Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2980)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96699)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1087)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1505)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96699)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1505)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1126)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 872)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96699)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 581)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1505)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4077)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

13. Xuất Gia

04/02/201108:40(Xem: 643)
13. Xuất Gia

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

13.XUẤT GIA

Tháitử Tất Ðạt Ða rời cung điện của phụ hoàng và trở vềphòng của mình. Thái tử đi ngang qua các dãy phòng trang hoàngđẹp đẽ, những hành lang rực, rỡ, các vòi nước lấp lánh,và tiến vào phòng của mình ở lầu trên. Thái tử đi ngangqua giữa các nhạc công lừng danh và những thị nữ xinh đẹp.Nhưng không một cảnh trí lộng lẫy nào gây được sự chúý nơi tâm hồn thái tử. Người chỉ có một ý tưởng duynhất là phải vượt thành ra đi.

Ðêmấy, sau buổi cơm tối, hình như một quyền phép lạ nào đãxâm nhập vào hoàng cung. Các nhạc công, vũ nữ và thị nữtừng người một lần lượt đều cảm thấy mỏi mệt, vànằm lăn ra ngủ say. Cuối cùng, ngay cả công chúa Da Du ÐàLa cũng ngủ thiếp đi bên cạnh hài nhi La Hầu La của nàng.Thái tử nhìn vợ và đứa con thơ đang nằm ngủ và thầmnghĩ: “Ta nên ẵm con ta vào lòng lần cuối cùng trước khita vượt thành xuất gia nhưng làm vậy có thể khiến Da Dờà La thức giấc. Như thế rất khó cho ta ra đi. Không được,ta phải nhanh chóng, và yên lặng rời khỏi cung điện, trướckhi bất cứ ai có thể thức dậy”.

Bướcđi nhẹ nhàng giữa những thân người đang say ngủ, thái tửđến cửa sổ, trèo qua mái nhà và tuột xuống đất. Tháitử đến nơi Xa Nặc, người đánh xe ngựa đang ngủ và nhẹnhàng đánh thức anh ta dậy: “Nhanh lên, Xa Nặc, thắng yêncương vào ngựa cho ta. Ta muốn ra đi đêm nay”.

XaNặc rất ngạc nhiên việc thái tử muốn vượt thành xuấtgia vào giữa đêm khuya, nhưng y vẫn làm theo lời yêu cầucủa thái tử. Xa Nặc sửa soạn ngựa Kiền Trắc và mang đếncho thái tử. Tất Ðạt Ða vỗ về con ngựa và khẽ nói: “NàyKiền Trắc, bạn thân của ta, chúng ta nên giữ im lặng. Takhông muốn làm thức giấc bất cứ tên lính gác nào. Ðêmnay là một đêm rất trọng đại”.

Tháitử, Xa Nặc và ngựa Kiền Trắc, khi cả ba ra tới các cổngthành vững chắc gần những công viên, các cửa tự độngmở ra. Họ yên lặng tiến ra ngoài thành trong đêm tối. Khihọ đến cạnh một thành phố, thái tử nhìn lui và phát nguyện:“Chừng nào ta chưa tìm ra được con đường giải thoát mọikhổ đau, ta sẽ không trở về lại kinh thành Ca Tỳ La vệrực rỡ này!”

Cảba đi suốt đêm. Khi mặt trời sắp mọc, họ tới một khurừng yên tĩnh, tại đây có nhiều đạo sĩ đang ẩn tu. Tháitử sung sướng và tự nghĩ: “Giờ đây chuyến đi tầm đạothực sự của ta mới bắt đầu”. Rồi thái tử quay sangnói với Xa Nặc: “Này Xa Nặc thân mến, ta cám ơn sự giúpđỡ của con. Ta đã tới nơi ta mong muốn. Bây giờ ta nhờcon mang con ngựa của ta trở về hoàng cung”.

XaNặc không tin rằng Thái tử sẽ không cùng với mình đi trởvề cung điện. Cho nên anh ngạc nhiên đứng nhìn, mắt chứachan đầy lệ. Thái tử thấu hiểu nỗi đau buồn của ngườihầu cận và rất dịu dàng nói với anh ta lần nữa: “NàyXa Nặc trung thành của ta, con chớ nên khóc lóc. Sớm muộngì rồi chúng ta cũng sẽ phải chia tay. Ðây, hãy nhận giữlấy những đồ trang sức mà ta đang dùng; ta sẽ không cầnthiết đến chúng nữa. Con hãy trở về hoàng cung và báo chophụ vương ta biết rằng ta đã không ra đi trong sự giậnhờn. Không phải ta không mến yêu gia đình ta nữa. Nhưng vìquá yêu thương thân quyến hoàng tộc của ta mà nay ta đànhphải tạm xa lià tất cả. Nếu ngày nào ta tìm ra con đườnggiải thoát, chấm dứt mọi khổ đau, ta sẽ trở về thămquê hương. Nếu không thành công thì việc rời bỏ kinh thànhcủa ta hôm nay vẫn phải xảy ra một ngày nào. Vì sớm muộngì thì sự chết sẽ đến để bắt chúng ta chia lìa. Giờđây chúng ta hãy đi để ta bắt đầu công cuộc tầm đạo”.

XaNặc nhận thấy rằng không làm sao có thể lay chuyển đượcý chí của thái tử. Người cầm lấy giây cương ngựa KiềnTrắc từ nơi tay thái tử và chậm rãi hướng dẫn cho ngựacất bước. Xa Nặc và ngựa Kiền Trắc nhiều lần nhìn luithái tử với những cặp mắt đầy lệ. Cuối cùng cả haivề đến thành Ca Tỳ La Vệ, tại đây Xa Nặc có bổn phậnđau buồn trong việc thuật lại cho mọi người biết rằngthái tử Tất Ðạt Ða đã vĩnh viễn từ bỏ cuộc sống nơihoàng cung.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn