Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bái 1: Lớp A: Đạo Phật (soạn giả: HT Thích Thiện Hoa, Giáo thọ: TT Thích Minh Thường)

16/12/201912:41(Xem: 3889)
Bái 1: Lớp A: Đạo Phật (soạn giả: HT Thích Thiện Hoa, Giáo thọ: TT Thích Minh Thường)


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi- Tân Tây lan

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU kỳ 19

được tổ chức tại Capital Country Holiday Park, 47 Bidges Road, Sutton  NSW  2620

(Canberra, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)

 

***

 

LỚP A (NGƯỜI LỚN)

 

Bài 1 :  ĐẠO PHẬT

 

 

Biên soạn: HT Thích Thiện Hoa

Giáo thọ: TT Thích Minh Thường

 

 

 

A.- Mở Đề:

Phật ra đời vì một nhân duyên lớn: Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Người đời hay nói “Đạo nào cũng tốt”. Thật ra về mục đích thì đạo nào cũng có giá trị của nó, chẳng qua chỉ hơn nhau về từng bực cao thấp mà thôi. Nhưng mục đích tốt dù sao cũng chưa đủ, điều quan trọng là làm sao thực hiện được mục đích ấy, và đem lợi ích rộng lớn cho đời, đẹp đạo.

B.- Chánh Đề:


I.- Định nghĩa

1. Sao gọi là Đạo? Đạo là con đường; Đạo là bổn phận; Đạo là lý tánh tuyệt đối, là bản thể. 2. Sao gọi là Phật? Chữ Phật tiếng phạn là Bouddha ( Phật đà). Trung hoa dịch là Giác giả, (Bậc đã giác ngộ, sáng suốt hoàn toàn có ba bậc: Tự giác; Giác tha; và Giác hạnh viên mãn. Chữ Phật là một danh từ chung để gọi những bậc đã tự giác, giác tha, và giác hạnh viên mãn,

chứ không phải là một danh từ riêng để gọi một người nào nhất định.

3. Sao gọi là Đạo Phật? Đạo phật là con đường chơn chánh, hoàn toàn sáng suốt đưa đến bản thể của sự vật, là lý tánh tuyệt đối, là luân lý giác ngộ, phương pháp giác ngộ, cảnh giới giác ngộ, chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, đoạn ác tu thiện.

Đạo Phật gồm tất cả tự lợi và lợi tha, tự giác, giác tha, độ người được hoàn toàn thành tựu, rốt ráo viên mãn.


II.- Đạo Phật có từ hồi nào? Có hai nghĩa:

- Đứng về bản thể mà xét thì đạo Phật có từ vô thỉ.

-Đứng về phương diện lịch sử và hạn cuộc trong thế giới này mà nói thì đạo Phật đã có từ năm 544 trước TL ( năm Phật nhập Niết bàn), tính đến nay (2019) là đã được 2563 năm.


III.- Ai khai sáng ra đạo phật? Thái tử Tất Đạt Đa (Shidartha), con của Tịnh Phạn vương Đầu Đà Na (Sudhodana), và Hoàng hậu Ma Da (Maya). Lúc nhỏ Ngài có trí tuệ sáng suốt và tài năng phi thường, văn võ song toàn, lớn lên nhìn thấy nhân sinh thống khổ, thế cuộc vô thường, cuộc đời mộng ảo, nên Ngài xuất gia tu hành tìm đường giải thoát cho mình và cho người, ngõ hầu đưa tất cả chúng sanh lên bờ, giải thoát, giác ngộ. Trải qua nhiều năm tìm thầy học đạo tu học và 6 năm khổ hạnh, Ngài nhận ra rằng khổ hạnh không đưa đến sự giải thoát rốt ráo và hưởng thụ dục lạc cũng vậy. Cho nên Ngài chọn con đường trung đạo để tu học và hành trì, cuối cùng Ngài chọn một địa điểm thích hợp ngồi dưới cội cây Bồ đề và phát nguyện rằng: “Nếu ta không thành đạo, thì dù thịt nát xương tan, ta cũng quyết không đứng dậy khỏi chỗ này”. Qua 49 ngày tư duy Thiền quán, Ngài thấy rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh và chứng đạo Bồ đề hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã khai sáng ra Đạo Phật. Sau khi chứng ngộ chân lý Ngài du hoá khắp nơi thuyết pháp độ sanh chuyển mê thành ngộ, lìa khổ được vui. Suốt 49 năm và nhập Niết bàn ở tuổi 80 tại thành Câu- thi -na , trong rừng Ta-la ( song thọ), nhằm ngày Rằm tháng 2 âm lịch.Phat thuyet phap-2
IV.- Giáo lý của đạo Phật như thế nào? Giáo lý của Phật giáo gồm trong 3 tạng kinh điển là Kinh, Luật và Luận.

1. kinh: Là những lời chỉ dạy của Đức Như Lai khi còn tại thế, giúp cho chúng sanh, an vui hạnh phúc, dứt trừ phiền não và đạt đến Niết bàn.

2. Luật: Là những giới luật mà phật đã chế ra cho các đệ tử răn chừa các điều dữ, tu tập các điều lành, trau giồi thân tâm cho trong sạch.

 

Toát yếu theo bộ "Phật Học Phổ Thông", khóa 1 (NXB Đông Phương 2012). HT Thích Thiện Hoa


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567