Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2931)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96336)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1079)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1471)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96336)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1471)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1118)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 859)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96336)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 572)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1471)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4032)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

18. Giác Ngộ

04/02/201108:40(Xem: 587)
18. Giác Ngộ

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

18.GIÁC NGỘ!

Samôn Tất Ðạt Ða cảm thấy tâm mình nhẹ nhàng và yên tĩnh.Dần dần Ngài quán chiếu sâu vào tự thân và trí tuệ củaNgài ngày càng sáng suốt hơn. Bằng con mắt của tâm giácngộ, Ngài nhìn thấy biết mọi việc xảy ra trong quá khứ.Ngài khám phá ra rằng khi đời sống này kết thúc thì mộtkiếp sống mới lại bắt đầu. Chết chỉ là sự hủy diệtcủa thân xác; nhưng dòng sống của nó vẫn tiếp tục diễntiến tồn tại để tái sinh hiện hữu trong một xác thânmới, mãi mãi luân hồi.

Ngàinhận biết rằng người nào gây nhân ác trong đời hiện tạinhư làm hại kẻ khác thì họ (nam cũng như nữ) sẽ nhậnchịu quả báo đau khổ trong kiếp sau. Nhưng nếu ai có lòngthương mọi người thì họ sẽ gặt lấy kết quả hạnh phúcvà an vui. Bất cứ hành động nào do con người gây ra sẽkhông bao giờ mất, mà việc làm ấy còn gây hậu quả hạnhphúc hay khổ đau cho họ trong nhiều đời sau.

Ngàicũng khám phá nhận thấy rằng mọi kiếp sống của tất cảchúng sanh đều có tương quan, tương duyên với nhau; tâm Ngàithể nhập chân lý thâm sâu mầu nhiệm. Mặt trời, các hànhtinh, những vì sao và giải ngân hà của vũ trụ tâm Ngài đềuquán sát thấu rõ tất cả trong lúc thiền định. Ngài nhậnbiết rằng các vật thể từ hạt bụi nhỏ nhất đến ngôisao lớn nhất đều có liên hệ với nhau. Mọi vật luôn luônbiến đổi: sanh diệt rồi lại diệt sanh. Chẳng có sự việcgì xảy ra mà không có nguyên nhân, và các nguyên nhân đềugây ra kết quả.

RồiNgài khám phá ra rằng thế gian là ngập tràn những khổ đau.Ngài thấy mọi chúng sanh từ côn trùng bé nhỏ đến vị vuaquyền uy nhất đều chạy đuổi theo các thú vui dục lạc,và cuối cùng chỉ gặt lấy những đau khổ. Và Ngài khámphá ra nguyên nhân của mọi sự khổ. Nghèo nhận thức rằngcon người không hiểu rõ là vạn vật đều vô thường. Họkhông thấy được chân lý này. Do mê lầm, con người đãtranh chấp, trộm cắp và sát hại để mong chiếm đoạt nhữngtài sản mà họ tham đắm; nhưng các của cải ấy không baogiờ mang lại cho họ nguồn hạnh phúc lâu dài. Chúng sẽ chóngthay đổi hoặc suy tàn và con người lại bắt đầu đi tìmnhững sản nghiệp mới.

Ngàicũng thấy rằng người đời thường chống đối những điềuhọ không ưa thích. Cuộc sống của họ tràn đầy sự oánghét và hận thù. Lúc nào con người cũng nghĩ đến việclàm hại kẻ khác, để rồi sau đó họ phải nhận lãnh sựbuồn đau. Từ đời này sang kiếp nọ con người tự tạocho mình nhiều điều bất hạnh. Họ mong đi tìm sự an lạcnhưng lại gặp toàn những khổ đau. Cuối cùng, Ngài đã tìmra con đường dẫn đến chấm dứt sự khổ. Nếu ai có thểnhìn thấy rõ ràng chân lý như chính Ngài đã thấy vào đêmhôm nay thì mọi điều chạy theo dục vọng và chịu khổ đaucủa họ sẽ chấm dứt. Tâm con người không còn tham lam haysân hận. Họ cũng không làm bất cứ điều gì gây tổn hạiđến người khác. Do đó họ cảm thấy rất hạnh phúc. Khihủy diệt hết sự oán thù, lòng người sẽ chứa chan tìnhthương và lòng yêu thương này sẽ mang lại cho con ngườisự an lạc và hạnh phúc mà không có gì so sánh được.

Khisa môn Tất Ðạt Ða thấu triệt rõ tất cả những điềunày, chân tâm của Ngài không còn dính mắc một chút bụivô minh nào. Ngài đã có được ánh sáng trí tuệ tuyệt luân.Ngài không còn là một nhân vật bình thường mà là ngườiđã hoàn toàn chứng đắc đạo quả giác ngộ. Giờ đây Ngàilà một vị Phật (Buddha)(24) Ngài đã thành tựu mục tiêucủa Ngài!

Vớinụ cười thanh tịnh và an lạc, Ngài xuất thiền đứng dậy.Khi ấy vào lúc ban mai và mặt trời đang hừng mọc ở phươngđông.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn