưngtừ nơi tâm của đức Phật lại dấy lên một ý tưởng khác:“Ai thực hành được giáo lý ta chỉ dạy? Ai có ý chí mạnhmẽ và đầy can đảm? Ai sẽ cố gắng hết mình và chịuđựng lâu dài?”

Rồitiếng nói tiềm ẩn lại vang lên: “Kính bạch đức ThếTôn hẳn đúng là tâm chúng con đã bị màn vô minh che lấp.Nhưng vẫn có những người không đến nỗi quá mê lầm. Họcó thể hiểu biết, thực hành theo giáo lý của Ngài. Vì hạnhnguyện cứu độ chúng sanh, xin Ngài từ bi chỉ dạy giáo phápchân thật ấy cho chúng con!”.

ÐứcPhật mỉm cười và bảo: “Dĩ nhiên, dĩ nhiên, Ta sẽ chỉdạy. Lý do duy nhất khiến ta đã từ bỏ cuộc đời vươnggiã là mong đi tìm con đường cứu khổ cho nhân loại. NayTa đã thành Phật, Ta sẽ làm bất cứ điều gì Ta có thể.

“Nhưngngay cả đức Phật cũng không thể dứt trừ hết nỗi khổcho những kẻ khác nếu họ không nỗ lực tự mình cứu độ.Con người cần phải biết ngăn ngừa bệnh tật trước khivị bác sĩ có thể chữa lành bệnh cho họ. Cũng thế họnên chịu khó lắng nghe giáo pháp chân thật trước khi kẻkhác có thể giúp họ. Nhưng bất cứ ai tìm đến Ta với tinhthần rộng mở sẽ nhận thấy rằng Ta luôn sẵn sàng bằngmọi cách chỉ giáo cho họ”.

Rồiđức Phật thầm nghĩ: “Ai trong số những người trên thếgian này ta nên giáo hóa trước tiên? Người nào sẵn sàngnhất?” Ngài liền tưởng nhớ đến ông A La La (Adrada)
vàUất Ðầu Lam Phất (Udraka) là hai đạo sư mà Ngài đã gặpsáu năm trước đây. “Họ là những người ta nên chỉ giáotrước, nhưng ta biết rằng nay họ đã từ trần và khôngcòn ở thế gian này nữa”.

ÐứcPhật lại nhớ đến năm người bạn cùng tu khổ hạnh vớiNgài ở trong rừng. Ngài tự nghĩ: “Họ sẵn sàng có thểhiểu rõ chân lý Ta sẽ thuyết giảng cho họ trước tiên”.

Ngàibiết rằng Ngài sẽ gặp những người bạn này ở vườnLộc Uyển gần thành Ba La Nại, một thánh địa thiêng liêngnhất của Ấn Ðộ thời cổ. Ðức Phật thầm bảo: “Tasẽ đến đó, và bắt đầu công việc giảng pháp mà Ta quyếtđịnh sẽ làm”.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn