Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 5: Công phu, khai thị và lễ bế mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra (Thứ Ba, 31/12/2019)

01/01/202004:49(Xem: 3702)
Day 5: Công phu, khai thị và lễ bế mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra (Thứ Ba, 31/12/2019)
LỄ BẾ MẠC
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 20
Bắt đầu lúc 9am ngày 31/12/2019
MC TT Nguyên Tạng, TT Viên Tịnh

 

- Phật tử học viên tề tựu

- Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm

- Niệm Phật cầu gia bị

- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự

- Diễn văn bế mạc của Ban Tổ Chức (Phó ban, TT Thích Đạo Hiển)

- Ban Thư ký báo cáo công việc (TT Thích Viên Tịnh)

- Ban Thủ Quỹ báo cáo thu chi  (NS TN Viên Thông)

- Nhận xét của Ban Giáo Thọ (HT Thích Minh Hiếu)

- Nhận xét của Ban Quản Chúng (TT Thích Thiện Hiền)
- Nhận xét của Ban Giám Thị (TT Thích Giác Tín)

- Nhận xét của Ban Học Tập (TT Thích Nhuận Chơn)

- Cảm tưởng của đại diện học viên (Đh Tâm Huệ)

- Phát thưởng và Bằng Khen quý Phật tử học viên xuất sắc (MC mời),

- Đạo từ của HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc,

- Công bố Ban Tổ Chức Khóa tu học kỳ 20 (HT Thích Trường Sanh)

- Phát Chứng Chỉ Tu Học (HT Bổn Điền,  TT Nhuận An, TT Viên Tịnh, TT Đạo Hiển, ĐĐ Hạnh Phẩm)

- Hồi hướng công đức và hoàn mãn (lúc 11.am)


 

Day 5-le be mac (1)Day 5-le be mac (2)Day 5-le be mac (3)Day 5-le be mac (4)Day 5-le be mac (5)Day 5-le be mac (6)Day 5-le be mac (7)Day 5-le be mac (8)Day 5-le be mac (9)Day 5-le be mac (10)Day 5-le be mac (11)Day 5-le be mac (12)Day 5-le be mac (13)Day 5-le be mac (14)Day 5-le be mac (15)Day 5-le be mac (16)Day 5-le be mac (17)Day 5-le be mac (18)Day 5-le be mac (19)Day 5-le be mac (20)Day 5-le be mac (21)Day 5-le be mac (22)Day 5-le be mac (23)Day 5-le be mac (24)Day 5-le be mac (25)Day 5-le be mac (26)Day 5-le be mac (27)Day 5-le be mac (28)Day 5-le be mac (29)Day 5-le be mac (30)Day 5-le be mac (31)Day 5-le be mac (32)Day 5-le be mac (33)Day 5-le be mac (34)Day 5-le be mac (35)Day 5-le be mac (36)Day 5-le be mac (38)Day 5-le be mac (39)Day 5-le be mac (40)Day 5-le be mac (41)Day 5-le be mac (47)Day 5-le be mac (48)Day 5-le be mac (49)Day 5-le be mac (50)Day 5-le be mac (51)Day 5-le be mac (52)Day 5-le be mac (53)Day 5-le be mac (54)Day 5-le be mac (55)Day 5-le be mac (56)Day 5-le be mac (57)Day 5-le be mac (58)Day 5-le be mac (59)Day 5-le be mac (60)Day 5-le be mac (61)Day 5-le be mac (62)Day 5-le be mac (63)Day 5-le be mac (64)Day 5-le be mac (65)Day 5-le be mac (66)Day 5-le be mac (67)Day 5-le be mac (68)Day 5-le be mac (69)Day 5-le be mac (70)Day 5-le be mac (71)Day 5-le be mac (72)Day 5-le be mac (73)Day 5-le be mac (74)Day 5-le be mac (75)Day 5-le be mac (76)Day 5-le be mac (77)Day 5-le be mac (78)Day 5-le be mac (79)Day 5-le be mac (80)Day 5-le be mac (81)Day 5-le be mac (82)Day 5-le be mac (83)Day 5-le be mac (84)Day 5-le be mac (85)Day 5-le be mac (86)Day 5-le be mac (87)Day 5-le be mac (88)Day 5-le be mac (89)Day 5-le be mac (90)Day 5-le be mac (91)Day 5-le be mac (92)Day 5-le be mac (93)Day 5-le be mac (94)Day 5-le be mac (95)Day 5-le be mac (96)Day 5-le be mac (97)Day 5-le be mac (98)Day 5-le be mac (99)Day 5-le be mac (100)Day 5-le be mac (101)Day 5-le be mac (102)Day 5-le be mac (103)Day 5-le be mac (104)Day 5-le be mac (105)Day 5-le be mac (106)Day 5-le be mac (107)Day 5-le be mac (108)Day 5-le be mac (109)Day 5-le be mac (110)Day 5-le be mac (111)Day 5-le be mac (112)Day 5-le be mac (113)Day 5-le be mac (114)Day 5-le be mac (115)Day 5-le be mac (116)Day 5-le be mac (117)Day 5-le be mac (118)Day 5-le be mac (119)Day 5-le be mac (120)Day 5-le be mac (121)Day 5-le be mac (122)Day 5-le be mac (123)Day 5-le be mac (124)Day 5-le be mac (125)Day 5-le be mac (126)Day 5-le be mac (127)Day 5-le be mac (128)Day 5-le be mac (129)Day 5-le be mac (130)Day 5-le be mac (131)Day 5-le be mac (132)Day 5-le be mac (133)Day 5-le be mac (134)Day 5-le be mac (135)Day 5-le be mac (136)Day 5-le be mac (137)Day 5-le be mac (138)Day 5-le be mac (139)Day 5-le be mac (140)Day 5-le be mac (141)Day 5-le be mac (142)Day 5-le be mac (143)Day 5-le be mac (144)Day 5-le be mac (145)Day 5-le be mac (146)Day 5-le be mac (147)Day 5-le be mac (148)Day 5-le be mac (149)Day 5-le be mac (150)Day 5-le be mac (151)Day 5-le be mac (152)Day 5-le be mac (153)Day 5-le be mac (154)Day 5-le be mac (155)Day 5-le be mac (156)Day 5-le be mac (157)Day 5-le be mac (158)Day 5-le be mac (159)Day 5-le be mac (160)Day 5-le be mac (161)Day 5-le be mac (162)Day 5-le be mac (163)Day 5-le be mac (164)Day 5-le be mac (165)Day 5-le be mac (166)Day 5-le be mac (167)Day 5-le be mac (168)Day 5-le be mac (169)Day 5-le be mac (170)Day 5-le be mac (171)Day 5-le be mac (172)Day 5-le be mac (173)Day 5-le be mac (174)Day 5-le be mac (175)Day 5-le be mac (176)Day 5-le be mac (177)Day 5-le be mac (178)Day 5-le be mac (179)Day 5-le be mac (180)Day 5-le be mac (181)Day 5-le be mac (182)Day 5-le be mac (183)Day 5-le be mac (184)Day 5-le be mac (185)Day 5-le be mac (186)Day 5-le be mac (187)Day 5-le be mac (188)Day 5-le be mac (189)Day 5-le be mac (190)Day 5-le be mac (191)Day 5-le be mac (192)Day 5-le be mac (193)Day 5-le be mac (194)Day 5-le be mac (195)Day 5-le be mac (196)Day 5-le be mac (197)Day 5-le be mac (198)Day 5-le be mac (199)Day 5-le be mac (200)Day 5-le be mac (201)Day 5-le be mac (202)Day 5-le be mac (203)Day 5-le be mac (204)Day 5-le be mac (205)Day 5-le be mac (206)Day 5-le be mac (207)Day 5-le be mac (208)Day 5-le be mac (209)Day 5-le be mac (210)Day 5-le be mac (211)Day 5-le be mac (212)Day 5-le be mac (213)Day 5-le be mac (214)Day 5-le be mac (215)Day 5-le be mac (216)Day 5-le be mac (217)Day 5-le be mac (218)Day 5-le be mac (219)Day 5-le be mac (220)Day 5-le be mac (221)Day 5-le be mac (222)Day 5-le be mac (223)Day 5-le be mac (224)Day 5-le be mac (225)Day 5-le be mac (226)Day 5-le be mac (227)Day 5-le be mac (228)Day 5-le be mac (229)Day 5-le be mac (230)Day 5-le be mac (231)Day 5-le be mac (232)Day 5-le be mac (233)Day 5-le be mac (234)Day 5-le be mac (235)Day 5-le be mac (236)Day 5-le be mac (237)Day 5-le be mac (238)Day 5-le be mac (239)Day 5-le be mac (240)Day 5-le be mac (241)Day 5-le be mac (242)Day 5-le be mac (243)Day 5-le be mac (244)Day 5-le be mac (245)Day 5-le be mac (246)Day 5-le be mac (247)Day 5-le be mac (248)Day 5-le be mac (249)Day 5-le be mac (250)Day 5-le be mac (251)Day 5-le be mac (252)Day 5-le be mac (253)Day 5-le be mac (254)Day 5-le be mac (255)Day 5-le be mac (256)Day 5-le be mac (257)Day 5-le be mac (260)Day 5-le be mac (264)Day 5-le be mac (265)Day 5-le be mac (266)Day 5-le be mac (267)Day 5-le be mac (268)Day 5-le be mac (269)Day 5-le be mac (270)Day 5-le be mac (275)Day 5-le be mac (277)Day 5-le be mac (278)Day 5-le be mac (279)Day 5-le be mac (280)Day 5-le be mac (281)Day 5-le be mac (282)Day 5-le be mac (286)Day 5-le be mac (288)Day 5-le be mac (289)Day 5-le be mac (290)Day 5-le be mac (291)Day 5-le be mac (292)Day 5-le be mac (293)Day 5-le be mac (294)Day 5-le be mac (295)Day 5-le be mac (296)Day 5-le be mac (297)Day 5-le be mac (298)Day 5-le be mac (299)Day 5-le be mac (300)Day 5-le be mac (301)Day 5-le be mac (302)Day 5-le be mac (303)Day 5-le be mac (304)Day 5-le be mac (305)Day 5-le be mac (306)Day 5-le be mac (307)Day 5-le be mac (309)Day 5-le be mac (310)Day 5-le be mac (311)Day 5-le be mac (312)Day 5-le be mac (313)Day 5-le be mac (315)Day 5-le be mac (317)Day 5-le be mac (318)Day 5-le be mac (319)Day 5-le be mac (320)Day 5-le be mac (321)Day 5-le be mac (322)Day 5-le be mac (323)Day 5-le be mac (324)Day 5-le be mac (325)Day 5-le be mac (326)Day 5-le be mac (327)Day 5-le be mac (328)Day 5-le be mac (329)Day 5-le be mac (330)Day 5-le be mac (331)Day 5-le be mac (332)Day 5-le be mac (333)Day 5-le be mac (334)Day 5-le be mac (335)Day 5-le be mac (336)Day 5-le be mac (338)Day 5-le be mac (339)Day 5-le be mac (340)Day 5-le be mac (341)Day 5-le be mac (343)Day 5-le be mac (344)Day 5-le be mac (345)Day 5-le be mac (346)Day 5-le be mac (348)Day 5-le be mac (349)Day 5-le be mac (350)Day 5-le be mac (351)Day 5-le be mac (352)Day 5-le be mac (353)Day 5-le be mac (354)Day 5-le be mac (355)Day 5-le be mac (356)Day 5-le be mac (358)Day 5-le be mac (359)Day 5-le be mac (361)Day 5-le be mac (362)Day 5-le be mac (363)Day 5-le be mac (364)Day 5-le be mac (365)Day 5-le be mac (366)Day 5-le be mac (367)Day 5-le be mac (368)Day 5-le be mac (369)Day 5-le be mac (370)Day 5-le be mac (371)Day 5-le be mac (372)Day 5-le be mac (373)Day 5-le be mac (374)Day 5-le be mac (375)Day 5-le be mac (376)Day 5-le be mac (377)Day 5-le be mac (378)Day 5-le be mac (379)Day 5-le be mac (380)Day 5-le be mac (381)Day 5-le be mac (382)Day 5-le be mac (383)Day 5-le be mac (384)Day 5-le be mac (385)Day 5-le be mac (386)Day 5-le be mac (387)Day 5-le be mac (388)Day 5-le be mac (389)Day 5-le be mac (390)Day 5-le be mac (391)Day 5-le be mac (392)Day 5-le be mac (393)Day 5-le be mac (394)Day 5-le be mac (395)Day 5-le be mac (396)Day 5-le be mac (397)Day 5-le be mac (398)Day 5-le be mac (399)Day 5-le be mac (400)Day 5-le be mac (401)Day 5-le be mac (403)Day 5-le be mac (404)Day 5-le be mac (407)Day 5-le be mac (408)Day 5-le be mac (410)Day 5-le be mac (412)Day 5-le be mac (413)Day 5-le be mac (414)Day 5-le be mac (415)Day 5-le be mac (416)Day 5-le be mac (417)Day 5-le be mac (418)Day 5-le be mac (421)Day 5-le be mac (422)Day 5-le be mac (423)Day 5-le be mac (424)Day 5-le be mac (425)Day 5-le be mac (426)Day 5-le be mac (427)Day 5-le be mac (429)Day 5-le be mac (430)Day 5-le be mac (431)Day 5-le be mac (432)Day 5-le be mac (433)Day 5-le be mac (434)Day 5-le be mac (435)Day 5-le be mac (436)Day 5-le be mac (437)Day 5-le be mac (438)Day 5-le be mac (439)Day 5-le be mac (440)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567