Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyết Định v/v Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19

02/01/201921:01(Xem: 6071)
Quyết Định v/v Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19

Letterhead_Giao Hoi Uc Chau 2015
Số 51-05/HĐĐH/HC/QĐ                                                                                           PHẬT LỊCH 2562

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v TỔ CHỨC KHÓA TU PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 19

 

- Chiếu Hiến Chương, Chương III, Điều 14, Thành Phần Nhân Sự của Hội Đồng Điều Hành
- Chiếu biên bản phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18 tại Piccadilly ngày 29/12/2018, bàn thảo về việc tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 sẽ được tổ chức từ 27-31/12/2019 tại Capital Country Holiday Park, Canberra, ACT

Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học:

1- Trưởng Ban: HT Thích Quảng Ba

2- Phụ tá Trưởng Ban: TT Thích Nhuận An

3- Phó Trưởng Ban: TT Thích Đạo Thông, TT Thích Đạo Hiển

4- Ban Thư Ký- Hành Chánh: TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Viên Tịnh,
 Đh Quang Minh

5- Ban Thủ Quỹ: NS Thích nữ Đạo Từ, NS Thích nữ Viên Thông, quý ĐH: Tâm Huệ, Diệu Hòa, Diệu Hiền

6- Ban Tài Chánh: TBTC cung thỉnh HT Hội Chủ cố vấn, và TT Thiện Hiền hoan hỷ điều hợp các chùa Sydney tổ chức gây quỹ ủng hộ thêm chi phí Khóa Tu Học PPUC Kỳ 19 được thành tựu viên mãn.

7- Ban Nghi Lễ: TT Thích Phổ Hương, TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Viên Trí

8- Ban Học Tập: ĐĐ Thích Minh Dung, Đh Tâm Quang, Đh. Ngọc Trân
9- Ban Hướng dẫn Thiền Hành & Niệm Phật: TT Thích Hạnh Hiếu, TT Thích Đạo Nguyên, TT Thích Đạo Thông, ĐĐ Thích Thông Hiếu, NS TN Huệ Khiết.

10- Ban Thiền Trà: TT Thích Phổ Hương, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, Đạo hữu: Quảng Hương, Quảng Tịnh, Minh Tánh, Diệu Khánh

11- Ban Điều Hợp Đêm Hoa Đăng: TT Thích Phổ Hương, TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Viên Trí, Đh. Diệu Liên, Đh. Thanh Yên

12- Ban Đón Tiếp & Cư Trú: TT Thích Đạo Thông, TT Thích Đạo Hiển, ĐĐ Thích Đạo Trì, các ĐH: Minh Trí, Diệu Tín, Thanh Nhã, Thiện Thức …

13- Ban Cắm hoa: NS Thích nữ Huệ Khiết, Thích nữ Như Như, Thích nữ Huệ Minh, Ni chúng TV Vạn Hạnh

14- Ban Hương Đăng: NS Thích nữ Thành Liên & các Học viên

15- Ban Vận Chuyển Học Viên từ Sydney: TT Thích Hạnh Tri hanhtriminhgiac2007@yahoo.com 

16- Ban Thực Hiện DVD, Quà Tặng, Phần Thưởng: NS Thích Đạo Minh, SC Thích Đạo Nghĩa,
SC Thích Đạo Thanh,

17- Ban Trai Soạn-Hành Đường: Ni chúng Vạn Hạnh: NS: Đạo Từ/ Đ Hương/ Đ Minh & quý SC: Đạo Thanh/ Đ Tịnh/ Đ An/ Đ Nghĩa/ Đ Viên & quý Phật tử công quả thiện nguyện Vạn Hạnh.

18- Ban Nhiếp Ảnh: Đh. Thiện Hưng - Đặng Điểm Đạo, Đh Quảng Thiện Duyên - Hoàng Lan

19- Ban Quay Phim Livestream: Đh. Quảng Đại Tâm, Đh Nguyên Nhật Khánh, Đh Quảng Thiện Hùng

20- Ban Chăm Sóc Đời Sống Thiếu Nhi: SC Thích nữ Nguyên Khai, SC TN Phổ Huệ, SC TN Huệ Nhẫn, Đh Thiện Chơn.

21- Ban Thiết trí-Trang hoàng: ĐĐ Thích Thông Tuệ, ĐĐ Thích Đạo Trì, quý ĐH Phú, Minh Kiên & ban Công quả Vạn Hạnh

22- Ban Thị giả: ĐĐ T Đức Minh, ĐĐ T Đạo Trì, SD Giác Pháp, Hữu Tín, Chúc Siêu, Đạo hữu: Thanh Phi, Diệu Tín.

23- Ban Y Tế:  BS Trần Quốc Tuấn, Peter Mộng Sanh Lê, Thiện Bảo, Tâm Nguyện

24- Ban Hiệu Lệnh: ĐĐ Thích Đức Minh, ĐĐ Thích Đạo Trì

25- Ban Ghi Danh Tham Vấn:  NS TN Nhật Liên, ĐH Thiện Duyên.

 

Điều 3: Khuyến thỉnh các thành viên Hội đồng Điều hành, các Tổng Vụ, các đơn vị tự viện Thành viên, cùng tham gia đóng góp, ủng hộ Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 thành tựu viên mãn Phật sự trọng đại này.

Điều 4: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 chiếu theo thông lệ để tùy nghi thực hiện trách nhiệm và sẽ chấm dứt nhiệm vụ sau khi khóa tu học kết thúc.

Điều 5: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Làm tại Adelaide,  ngày 31 tháng 12 năm 2018

Hội Đồng Điều hành

Hội Chủ,

 (đã ấn ký) 

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

 

 

Kính gởi:

-Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương "kính thẩm tường"

- Hội Đồng Điều hành và các Tổng Vụ "để kính tường"
- Thành viên Tăng Ni, đơn vị Tự Viện "để tri tường và hổ trợ"

- Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 "để thi hành"

Quyet Dinh Nhan Su Khoa Tu Hoc-18-2-2019-1Quyet Dinh Nhan Su Khoa Tu Hoc-18-2-2019-2

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567