Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2950)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96500)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1083)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1481)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96500)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1481)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1122)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 862)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96500)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 574)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1481)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4056)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

9. Cảnh Tượng Sửng Sốt Cuối Cùng

04/02/201108:40(Xem: 621)
9. Cảnh Tượng Sửng Sốt Cuối Cùng

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

9.CẢNH TƯỢNG SỬNG SỐT CUỐI CÙNG

Tháitử Tất Ðạt Ða và Xa Nặc lại rời cung điện bằng xe ngựa.Tháp tùng theo họ còn có các triều thần, nhạc công và ngườihầu cận đông đảo trông giống như một đám rước lễ.Dân chúng như trước kia, đứng dọc theo các đường phố,mắt nhìn vào đoàn diễn hành rực rỡ của hoàng gia.

Nhưng,lần thứ ba, một cảnh tượng hiện ra mà cũng chỉ một mìnhthái tử và người đánh xe ngựa trông thấy. Ðó là mộtnhóm người mặt buồn bã đang khiêng một chiếc hòm dài bêntrong đặt một xác người chết có quấn bao vải trắng, xuấthiện từ trong khu nhà ở đi chậm rãi hướng xuống một conđường phố.

“NàyXa Nặc. Tại sao người đó nằm trong hòm không cử độngnhư thế? Ông ta ngủ phải không? Tại sao các người đi theolại than khóc? Họ mang người ấy đi đâu?”.

“Tâuđiện hạ, đó là xác một người chết. Họ đang khiêng ôngta ra bờ sông để hỏa thiêu”.

Tháitử ngạc nhiên hỏi: “Nhà ngươi nói 'chết' là nghĩa thếnào? Nếu thân xác người ấy bị đốt, ông ta có đau đớngì không? Này Xa Nặc, hãy giải thích điều đó cho ta hiểu”.

VàXa Nặc giải đáp, nói cho Thái tử biết hết sự thật màvua cha đã giấu thái tử trong nhiều năm qua: “Trứơc đâyngười ấy đã sống như Ngài và con bây giờ. Họ sinh ra,lớn ên như một đứa trẻ, và trở thành một thanh niên.

Ôngta hưởng thụ nhiều lạc thú và khổ đau trong cuộc đời,thành lập gia đình, đi làm kiếm sống và trở nên già nua.Rồi cơ thể cũa ông ta ngày càng yếu lần. Ông phải nằmliệt trên giường. Ít lâu sau, ông không thể nhận biết cácbạn bè thân thiết nhất của mình. Sức khỏe cũa ông ta ngàycàng suy yếu hơn, và rồi ông không còn hít thở được nữa.Với hơi thở cuối cùng này, năng lực cũa sự sống và cảmgiác hiểu biết cũng xa lià khỏi thân xác ông. Giờ đây ôngta đã qua đời. Mọi thứ ông để lại còn nhìn thấy làcái thân xác bất động mà ông đã vô cùng chăm sóc tronglúc còn sống. Nó nằm đó lạnh cứng và không có cảm giác.Khi gia đình thân quyến hỏa thiêu thân xác ấy, ông khôngcòn biết gì nữa; vì ông đã chết”.

“NàyXa Nặc hãy nói cho ta rõ, phải chăng rất hiếm trường hợpngười ta chết như thế?” Người đánh xe ngựa trả lời:“Tâu điện hạ, không hẳn vậy đâu. Thực ra có ngườikhông bao giờ chóng già và rất ít khi họ bị đau ốm. Tuynhiên, mọi người, không trừ ai, một ngày nào đó, tất cảđều phải chết”.

Nhữnglời này, Xa Nặc phát biểu một cách hồn nhiên khiến chothái tử vô cùng sửng sốt. Người hỏi một cách cuồng nhiệt:“Phải chăng ngươi muốn nói, một ngày nào đó, vợ con ta,các bạn bè và chính ta tất cả đều phải từ giã cõi đời?Và những người ta thấy hôm nay tại đây, họ ăn mặc đẹpđẽ, cũng sẽ phải nhắm mắt xuôi tay? Than ôi, thật là mêmờ làm sao cho con người ở thế gian này lại có thể vuivẻ múa hát khi biết rằng sự chết chóc đang chờ đón họ!Tại sao con người phải quá bận tâm lo nghĩ đến việc phụcsức diêm dúa, thanh lịch trong khi biết rằng một ngày kiavào lúc chết thân xác của họ cũng chỉ được quấn bọcvới mảnh vải trắng thô sơ?

Phảichăng con người có trí nhớ kém nên họ đã quên không biếtđến sự chết? Hay là ý chí con người quá cứng rắn khiếnhọ không còn lo lắng suy nghĩ đến sự chết? Lại đây, Xa
Nặc,hãy quay xe lui. Ta muốn trở về hoàng cung để suy tư”.

Tuynhiên, Xa Nặc, đánh xe đến một hoa viên đẹp đẽ. Tạiđây, những ca sĩ và vũ nữ kiều diễm nhất trong cung điệnđang chờ đợi cùng với các nhạc công, quần thần và mộtđại yến tiệc được tổ chức bởi những đầu bếp củahoàng gia. Tất cả mọi người đều niềm nở và vui mừngchào đón khi thái tử vừa bước ra khỏi xe ngựa. Nhưng tháitử đã không cười, và cũng không thốt ra một lời nào.Thái tử đang hoàn toàn suy nghĩ đến cảnh tượng mà ngườiđã nhìn thấy trong ngày hôm đó.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn