Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2977)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96678)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1086)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1504)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96678)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1504)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1126)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 872)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96678)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 580)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1504)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4074)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

14. Cuộc Tầm Ðạo Bắt Ðầu

04/02/201108:40(Xem: 629)
14. Cuộc Tầm Ðạo Bắt Ðầu

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

14.CUỘC TẦM ÐẠO BẮT ÐẦU

Ðứngmột mình trong rừng, chuẩn bị khởi đầu cho cuộc tầm đạocao cả của mình, Tất Ðạt Ða thầm nghĩ: “Từ nay trởđi ta không còn là một hoàng tử nữa. Cho nên, thực là khôngthích hợp, nếu ta tiếp tục sống và phục sức như mộtvương tử”. Thái tử lấy dao cắt đứt mái tóc dài và óngmướt của mình, biểu tượng cho vương quyền. Rồi thái tửđến tiếp xúc, nói với người thợ săn nghèo khổ: “Nàyông bạn, tôi không cần dùng các xiêm lụa là này nữa. Nếumuốn sống ẩn tu trong rừng, tôi chỉ cần mặc loại áo vảithô sơ như ông. Vậy chúng ta hãy cởi bỏ y phục ra để traođổi”. Ông thợ săn mừng rỡ và nhanh chóng bằng lòng theolời đề nghị của Tất Ðạt Ða trao đổi quần áo tồitàn của mình để nhận nơi thái tử những y phục sang trọngđắc tiền.

Giờđây phục sức như một nhà tu, khổ hạnh, thái tử Tất ÐạtÐa bắt đầu đi tìm một vị thầy có thể chỉ bày cho ngườicon đường chấm dứt được tất cả mọi khổ đau. Tháitử du hành qua những khu rừng mong tìm gặp các thánh nhânđể học hỏi đạo lý. Ngài được mọi người khắp nơiniềm nở tiếp đóan với sự kính trọng. Mặc dù thái tửmặc áo quần rách rưới và dùng thức ăn thanh đạm mà ngườixin được, nhưng hình dáng thái tử trông vẫn còn đẹp traivà hấp dẫn. Các đạo sĩ trong rừng khi nhìn thấy thái tửđi tới họ liền nói với nhau: “Ðây tới thêm một nhânvật rất đặc biệt. Khuôn mặt của ông ta trông sáng quắcvà đầy cương quyết! Con người đó mà đi tìm Chân lý, chắcthế nào cũng chứng đạo”.

TấtÐạt Ða tìm gặp nhiều đạo sư để học hỏi, nhưng ngườikhông thỏa mãn với những điều đã học được nơi họ.Thái tử suy nghĩ: “Những điều các đạo sĩ chỉ dạy rấtbổ ích, nhưng không hướng dẫn con người đến cảnh giớihạnh phúc hoàn toàn”. Cuối cùng, thái tử hay tin có vàiđạo sĩ thấu triệt chân lý đang sống ở vương quốc MaKiệt Ðà (Magadha) (13), dưới quyền trị vì của vua Tần BàSa La (Bimbisara) (14). Cho nên thái tử quyết định du hành xavề phía nam và đông để tìm gặp họ.

Ngàynọ, lúc thái tử đến thành vương xá (Rajagriha) (15), thủđô nước Ma Kiệt Ðà, người đi ngang qua gần cổng thành.Một quan đại thần của vua Tần Bà Sa La nhìn thấy thái tửliền chạy đến gặp đức vua.

Ôngnôn nóng thưa rằng: “Tâu hoàng thượng, hạ thần vừa trôngthấy một đạo sĩ hết sức lạ thường xuất hiện trongthành phố. Ông ta mặc áo quần rách rưới và đến từngnhà xin thức ăn, nhưng hạ thần quyết chắc rằng đạo sĩđó là một vĩ nhân. Khuôn mặt của người trông rất từbi với dáng đi hết sức trang nghiêm. Và hầu như nơi đạosĩ toả ra một ánh sáng đặc biệt.”

Nhàvua rất vui mừng cho mời đạo sĩ Tất Ðạt Ða đến gặp.Cả hai đàm luận trong giây lát, đức vua vô cùng khâm phụctrước sự sáng suốt, đức tính khiêm cung và lòng từ tâmcủa vị đạo sĩ. Rồi đức vua nói: “Trẫm chưa bao giờgặp một nhân vật nào mà trẫm có thể đặt trọn niềmtin vào họ hơn đạo sĩ. Xin Ngài hãy ở lại thành VươngXá để giúp trẫm cai trị vương quốc này”.

NhưngTất Ðạt Ða lễ phép trả lời:“Thưa Ðại Vương, bầnđạo đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng bần đạođã từ chối. Bần đạo không thích sống trong cảnh phú quývà có quyền lực mà chỉ muốn đi tìm chân lý. Bần đạocám ơn về sự dâng hiến của Ngài nhưng bần đạo đếnxứ sở này chỉ mong gặp các vị minh sư có thể giúp bầnđạo tìm ra chân lý”.

Rồiđức vua cúi đầu chào vị đạo sĩ mặc y phục rách rướivà nói: “Trẫm cầu chúc đạo sĩ gặp nhiều may mắn trênđường tầm đạo. Nếu ngày nào Ngài chứng ngộ được chânlý mà Ngài đang đi tìm, xin Ngài trở lại đây để chỉ dạycho trẫm hiểu cái đạo lý ấy. Ngay cả trường hợp nếuđạo sĩ không thành công, trẫm cũng luôn luôn mong đượctiếp đón Ngài trở lại kinh đô vương quốc này”.
TấtÐạt Ða cám ơn nhà vua rất nhiều và đạo sĩ tiếp tụccuộc hành trình.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn