Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bằng Khen Tặng quý Phật tử học viên đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi cuối khóa

02/01/202020:51(Xem: 5257)
Bằng Khen Tặng quý Phật tử học viên đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi cuối khóa

Danh sách phát thưởng

Lớp A – Người Lớn.

 

Giải Nhất: 68 điểm

 1. Lê Anh Tuấn- Hùng Minh-TV Minh Quang SA
 2. Trần Thị Tuyết Nhung – Đồng Ngọc- TV Từ Ân VIC

 

Giải Nhì: 67 điểm.

 1. Nguyễn Ngọc Thuỷ- Diệu Tâm – Minh Quang WA
 2. Sabrina Trần – Chùa Liên Hoa NSW.

 

Giải Ba: 66 điểm.

 1. Nguyễn Mỹ Linh – Nhật Hoa- Minh Quang SA
 2. Nguyễn Đình Phúc – Phúc Lý – Chùa Bảo Minh VIC
 3. Nguyễn Thị Ánh Thu – Chúc Bảo Nguyệt_- Chùa Bảo Minh VIC
 4. Huỳnh Thái Hằng – Đồng Nhiên – TV Từ Ân VIC
 5. Ngô Thị Minh Mai – Hữu Huỳnh – Chùa Giác Hoàng VIC
 6. Hồ Kiều Thiện Cẩm Phúc – Nguyên Lệ- Chùa Giác Nhiên NZL
 7. Trần Bích Thuỷ - Diệu Thuỷ- Minh Quang WA
A hạng 1A hạng 1-1A hạng 2A hạng 2-2A hạng 3A hạng 3-1A hạng 3-2A hạng 3-3A hạng 3-4A hạng 3-5A hạng 3-6
Danh sách phát thưởng

Lớp B – Người Lớn.

 

Giải Nhất: 68 điểm

1 .Nguyễn Thị Hoàng Lan – Quảng Thiện Duyên – Quảng Đức VIC

 

 

Giải Nhì: 64 điểm

 1. Cao Hiển – Đồng Thanh Đạt – Chùa Pháp Hoa SA

 

Giải 3: 62 điểm

 1. Phạm Thị Lan – Diệu Hương – TV Vạn Hạnh ACT
 2. Hải Chinh Nguyễn – Viên Quới – Chùa Pháp Quang QLD
 3. Nguyễn Diệu Tâm – Diệu Hiền – Chùa Pháp Bảo NSW
 4. Phạm Anh Dũng – Hoằng Lân – TV Quảng Đức VIC
 5. Đỗ Kim Dung – Giác Hoá – Chùa Huyền Quang NSWB hạng 1B hạng 2B hạng 3B hạng 3-1B hạng 3-2B hạng 3-3B hạng 3-4


Danh sách phát thưởng

Lớp C – Thiếu Nhi.

 

Giải Nhất: 9 điểm.

 1. Rachel Hoàng –TV Vạn Hạnh
 2. Jessica Nguyễn – Đồng Thanh Mai – Chùa Pháp Hoa SA

 

Giải Nhì: 8.75 điểm.

 1. Ryan Phạm – Quảng Bảo Minh – TV Quảng Đức VIC
 2. Yến Nguyễn Averton – Nguyên Nhật Hưng – Quảng Đức VIC
 3. Alyssa Margaret Sabbadin – Minh Thư- TV Minh Giác NSW
 4. Từ Mai Vi – TV Minh Quang NSW

Giải Ba: 8.5 điểm

 1. Trần Khả Doanh – Quảng Diệu Thư – Quảng Đức VIC
 2. Jane Nguyễn – Chùa Bảo Minh VIC
 3. Kayden Cao – Đồng Thanh An – Chùa Pháp Hoa SA
 4. Đặng Hiếu – Chánh Huệ Kính – Chùa Pháp Hoa SA
 5. Từ Thảo Vi – TV Minh Quang NSWC hạng 1C hạng 1-1C hạng 2C hạng 2-1C hạng 2-2C hạng 2-4C hạng 3C hạng 3-1C hạng 3-2C hạng 3-3C hạng 3-4


Danh sách phát thưởng

Lớp D – Thiếu Nhi.

 

Giải Nhất: 10 điểm

 1. Lê An Lạc Ananda – Quảng Thiện Khánh – TV Quảng Đức VIC

 

Giải Nhì: 9.75 điểm

 1. Nguyễn Cindy Như Ý – Quảng Diệu – NPĐ An Lạc Hạnh VIC
 2. Văn Minh Thái – Nguyên Lạc – TV Từ Ân VIC
 3. Lâm Tấn Dương – Đồng Thạnh – Minh Giác NSW
 4. Richard Thiên Phú Lý – Minh Quý _ TV Minh Giác NSW
 5. Kerry Nguyễn – Trí Thắng – TV Minh Quang NSW
 6. Hải Văn Lương – Nguyên Dương – Chùa Giác Nhiên NZL

 

Giải Ba: 9.5 điểm

 1. Linda Lâm – Thiện Giới – Chùa Pháp Hoa SA
 2. ‘Nguyễn Emily Lan Hương – Diệu Vân – TV Vạn Hạnh ACT
 3. Zhao Cindy Phạm Mai Linh – Diệu Quang – TV Vạn Hạnh ACT
 4. Quách Cao Đoan – Diệu Đoan- TV Minh Quang NSW
 5. Alex Khoa Nguyễn – Tâm Quang Nhị - Chùa Pháp Quang QLD
 6. Jade Ngọc Tống – Liên Tuệ Châu – TV Vạn Hạnh ACT
 7. Cao Cự Hưng Patrick – Minh Chánh – TV Nguyên Thiều NSWC hạng 1- quang thien khanh
D hang 2D hạng 2D hạng 2-1D hạng 2-2D hạng 2-3D hạng 2-4D hạng 3D hạng 3-1D hạng 3-2D hạng 3-3D hạng 3-4D hạng 3-5D hạng 3-6Danh sách phát thưởng

Lớp A – Người Lớn.

 

Giải Nhất: 68 điểm

 1. Lê Anh Tuấn- Hùng Minh-TV Minh Quang SA
 2. Trần Thị Tuyết Nhung – Đồng Ngọc- TV Từ Ân VIC

 

Giải Nhì: 67 điểm.

 1. Nguyễn Ngọc Thuỷ- Diệu Tâm – Minh Quang WA
 2. Sabrina Trần – Chùa Liên Hoa NSW.

 

Giải Ba: 66 điểm.

 1. Nguyễn Mỹ Linh – Nhật Hoa- Minh Quang SA
 2. Nguyễn Đình Phúc – Phúc Lý – Chùa Bảo Minh VIC
 3. Nguyễn Thị Ánh Thu – Chúc Bảo Nguyệt_- Chùa Bảo Minh VIC
 4. Huỳnh Thái Hằng – Đồng Nhiên – TV Từ Ân VIC
 5. Ngô Thị Minh Mai – Hữu Huỳnh – Chùa Giác Hoàng VIC
 6. Hồ Kiều Thiện Cẩm Phúc – Nguyên Lệ- Chùa Giác Nhiên NZL
 7. Trần Bích Thuỷ - Diệu Thuỷ- Minh Quang WA

 

 

Danh sách phát thưởng

Lớp B – Người Lớn.

 

Giải Nhất: 68 điểm

1 .Nguyễn Thị Hoàng Lan – Quảng Thiện Duyên – Quảng Đức VIC

 

 

Giải Nhì: 64 điểm

 1. Cao Hiển – Đồng Thanh Đạt – Chùa Pháp Hoa SA

 

Giải 3: 62 điểm

 1. Phạm Thị Lan – Diệu Hương – TV Vạn Hạnh ACT
 2. Hải Chinh Nguyễn – Viên Quới – Chùa Pháp Quang QLD
 3. Nguyễn Diệu Tâm – Diệu Hiền – Chùa Pháp Bảo NSW
 4. Phạm Anh Dũng – Hoằng Lân – TV Quảng Đức VIC
 5. Đỗ Kim Dung – Giác Hoá – Chùa Huyền Quang NSW

 

Danh sách phát thưởng

Lớp C – Thiếu Nhi.

 

Giải Nhất: 9 điểm.

 1. Rachel Hoàng –TV Vạn Hạnh
 2. Jessica Nguyễn – Đồng Thanh Mai – Chùa Pháp Hoa SA

 

Giải Nhì: 8.75 điểm.

 1. Ryan Phạm – Quảng Bảo Minh – TV Quảng Đức VIC
 2. Yến Nguyễn Averton – Nguyên Nhật Hưng – Quảng Đức VIC
 3. Alyssa Margaret Sabbadin – Minh Thư- TV Minh Giác NSW
 4. Từ Mai Vi – TV Minh Quang NSW

Giải Ba: 8.5 điểm

 1. Trần Khả Doanh – Quảng Diệu Thư – Quảng Đức VIC
 2. Jane Nguyễn – Chùa Bảo Minh VIC
 3. Kayden Cao – Đồng Thanh An – Chùa Pháp Hoa SA
 4. Đặng Hiếu – Chánh Huệ Kính – Chùa Pháp Hoa SA
 5. Từ Thảo Vi – TV Minh Quang NSW

 

 

Danh sách phát thưởng

Lớp D – Thiếu Nhi.

 

Giải Nhất: 10 điểm

 1. Lê An Lạc Ananda – Quảng Thiện Khánh – TV Quảng Đức VIC

 

Giải Nhì: 9.75 điểm

 1. Nguyễn Cindy Như Ý – Quảng Diệu – NPĐ An Lạc Hạnh VIC
 2. Văn Minh Thái – Nguyên Lạc – TV Từ Ân VIC
 3. Lâm Tấn Dương – Đồng Thạnh – Minh Giác NSW
 4. Richard Thiên Phú Lý – Minh Quý _ TV Minh Giác NSW
 5. Kerry Nguyễn – Trí Thắng – TV Minh Quang NSW
 6. Hải Văn Lương – Nguyên Dương – Chùa Giác Nhiên NZL

 

Giải Ba: 9.5 điểm

 1. Linda Lâm – Thiện Giới – Chùa Pháp Hoa SA
 2. ‘Nguyễn Emily Lan Hương – Diệu Vân – TV Vạn Hạnh ACT
 3. Zhao Cindy Phạm Mai Linh – Diệu Quang – TV Vạn Hạnh ACT
 4. Quách Cao Đoan – Diệu Đoan- TV Minh Quang NSW
 5. Alex Khoa Nguyễn – Tâm Quang Nhị - Chùa Pháp Quang QLD
 6. Jade Ngọc Tống – Liên Tuệ Châu – TV Vạn Hạnh ACT
 7. Cao Cự Hưng Patrick – Minh Chánh – TV Nguyên Thiều NSW

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567