Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2950)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96499)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1083)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1481)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96499)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1481)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1122)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 862)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96499)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 574)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1481)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4056)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

5. Những Cung Ðiện Ðầy Thú Vui

04/02/201108:40(Xem: 551)
5. Những Cung Ðiện Ðầy Thú Vui

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

5.NHỮNG CUNG ĐIỆN ĐẦY THÚ VUI

Khônglâu sau đó, Thái Tử Tất Ðạt Ða làm lễ thành hôn vớicông chúa Da Du Ðà La. Vua Tịnh Phạn mong chắc rằng con củamình sẽ không bao giờ muốn rời xa vương quốc nên Ngài đãra lịnh cho xây dựng không chỉ một mà đến ba lâu đài tránglệ cho cặp vợ chồng mới cưới này. Ðức vua bảo vớinhà thầu khoán chính rằng: “Hãy kiến tạo chúng càng xinhđẹp càng tốt. Trẫm muốn người xây các cung điện thựcvô cùng tráng lệ để khi mọi người vào trong ấy sẽ nghĩtưởng như họ lạc vào cảnh thiên đàng.

“Trẫmmuốn xây một cung điện dành cho mùa hè bằng loại đá cẩmthạch mát mẻ và bao bọc xung quanh với các hồ và suối nướctrong. Thứ hai là cung điện mùa đông ấm áp và tiện nghi.Và cung điện thứ ba dành cho mùa mưa. Các lâu đài này nênthiết lập ngay giữa một công viên lớn với cảnh trí tươiđẹp nhìn từ mọi hướng. Bao quanh hoa viên là một bức tườngcao để ngăn chận không có cảnh vật buồn phiền nào ởthế giới bên ngoài xâm nhập vào được trong ấy. Mọi sựvật đều thật toàn hảo để thái tử Tất Ðạt Ða sẽkhông bao giờ có ý định từ bỏ cung điện.”

Phụhoàng bằng mọi cách ra lịnh cho xây cất các lâu đài mớinày thực hấp dẫn lôi cuốn thái tử. Ngài đã cho tuyểnmộ các nhạc công tài danh nhất trong nước vào nơi đó đểtrình diễn suốt ngày lẫn đêm. Tất cả những kẻ hầu hạlà các vũ nữ xinh đẹp và nhiều đầu bếp chính đượcchỉ bảo nên nấu dọn thường xuyên dâng cho thái tử cácmón ăn cao lương mỹ vị.

Nhàvua ngăn cấm đưa vào cung điện bất cứ điều gì có thểgây sự phiền muộn nơi tâm hồn thái tử khiến người muốnrời bỏ hoàng cung.

Trảiqua nhiều năm thái tử Tất Ðạt Ða đã sống trong cảnh giớithần tiên này. Từ sáng đến tối, thái tử thụ hưởng hàngngàn thú vui. Thái tử không bao giờ chứng kiến những cảnhtượng xấu xa, cũng chưa từng nghe bất cứ âm thanh nào khôngdịu ngọt hay êm đềm. Chẳng hạn, nếu một trong các thịnữ ốm bịnh, cô phải rời khỏi cung điện, và chỉ trởlại sau khi cô đã bình phục. Bằng cách này thái tử khôngbao giờ nhìn thấy cảnh bệnh hoạn hay bất cứ điều gìcó thể gây ảnh hưởng sầu não nơi tâm hồn nhạy cảm củathái tử. Nhà vua ra lịnh không ai được kể cho thái tử nghenhững chuyện buồn hay phiền lụy. Ngay cả trong hoa viên khicó cây nào bắt đầu khô gãy hay tàn úa, nhân viên làm vườntức thì cắt bỏ nó đi. Do đó, thái tử không bao giờ nhìnthấy một cành hoa héo tàn hay khô chết. Bởi vậy, thái tửkhông biết đến sự khổ đau và buồn phiền ở thế gian.

Thờigian qua nhanh như giấc mộng. Da Du Ðà La hạ sinh hoàng nam LaHầu La (Rahula) (9) và mọi việc diễn tiến tốt đẹp. Phụvương rất vui mừng sung sướng thấy những kế hoạch giúpthái tử quan tâm đến cuộc sống hoàng gia đã tiến hànhmột cách toàn hảo. Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng TấtÐạt Ða, mà sự ra đời của người nhằm mang lại phúc lànhcho nhân loại thế gian sẽ an phận sống một cuộc đời ănkhông ngồi rồi như vậy. Cuối cùng, khi gặp cơ duyên thuậntiện, thái tử sẽ khám phá ra mục đích chân thực về cuộcsống của mình.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn