Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh sách Lớp B (người lớn) Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19 tại Canberra

21/12/201917:36(Xem: 3691)
Danh sách Lớp B (người lớn) Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19 tại Canberra

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19

  tổ chức tại Capital Country Holiday Park, Canberra

(Từ ngày 27 đến ngày 31 - 12 - 2019)

LỚP B: 241 học viên


 

Stt-

BTC

Stt-

chùa

Họ-Tên

Pháp danh

Đơn vị Tự Viện

       1       

     1         

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Quảng Thiện Duyên

VIC.Quảng Đức

       2       

     2         

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

VIC.Quảng Đức

       3       

     3         

Đặng Điểm Đạo

Thiện Hưng

VIC.Quảng Đức

       4       

     4         

Đặng Thị Đào

Ngọc Hoa

VIC.Quảng Đức

       5       

     5         

Đặng Mỹ Hạnh

Nguyên Nhật Khánh

VIC.Quảng Đức

       6       

     6         

Lê Thị Hồng Vân

Tâm Ngọc

VIC.Quảng Đức

       7       

     7         

Nguyễn Thái Thục Đức

Giác Trí

VIC.Quảng Đức

       8       

     8         

Phạm Trường Quân

Quảng Minh

VIC.Quảng Đức

       9       

     9         

Trương Nhị Hưng

Quảng Minh Thạnh

VIC.Quảng Đức

     10      

 10         

Bùi Thị Vĩnh

Tâm An

VIC.Quảng Đức

     11      

 11         

Nguyễn Văn Tâm

Thiện Tịnh

VIC.Quảng Đức

     12      

 12         

Lâm Thị Quế Hương

Diệu Liên

VIC.Quảng Đức

     13      

 13         

Hoàng Thị Quế

Thiện An

VIC.Quảng Đức

     14      

 14         

Nguyễn Thị Mai

Nguyên Trâm

VIC.Quảng Đức

     15      

 15         

Phạm Thị Huệ

Diệu Tín

VIC.Quảng Đức

     16      

 16         

Lê Thị Mận

Nguyên Tuệ Châu

VIC.Quảng Đức

     17      

 17         

Trần Thị Cẩm Tú

Nguyên Thành

VIC.Quảng Đức

     18      

 18         

Trần Thị Mỹ Hoàng

Diệu Lệ

VIC.Quảng Đức

     19      

 19         

Ngô Thanh Liên

Tịnh Hoa

VIC.Quảng Đức

     20      

 20         

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

VIC.Quảng Đức

     21      

 21         

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

VIC.Quảng Đức

     22      

 22         

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

VIC.Quảng Đức

     23      

 23         

Tăng Thị Hồng Hường

Nguyên Quảng Hương

VIC.Quảng Đức

     24      

 24         

Trần Công Đạo

Quảng Đại Tâm

VIC.Quảng Đức

     25      

 25         

Trần Thị Mai Liên

Quảng Diệu Hương

VIC.Quảng Đức

     26      

 26         

Kathy Đặng

Quảng Diệu Trí

VIC.Quảng Đức

     27      

 27         

Nguyễn Thụy Bình Phương

Diệu Trí

VIC.Quảng Đức

     28      

 28         

Nguyễn Thị Việt Quyên

Diệu Minh

VIC.Quảng Đức

     29      

 29         

Nguyễn  Huyền

Quảng Diệu Thiện

VIC.Quảng Đức

     30      

 30         

Lữ Thị Thu

Hòa Phúc

VIC.Quảng Đức

     31      

 31         

Phạm Lữ Diễm Hà

Hòa Ngọc

VIC.Quảng Đức

     32      

 32         

Đỗ Đinh Tiến

Minh Đăng

VIC.Quảng Đức

     33      

 33         

Trương Thị Mỹ Loan

Ngọc Đức

VIC.Quảng Đức

     34      

 34         

Lê Hồng Yến

Nguyên Đà

VIC.Quảng Đức

     35      

 35         

Ngô Nguyệt Liên

Long Tuyền

VIC.Quảng Đức

     36      

 36         

Trần Thanh Lan

Diệu Mỹ

VIC.Quảng Đức

     37      

 37         

Võ Thị Huệ

Tâm Hương

VIC.Quảng Đức

     38      

 38         

Võ Thị Mai

Thiện Bảo

VIC.Quảng Đức

     39      

 39         

Ngô Thị Hy

Nguyên Nhật Thảo

VIC.Quảng Đức

     40      

 40         

Phạm Trần Phi Phi

Hương Châu

VIC.Quảng Đức

     41      

 41         

Huỳnh Ngọc Phượng

Huệ Hương

VIC.Quảng Đức

     42      

 42         

Nguyễn Quý Phước

Huệ Đức

VIC.Quảng Đức

     43      

 43         

Đỗ Thị Kiều Trang

Lệ Nghiêm

VIC.Quảng Đức

     44      

 44         

Trần Thị Châu Tâm

Quảng Bảo Thiện

VIC.Quảng Đức

     45      

 45         

Phạm Anh Dũng

Hoằng Lân

VIC.Quảng Đức

     46      

 46         

Nguyễn Thị Kim Phương

Quảng Tịnh

VIC.Quảng Đức

     47      

 47         

Phan Kiều Oanh

Nguyên Nhật Thơ

VIC.Quảng Đức

     48      

 48         

Nguyễn Thị Thu Hồng

Diệu  Đắc

VIC.Quảng Đức

     49      

 49         

Huỳnh Chánh Đức

Nguyên Pháp

VIC.Quảng Đức

     50      

 50         

Phương Trọng Nhân

Tâm Quảng Hóa

VIC.Quảng Đức

     51      

 51         

Trần Hữu Huề

Quảng An

VIC.Quảng Đức

     52      

 52         

Hoàng Anh Tuấn

Tâm Chơn

VIC.Quảng Đức

     53      

 53         

Lê Đoan Hùng

Phúc Trí

VIC.Quảng Đức

     54      

 54         

Trần Lê Tú

Tâm Tuấn

VIC.Quảng Đức

     55      

 55         

Trần Thị Mận

Tâm Mỹ

VIC.Quảng Đức

     56      

 56         

Hoàng Kim Nguyệt

Diệu Minh

VIC.Quảng Đức

     57      

 57         

Trần Lê Hoàng Ái Mỹ

Hạnh Tâm

VIC.Quảng Đức

     58      

 58         

Lê Ngọc Bích

Diệu Liên

VIC.Quảng Đức

     59      

 59         

Hoàng Kim Anh

Diệu Lạc

VIC.Quảng Đức

     60      

 60         

Trần Thị Cỏn

Đức Nghiêm

VIC.Quảng Đức

     61      

 61         

Trương Bách Toàn

Thiện Năng

VIC.Quảng Đức

     62      

 62         

Lâm Đào Phương Nga

Diệu Hiếu

VIC.Quảng Đức

     63      

 63         

Dương Tô Văn Hòa

 

VIC.Quảng Đức

     64      

 64         

Trương Ngọc Trinh

Diệu Trung

VIC.Quảng Đức

     65      

 65         

Nguyễn Thị Oanh

Nguyên Nhật Mỹ

VIC.Quảng Đức

     66      

 66         

Nguyễn Thị Cúc

Nguyên Nhật Lâm

VIC.Quảng Đức

     67      

 67         

Nguyễn Thị Kim Liên

Đồng Túy

VIC.Quảng Đức

     68      

 68         

Lê Thị Quyên

Nguyên Nhật Phúc

VIC.Quảng Đức

     69      

 69         

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Tuyết

VIC.Quảng Đức

     70      

 70         

Huỳnh Ngọc Sương

Diệu Phủ

VIC.Quảng Đức

     71      

 71         

Trần Thị Hương

Quảng Thành

VIC.Quảng Đức

     72      

 72         

Điều Thị Averton

Nguyên Nhật Tiến

VIC.Quảng Đức

     73      

 73         

Ngô Trần Ngọc

Quảng Thọ

VIC.Quảng Đức

     74      

 74         

Hoàng Thục Luân

Nguyên Nhật Thường

VIC.Quảng Đức

     75      

 75         

Trần Thị Bé

Tường An

VIC.Quảng Đức

     76      

 76         

Lư Anh Đào

Quảng Tường Nguyên

VIC.Quảng Đức

     77      

 77         

Khưu Mỹ Xuân

Nguyên Thọ

VIC.Quảng Đức

     78      

 78         

Đinh Thu Thủy

Trúc Ngọc

VIC.Quảng Đức

     79      

 79         

Đinh Minh Phượng

Diệu Hồng

VIC.Quảng Đức

     80      

 80         

Nguyễn Minh Nhựt

Minh Tánh

VIC.Quảng Đức

     81      

 81         

Trương Thị Ngọc Anh

Bảo Kim Mai

VIC.Quảng Đức

     82      

 82         

Đinh Lệ Phương

Nguyên Hướng

VIC.Quảng Đức

     83      

 83         

Đỗ Thị Bích Hồng

Diệu Quang

VIC.Quảng Đức

     84      

 84         

Lê Thị Lan

Huệ Ân

VIC.Quảng Đức

     85      

 85         

Trần Thị Nỡ

Tâm Đắc

VIC.Quảng Đức

     86      

 86         

Lê Thị Nở

Tâm Tưởng

VIC.Quảng Đức

     87      

 87         

Hồ Diệu Huyền

Tín Chánh

VIC.Quảng Đức

     88      

 88         

Trần Thị Kim Khánh

Diệu Huệ

VIC.Quảng Đức

     89      

 89         

Trần Khắc Kiều

Giác Mỹ

VIC.Quảng Đức

     90      

 90         

Lương Mỹ Ly

Nguyên Nhật Định

VIC.Quảng Đức

 

 

 

 

 

     91      

     1         

Lưu Đức Vinh

Minh Thành

VIC.Bồ Đề

     92      

     2         

Chấn Cao

Thiện Hảo

VIC.Bồ Đề

     93      

     3         

Lý Ngọc Dung

Ngộ Hiền

VIC.Bồ Đề

     94      

     4         

Tạ Ngọc Diệp

Chúc Bảo

VIC.Bồ Đề

     95      

     5         

Huỳnh Thị Lan-Lưu

Chơn Tâm Huyền

VIC.Bồ Đề

     96      

     6         

Thi Trần

Chơn Nguyên Thường

VIC.Bồ Đề

     97      

     7         

Kim Đỗ

Nguyên Ngọc

VIC.Bồ Đề

     98      

     8         

Đặng Phương Huyền

Tâm Thông

VIC.Bồ Đề

     99      

     9         

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Mỹ Nghiêm

VIC.Bồ Đề

   100    

 10         

Bùi Thị Tố Hoa

Nguyên Hạnh

VIC.Bồ Đề

   101    

 11         

Phan Nhật Tâm

Quảng Minh

VIC.Bồ Đề

 

 

 

 

 

   102    

     1         

Trương Hồng Thủy

Quảng Hải

VIC.Bảo Minh

   103    

     2         

Đoàn Kim Phượng

Huệ Kim

VIC.Bảo Minh

 

 

 

 

 

   104    

     1         

Nguyễn Thi Ngoc Dung

Diệu Hòa

NSW.Minh Quang

   105    

     2         

Nguyễn Thị Ngọc Hiên

Diệu Ánh

NSW.Minh Quang

   106    

     3         

Vũ Thị Hưng

Nhật Cát

NSW.Minh Quang

   107    

     4         

Huyền Trương

Tuệ Dung

NSW.Minh Quang

   108    

     5         

Phù Thị Như

Tâm Phương

NSW.Minh Quang

   109    

     6         

Nguyễn Thị Nga

Quảng Thanh

NSW.Minh Quang

   110    

     7         

Nguyễn Thị Thu Hà

Thiện Giang

NSW.Minh Quang

   111    

     8         

Lương Thị Lan Hương

Nhật Lộ

NSW.Minh Quang

   112    

     9         

Đỗ Thị Minh

Quảng Nguyệt

NSW.Minh Quang

   113    

 10         

Huỳnh Tuyết Cẫm

Nhật Đức

NSW.Minh Quang

   114    

 11         

Nguyễn Hồng

Quảng Quang

NSW.Minh Quang

   115    

 12         

Hồ Văn Lâu

Tâm Hậu

NSW.Minh Quang

   116    

 13         

Lâm Tòng Hòa

Thiện Hiệp

NSW.Minh Quang

   117    

 14         

Nguyễn Giang

Chúc Lộc

NSW.Minh Quang

   118    

 15         

Nguyễn Đình Quang

Chánh Minh Nghiêm

NSW.Minh Quang

   119    

 16         

Quách Tấn Quang

Minh Bổn

NSW.Minh Quang

 

 

 

 

 

