Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2931)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96336)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1079)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1471)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96336)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1471)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1118)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 859)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96336)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 572)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1471)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4032)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

1. Sự Giáng Trần Phúc Lợi

04/02/201108:40(Xem: 588)
1. Sự Giáng Trần Phúc Lợi

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

1SỰ GIÁNG TRẦN PHÚC LỢI

Nhiều,rất nhiều năm trước tại nước nhỏ ở miền bắc Ấn Ðộ,một biến cố xảy ra đã làm thay đổi toàn thế giới. Hoànghậu Ma-Da (Maya) (1), vợ vua Tịnh Phạn (Suddhodana) (2) nhân đứctrong lúc ngủ đã thấy một điềm chiêm bao. Trong giấcmộng hoàng hậu thấy một luồng ánh sáng rực rỡ từ trêntrời chiếu xuống nơi bà, và trong luồng ánh sáng đó cóhình ảnh một con voi to lớn. Voi màu trắng bạch và cósáu ngà. Con voi ánh sáng này bay mỗi lúc mỗi tiến lại gầnhoàng hậu và cuối cùng hòa nhập vào trong thân thể củabà.

Hoànghậu Ma-Da thức giấc, lòng tràn ngập niềm vui vô biên, màtừ trước nay hoàng hậu chưa bao giờ có được.

Hoànghậu liền báo cho vua Tịnh Phạn biết, và cả hai đã hỏiyêu cầu các quần thần thông bác trong triều đình giải thíchvề ý nghĩa của điềm chiêm bao. Quý vị trả lời: “Tâubệ hạ, đó là một giấc mộng lành. Có nghĩa là hoàng hậusắp sinh con, và vị hoàng tử này tương lai sẽ trở thànhmột siêu nhân. Không riêng bệ hạ và hoàng hậu, mà toànthế giới nhân loại đều hưởng sự phúc lành khi hoàng hậuhạ sinh một thái tử, đặc biệt như thế.”

Nghetin lành như vậy, đức vua và hoàng hậu hết sức vui mừng.Hoàng thượng rất sung sướng vì Ngài mong ước có một hoàngnam để tương lai nối ngôi thay ông trị vì đất nước. Vàgiờ đây điều ước muốn đó của đức vua có thể trởthành sự thực.

Theophong tục thuở xưa, người phụ nữ trở về quê cha mẹ đểsinh đứa con đầu lòng. Cho nên vào lúc sắp sinh thái tử,hoàng hậu Ma-Da cùng với các bạn bè và những người hầucận đã rời cung điện vua Tịnh Phạn để bắt đầu lênđường trở về quê ngoại của bà.

Ðoàntùy tùng đi một khoảng chưa xa bao nhiêu, hoàng hậu đã bảongừng lại nghỉ ngơi. Bà cảm thấy đứa bé sắp sửa rachào đời. Khi đoàn người đến hoa viên Lâm Tỳ Ni (Lumbini)(3) xinh đẹp, hoàng hậu đi vào trong vườn này để tìm mộtnơi thuận tiện cho việc sinh hoàng tử. Các tích chuyện đãghi chép rằng, ngay cả loài vật và cây cỏ cũng muốn giúpđỡ vì chúng biết đứa trẻ hoàng hậu sắp sinh là mộtsiêu nhân. Một nhánh từ một thân cây lớn cuốn cong xuống,và hoàng hậu đã nắm chặt nó với bàn tay phải của bà.Tự chống đỡ trong tư thế này, hoàng hậu đã sinh thái tử.Những người hầu cận đưa tay bồng em bé và trầm trồ ngợikhen mặt mày thái tử trông hảo tướng và trang nghiêm làmsao.

Vàolúc ấy, khắp nơi trong nước, dân chúng cảm thấy an bìnhvà hạnh phúc. Mọi người quên hết nỗi ưu phiền, khôngcòn cải vã tranh chấp và tất cả đều bày tỏ tình thươngyêu bao la thân hữu với nhau. Có người thấy mống ngũ sắcxuất hiện trên bầu trời, cùng những điềm lành và cácsự việc bất thường khác.

Cáchiền nhân ở toàn vương quốc đều nhận thấy những dấuhiệu an lành và phúc lợi này, cho nên họ vui mừng nói vớinhau: “Thật là điều đại phước đã xảy ra. Hãy lưu ýđến những điềm cát tường này! Hôm nay là ngày Rằm thángtư. Hẳn chắc đó là một ngày trọng đại!”

Hoànghậu Ma Da không ngờ niềm vui của bà hạ sinh hoàng nam vàolúc ấy lại được toàn dân trong nước đều hân hoan chiaxẻ, và hoàng hậu ẵm trong thay thái tử vừa mới sinh trởvề kinh đô của nhà vua.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn