Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra

27/12/201908:13(Xem: 5139)
Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra

BAN ĐIỀU HÀNH
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP
ÚC CHÂU KỲ 19 TẠI CANBERRA

 

CHỨNG MINH: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Bảo Lạc

BAN GIÁO THỌ:  HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, HT Thích Bổn Điền, TT Thích Tâm Minh

BAN GIẢNG HUẤN: HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, HT. Thích Bổn Điền, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Nhuận An, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín,  TT Thích Đạo Thông, TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Hạnh Hiếu, TT Thích Đạo Nguyên, TT Thích Minh Thường, TT Thích Hạnh Tri, TT Thích Phổ Huân, TT Thích Viên Trí, TT Thích Viên Tịnh, TT Thích Đạo Hiển, TT Thích Thiện Trí, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, ĐĐ Thích Đồng Tịnh, NS Thích Nữ Tâm Lạc, NS Thích Nữ Viên Thông, NS Thích Nữ Huệ Khiết, NS Thích Nữ Như Như, NS Thích Nữ Nhật Liên, NS Thích Nữ Thảo Liên…..

PHỤ TRÁCH LỚP HỌC THANH THIẾU NIÊN (SONG NGỮ) : HT Thích Quảng Ba, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Đạo Nguyên, TT Thích Viên Trí,  TT Thích Đạo Hiển, ĐĐ Thích Đạo Tuyên, SC Thích Nữ Nguyên Khai, SC Thích Nữ Huệ Nhẫn, SC Thích Nữ Phổ Huệ,
SC Thích Nữ Giác Anh

BAN XƯỚNG NGÔN: TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Viên Tịnh

BAN TỔ CHỨC

1- Trưởng Ban: HT Thích Quảng Ba

2- Phụ tá Trưởng Ban: TT Thích Nhuận An

3- Phó Trưởng Ban: TT Thích Đạo Thông, TT Thích Đạo Hiển

4- Ban Thư Ký- Hành Chánh: TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Viên Tịnh, Đh Quang Minh, Đh Minh Trí

5- Ban Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Viên Thông, NS Thích Nữ Đạo Từ, Đh.Tâm Huệ, Đh.Diệu Hòa, Đh.Diệu Hiền, Đh. Diệu Ánh, Đh Diệu Trí, Đh. Thiện Duyên.

6- Ban Tài Chánh: Chùa Thiên Ấn, Chùa Huyền Quang và các Chùa ở Sydney

7- Ban Nghi Lễ: TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Viên Trí, TT Thích Hạnh Tri, TT Thích Đạo Hiển.

8- Ban Học Tập: TT Thích Nhuận Chơn, NS Thảo Liên, Đh Tâm Quang, Đh. Ngọc Trân, Đh Hoằng Lân, Đh Nguyên Thọ, Đh Diệu Hoàng,
Đh Giác Liên Thanh, Đh. Thanh Mỹ, Đh Thanh Kim.
9-Ban Quản Chúng: TT Thích Thiền Hiền
Chúng Trưởng Nam: Đh Thục Hà; Chúng Trưởng Nữ: Đh Tâm Huệ

 

10- Ban Giám Thị: TT Thích Giác Tín, TT Thích Minh Thường, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, NS TN Viên Thông, SC TN Nguyên Khai
11- Ban Hướng dẫn Thiền Hành & Niệm Phật: TT Thích Hạnh Hiếu, TT Thích Đạo Nguyên, TT Thích Đạo Thông, NS TN Huệ Khiết.

12- Ban Thiền Trà: ĐĐ.Thích Hạnh Phẩm, Đạo hữu Quảng Hương,
 Đh. Quảng Tịnh, Đh.Minh Tánh, Đh.Diệu Khánh, Đh. Quảng Hỷ.

13- Ban Điều Hợp Đêm Tưởng Niệm Phật Thành Đạo: TT Thích Viên Trí, TT Thích Nhuận Chơn, NS TN Huệ Khiết, Đh. Diệu Liên, Đh. Thanh Yên

14- Ban Đưa Đón:  TT Hạnh Tri, ĐĐ Đạo Trì, Đh Diệu Châu, Đh Minh Trí, Đh. Minh Tuấn, Đh Minh Kiên, Đh Diệu Tín, Đh Thiện Phước, Đh. Phước, Đh. Phúc.
Ban Cư Trú:
TT Thích Đạo Thông, TT Thích Đạo Hiển, ĐĐ Thích Đạo Trì, các ĐH: Minh Trí, Diệu Tín, Thanh Nhã-Thiện Thức …

15- Ban Cắm Hoa: SC Thích Nữ Huệ Minh.
16- Ban Hương Đăng: NS TN Viên Thông, Sa Di Ni Hạnh Nghiêm và Phật tử học viên

17- Ban Thực Hiện CD bài giảng, Quà Tặng, Phần Thưởng: Đh Tâm Quang, Đh. Ngọc Trân, Đh. Quảng Minh Thạnh, Đh Minh Đăng, Đh Quảng Ngộ.

18- Ban Trai Soạn: NS: Đạo Từ, NS Đạo Hương, NS. Đạo Minh , SC Đạo Thanh, SC Đạo Tịnh, SC Đạo An, SC Đạo Nghĩa/ Đ Viên & quý Phật tử công quả thiện nguyện Vạn Hạnh.
18a-Ban Hành Đường: NS Huệ Khiết, SC Hạnh Quang, SC Phổ Huệ, SC Diệu Vi, Đh. Quảng Pháp Đăng, Đh.Huệ Đức, Đh. Minh Đăng, Đh. Thanh Tín, Đh.Thanh Độ, Đh.Thanh Vương, Đh. Thái Châu, Đh. Nhuận An, Đh Ngọc Diệp, Đh Tâm Quảng Hóa, Đh. Thiên Bảo, Đh. Thu Hoàng, Đh Yến, Đh. Thành, Đoàn Sinh GĐPT Pháp Hoa/

 

19- Ban Nhiếp Ảnh: Đh. Thiện Hưng Đặng Điểm Đạo, Đh Quảng Thiện Duyên Hoàng Lan, Đh Giác Trí Thục Đức

20- Ban Quay Phim Livestream: Đh. Quảng Đại Tâm, Đh Nguyên Nhật Khánh, Đh Jordan Quảng Thiện Hùng, Đh. Đắc Chí, Đh Đồng Minh

21- Ban Chăm Sóc Đời Sống Thiếu Nhi: SC Thích nữ Nguyên Khai, SC TN Phổ Huệ, SC TN Huệ Nhẫn, Đh Thiện Chơn

22- Ban Thiết trí-Trang hoàng: NS Thích Nữ Huệ Khiết, ĐĐ Thích Đạo Trì, ĐĐ Vạn Toàn, ĐĐ Vạn Nhân, ĐĐ Đức Hải, ĐĐ Đạo Tuyên, Đh. Quảng Pháp Đăng, Đh.Huệ Đức, Đh.Thanh Độ, Đh.Thanh Vương, Đh.Thanh Tín, Đh.Phú, Đh.Minh Kiên và Phật tử tham dự Khóa Tu.

23- Ban Thị giả: ĐĐ Đức Hải, Sa Di Hữu Tín, Tiểu Chúc Siêu,
Đh Nguyên Thiện

24- Ban Thị giả Trà Nước Giảng Sư:  Đạo hữu Quảng Diệu Hương, Đh Quảng Diệu Trí, Đh Quảng Thiện, Đh Diệu Trí (Thụy Phương), Đh. Quảng Diệu Thiện, Đh. Hòa Ngọc

25- Ban Vận Thủy & Ban Trà Nước: ĐĐ Vạn Toàn, ĐĐ Vạn Nhân, Đh Diệu Tín, Đh Minh Thành

26- Ban Y Tế & Chăm sóc sức khoẻ HV:  BS Trần Quốc Tuấn, Peter Mộng Sanh Lê, Đh. Thiện Bảo, Đh. Tâm Nguyện

27- Ban Hiệu Lệnh: ĐĐ Đức Hải,  ĐĐ Đạo Trì, ĐĐ.Vạn Nhân , ĐĐ.Vạn Toàn
28- Ban Vệ Sinh Môi Trường: Đh. Quảng Pháp Đăng, Đh. Quảng Minh Thạnh, Đh. Thiện Tài.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567