   120    

     1         

Phương Như Âm

Giác Như

NSW. Trúc Lâm

   121    

     2         

Nguyễn thị Thiên Hương

Diệu Định

NSW. Trúc Lâm

   122    

     3         

Trần thi Bích Lậm

Lệ Minh

NSW. Trúc Lâm

   123    

     4         

Nguyễn thị Mỹ Huệ

Quảng Diệu Trí

NSW. Trúc Lâm

   124    

     5         

TRẦN KIM XUÂN

DIỆU TỊNH

NSW. Trúc Lâm

 

 

 

 

 

   125    

    1         

THÁI THỊ MINH DANH

DIỆU CHÂU

NSW. Minh Giác

 

 

 

 

 

   126    

       1       

Trần Thị Út

Hạnh Hải

SA.Quan Âm

 

 

 

 

 

   127    

     1         

Phạm thị Kim Anh

Diệu Ánh

SA.Minh Quang

 

 

 

 

 

   128    

     1         

Nguyễn Thị Lệ Chi

Tâm Hải

QLD.Minh Quang

 

 

 

 

 

   129    

     1         

Tăng Vinh Tài

Trí Minh

ACT.Vạn Hạnh

   130    

     2         

Phạm Thị Kim Lan

Diệu Hương

ACT.Vạn Hạnh

   131    

     3         

Phạm Thị Thanh Phương

Liên Tuệ Trí

ACT.Vạn Hạnh

   132    

     4         

Phạm Thị Kim Phượng

Liên Tuệ Hoàng

ACT.Vạn Hạnh

   133    

     5         

Phạm Thị Kim Hồng

Liên Tuệ Hoa

ACT.Vạn Hạnh

   134    

     6         

Hoàng Thúy Bình

Diệu Hòa

ACT.Vạn Hạnh

   135    

     7         

Nguyễn Tuyết Loan

Diệu Đức

ACT.Vạn Hạnh

   136    

     8         

Ngô thị Bích

Thị Tần

ACT.Vạn Hạnh

   137    

     9         

Trần Thị Hoàng

Diệu Pháp

ACT.Vạn Hạnh

   138    

 10         

Nguyễn thị Phi

Diệu Đức

ACT.Vạn Hạnh

   139    

 11         

TRẦN VĨ PHONG

QUẢNG NGÂN

ACT.Vạn Hạnh

   140    

 12         

Phạm Xuân Lan        

Ngọc Hương

ACT.Vạn Hạnh

   141    

 13         

Trần thị Yêm

Diệu Vân

ACT.Vạn Hạnh

   142    

 14         

Nguyễn thị Kim Hằng

Thiện Hà

ACT.Vạn Hạnh

   143    

 15         

Nguyễn thị Ngọc Châu

Diệu Hiền

ACT.Vạn Hạnh

   144    

 16         

Nguyễn Phương Thảo

Tánh An Hiền

ACT.Vạn Hạnh

   145    

 17         

Nguyễn thị Hải

 

ACT.Vạn Hạnh

   146    

 18         

Tiền, Anh Thơ         

Tâm Quang

ACT.Vạn Hạnh

   147    

 19         

Tiên Trần

Ngọc Trân

ACT.Vạn Hạnh

   148    

 20         

Nguyễn Minh Trang

Nhật Diệu Nhã

ACT.Vạn Hạnh

   149    

 21         

Kim Trần           

Mỹ Liên

ACT.Vạn Hạnh

   150    

 22         

Hồ thị Vinh Lộc

Quảng Xuân

ACT.Vạn Hạnh

 

 

 

 

 

   151    

     1         

Nguyễn Văn Lượng

Nguyên Hùng

VIC.Giác Hoàng

   152    

     2         

Trần Hữu Lộc

Hữu Tài

VIC.Giác Hoàng

   153    

     3         

Bùi Văn Chấm

Thiên Bảo

VIC.Giác Hoàng

   154    

     4         

Trần Đông Mai

 

VIC.Giác Hoàng

 

 

 

 

 

   155    

     1         

Lê Thanh Vũ

Viên An

VIC.Diệu Âm

   156    

     2         

Nguyễn Mai Nhơn

Viên Trí

VIC.Diệu Âm

 

 

 

 

 

   157    

     1         

Nguyễn Văn Đại

Quảng Ngộ

VIC.An Lạc Hạnh

   158    

     2         

Dương Mỹ Lệ

Quảng Thiện

VIC.An Lạc Hạnh

   159    

     3         

Đoàn thị Thảo

 

VIC.An Lạc Hạnh

   160    

     4         

Trần Ty

 

VIC.An Lạc Hạnh

 

 

 

 

 

   161    

     1         

Võ Thị Nga

Quảng Hỷ

NSW.Huyền Quang

   162    

     2         

Đỗ Thị Vân Lang

Tâm Tuệ Hạnh

NSW.Huyền Quang

   163    

     3         

Nguyễn Tuyết Anh

Bảo Diệu Nguyện

NSW.Huyền Quang

   164    

     4         

Đỗ Thị Kim Dung

Giác Hóa

NSW.Huyền Quang

   165    

     5         

Võ Văn Đà

Nhuận Tiến

NSW.Huyền Quang

   166    

     6         

Wendy Cheung

Thiên Mãn

NSW.Huyền Quang

 

 

 

 

 

   167    

     1         

Nguyễn Thị Lang

Diệu Tâm

NSW.Nguyên Thiều

   168    

     2         

Dương Kim Hường

Quảng Tịnh Duyên

NSW.Nguyên Thiều

   169    

     3         

Phan Thị Thu Phương

Diệu Khánh

NSW.Nguyên Thiều

   170    

     4         

Dương Anh Dũng

Quảng Pháp Đăng

NSW.Nguyên Thiều

   171    

     5         

Võ Tấn Phước

Huệ Đức

NSW.Nguyên Thiều

   172    

     6         

Benny Đặng

Minh Tánh

NSW.Nguyên Thiều

 

 

 

 

 

   173    

     1         

Ng Thị Tuyết Bạch

Tâm Huệ

NSW.Pháp Bảo

   174    

     2         

Nguyễn Diệu Tâm

Diệu Hiền

NSW.Pháp Bảo

   175    

     3         

Trần Thị Như Lài

Diệu Hương

NSW.Pháp Bảo

   176    

     4         

Trần Thị Như Trang

Đồng Linh

NSW.Pháp Bảo

   177    

     5         

Võ Kim Ngọc

Thanh Lan

NSW.Pháp Bảo

   178    

     6         

Ng Mỹ Tuyền Grace

Thanh Mỹ

NSW.Pháp Bảo

   179    

     7         

Ng Mỹ Tuyền Joyce

Thanh Kim

NSW.Pháp Bảo

   180    

     8         

Hồ Thị Nhung

Diệu Thủy

NSW.Pháp Bảo

   181    

     9         

Trần Thị Danh

Từ Thư

NSW.Pháp Bảo

   182    

 10         

Trần Thị Hiền

Từ Hội

NSW.Pháp Bảo

   183    

 11         

Ng Thị Minh Ái

Chúc Quảng

NSW.Pháp Bảo

   184    

 12         

Kiều Túy Nga

Diệu Ngọc

NSW.Pháp Bảo

   185    

 13         

Trần Thị Yến Nhi

Nhật Thảo

NSW.Pháp Bảo

   186    

 14         

Trương Hoài Hương

Diệu Yên

NSW.Pháp Bảo

   187    

 15         

Trần Ngọc Lan

Diệu Nhã

NSW.Pháp Bảo

   188    

 16         

Võ Tuyết Anh

Diệu Phương

NSW.Pháp Bảo

   189    

 17         

Sầm Thị Tuyết Nga

Diệu Quyền

NSW.Pháp Bảo

   190    

 18         

Trịnh Thanh Luân

Thanh Lý

NSW.Pháp Bảo

   191    

 19         

Đặng Tuấn Khải

Thanh Nguyên

NSW.Pháp Bảo

   192    

 20         

Quản Minh Hải

Thanh Hóa

NSW.Pháp Bảo

   193    

 21         

Ông Tú Mai

Tịnh Kỷ

NSW.Pháp Bảo

   194    

 22         

Trần Thị Nữ

Hiền Minh

NSW.Pháp Bảo

   195    

 23         

Võ Văn Giàu

Thanh Nghĩa

NSW.Pháp Bảo

   196    

 24         

Trần Thị Như Liên

Nguyên Nhật Lý

NSW.Pháp Bảo

   197    

 25         

Lưu Văn Vĩnh

Minh Trường

NSW.Pháp Bảo

   198    

 26         

Trần Thị Ngọc Thanh

Tâm Đức

NSW.Pháp Bảo

   199    

 27         

Kevin Võ

Thanh Tín

NSW.Pháp Bảo

   200    

 28         

Lâm Văn Hải

Thanh Vương

NSW.Pháp Bảo

   201    

 29         

Nguyễn Thị Thanh Nga

Chúc Nguyệt

NSW.Pháp Bảo

   202    

 30         

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Chúc Hiền

NSW.Pháp Bảo

   203    

 31         

Huỳnh Tấn Khanh

Nguyên Thiện

NSW.Pháp Bảo

 

 

 

 

 

   204    

     1         

Hồ Phương Hà

Diệu Hằng

NSW.Hưng Long

   205    

     2         

Phan Thị Phải

Đức Từ

NSW.Hưng Long

   206    

     3         

Lê Thu Ba

Đức Trang

NSW.Hưng Long

 

 

 

 

 

   207    

     1         

Trương Ngọc Sang

Quảng Thành

NSW.Báo Ân

   208    

     2         

Nguyễn Thị Phương Thủy

Nhuận An

NSW.Báo Ân

   209    

     3         

Lê Hải Yên

Diệu Linh

NSW.Báo Ân

   210    

     4         

Đoàn Hương Giang

Diệu Hiền

NSW.Báo Ân

   211    

     5         

Nguyễn Thái Châu

Huệ Đạt

NSW.Báo Ân

 

 

 

 

 

   212    

     1         

Trần Xuân Hà

Đồng Hà Hạnh

SA.Pháp Hoa

   213    

     2         

Nguyễn Văn Bình

Thiện Định

SA.Pháp Hoa

   214    

     3         

Nguyễn Thị Ánh

Thiện Kim

SA.Pháp Hoa

   215    

     4         

Nguyễn Thị Ngọc Sương

Thiện Hiền

SA.Pháp Hoa

   216    

     5         

Từ Thị Thu Trang

Thiện Nghiêm

SA.Pháp Hoa

   217    

     6         

Vi Tú Vân

Diệu Phú

SA.Pháp Hoa

   218    

     7         

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Thiện Trí

SA.Pháp Hoa

   219    

     8         

Hồ Thị Thu Vân

Đồng Từ Thanh

SA.Pháp Hoa

   220    

     9         

Nguyễn Thị Lưu

An Vũ

SA.Pháp Hoa

   221    

 10         

Trang Thị Thanh

Như Tâm

SA.Pháp Hoa

   222    

 11         

Nguyễn Thị Biên

Thiện Cương

SA.Pháp Hoa

   223    

 12         

Nguyễn Văn Nhân

Thiện Đạo

SA.Pháp Hoa

   224    

 13         

Lê Thị Thu Ba

Thiện Hương

SA.Pháp Hoa

   225    

 14         

Nguyễn Thị Hoa

 

SA.Pháp Hoa

   226    

 15         

Đoàn Thị Bình

 

SA.Pháp Hoa

   227    

 16         

Ngô Thị Mỹ Hạnh

 

SA.Pháp Hoa

   228    

 17         

Bành ThuThủy

Chơn Phước Hội

SA.Pháp Hoa

 

 

 

 

 

   229    

     1         

Nguyễn Mỹ Khánh

Tâm Lạc

QLD.Pháp Quang

   230    

     2         

Chinh Nguyễn

Viên Quới

QLD.Pháp Quang

   231    

     3         

Nguyễn Thị Ngọc Tâm

Hoa Diệu

QLD.Pháp Quang

   232    

     4         

Trần Hương Thị Thu

Hoa Liên

QLD.Pháp Quang

   233    

     5         

Phan Thị Hương

Hoa Trầm

QLD.Pháp Quang

   234    

     6         

Giang Hinh

Tâm Duyên

QLD.Pháp Quang

   235    

     7         

Trần Thị Tiêm

Hoa Thiện

QLD.Pháp Quang

   236    

     8         

Đinh Thành Võ

Thiện Tài

QLD.Pháp Quang

   237    

     9         

Võ Thị Thanh Nga

Diệu Tâm

QLD.Pháp Quang

   238    

 10         

Trần Thị Nghỉnh

Diệu Nghiêm

QLD.Pháp Quang

   239    

 11         

Lê Thị Thu Hạ

Diệu Thuận

QLD.Pháp Quang

   240    

 12         

Văn Trọng Tiên

Diệu Từ

QLD.Pháp Quang

 

 

 

 

 

   241    

 

CAO VĂN MỘT

TÂM QUANG

USA

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567