Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 5: Công phu, khai thị và lễ bế mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra (Thứ Ba, 31/12/2019)

01/01/202004:49(Xem: 1992)
Day 5: Công phu, khai thị và lễ bế mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra (Thứ Ba, 31/12/2019)
LỄ BẾ MẠC
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 20
Bắt đầu lúc 9am ngày 31/12/2019
MC TT Nguyên Tạng, TT Viên Tịnh

 

- Phật tử học viên tề tựu

- Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm

- Niệm Phật cầu gia bị

- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự

- Diễn văn bế mạc của Ban Tổ Chức (Phó ban, TT Thích Đạo Hiển)

- Ban Thư ký báo cáo công việc (TT Thích Viên Tịnh)

- Ban Thủ Quỹ báo cáo thu chi  (NS TN Viên Thông)

- Nhận xét của Ban Giáo Thọ (HT Thích Minh Hiếu)

- Nhận xét của Ban Quản Chúng (TT Thích Thiện Hiền)
- Nhận xét của Ban Giám Thị (TT Thích Giác Tín)

- Nhận xét của Ban Học Tập (TT Thích Nhuận Chơn)

- Cảm tưởng của đại diện học viên (Đh Tâm Huệ)

- Phát thưởng và Bằng Khen quý Phật tử học viên xuất sắc (MC mời),

- Đạo từ của HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc,

- Công bố Ban Tổ Chức Khóa tu học kỳ 20 (HT Thích Trường Sanh)

- Phát Chứng Chỉ Tu Học (HT Bổn Điền,  TT Nhuận An, TT Viên Tịnh, TT Đạo Hiển, ĐĐ Hạnh Phẩm)

- Hồi hướng công đức và hoàn mãn (lúc 11.am)


 

Day 5-le be mac (1)Day 5-le be mac (2)Day 5-le be mac (3)Day 5-le be mac (4)Day 5-le be mac (5)Day 5-le be mac (6)Day 5-le be mac (7)Day 5-le be mac (8)Day 5-le be mac (9)Day 5-le be mac (10)Day 5-le be mac (11)Day 5-le be mac (12)Day 5-le be mac (13)Day 5-le be mac (14)Day 5-le be mac (15)Day 5-le be mac (16)Day 5-le be mac (17)Day 5-le be mac (18)Day 5-le be mac (19)Day 5-le be mac (20)Day 5-le be mac (21)Day 5-le be mac (22)Day 5-le be mac (23)Day 5-le be mac (24)Day 5-le be mac (25)Day 5-le be mac (26)Day 5-le be mac (27)Day 5-le be mac (28)Day 5-le be mac (29)Day 5-le be mac (30)Day 5-le be mac (31)Day 5-le be mac (32)Day 5-le be mac (33)Day 5-le be mac (34)Day 5-le be mac (35)Day 5-le be mac (36)Day 5-le be mac (38)Day 5-le be mac (39)Day 5-le be mac (40)Day 5-le be mac (41)Day 5-le be mac (47)Day 5-le be mac (48)Day 5-le be mac (49)Day 5-le be mac (50)Day 5-le be mac (51)Day 5-le be mac (52)Day 5-le be mac (53)Day 5-le be mac (54)Day 5-le be mac (55)Day 5-le be mac (56)Day 5-le be mac (57)Day 5-le be mac (58)Day 5-le be mac (59)Day 5-le be mac (60)Day 5-le be mac (61)Day 5-le be mac (62)Day 5-le be mac (63)Day 5-le be mac (64)Day 5-le be mac (65)Day 5-le be mac (66)Day 5-le be mac (67)Day 5-le be mac (68)Day 5-le be mac (69)Day 5-le be mac (70)Day 5-le be mac (71)Day 5-le be mac (72)Day 5-le be mac (73)Day 5-le be mac (74)Day 5-le be mac (75)Day 5-le be mac (76)Day 5-le be mac (77)Day 5-le be mac (78)Day 5-le be mac (79)Day 5-le be mac (80)Day 5-le be mac (81)Day 5-le be mac (82)Day 5-le be mac (83)Day 5-le be mac (84)Day 5-le be mac (85)Day 5-le be mac (86)Day 5-le be mac (87)Day 5-le be mac (88)Day 5-le be mac (89)Day 5-le be mac (90)Day 5-le be mac (91)Day 5-le be mac (92)Day 5-le be mac (93)Day 5-le be mac (94)Day 5-le be mac (95)Day 5-le be mac (96)Day 5-le be mac (97)Day 5-le be mac (98)Day 5-le be mac (99)Day 5-le be mac (100)Day 5-le be mac (101)Day 5-le be mac (102)Day 5-le be mac (103)Day 5-le be mac (104)Day 5-le be mac (105)Day 5-le be mac (106)Day 5-le be mac (107)Day 5-le be mac (108)Day 5-le be mac (109)Day 5-le be mac (110)Day 5-le be mac (111)Day 5-le be mac (112)Day 5-le be mac (113)Day 5-le be mac (114)Day 5-le be mac (115)Day 5-le be mac (116)Day 5-le be mac (117)Day 5-le be mac (118)Day 5-le be mac (119)Day 5-le be mac (120)Day 5-le be mac (121)Day 5-le be mac (122)Day 5-le be mac (123)Day 5-le be mac (124)Day 5-le be mac (125)Day 5-le be mac (126)Day 5-le be mac (127)Day 5-le be mac (128)Day 5-le be mac (129)Day 5-le be mac (130)Day 5-le be mac (131)Day 5-le be mac (132)Day 5-le be mac (133)Day 5-le be mac (134)Day 5-le be mac (135)Day 5-le be mac (136)Day 5-le be mac (137)Day 5-le be mac (138)Day 5-le be mac (139)Day 5-le be mac (140)Day 5-le be mac (141)Day 5-le be mac (142)Day 5-le be mac (143)Day 5-le be mac (144)Day 5-le be mac (145)Day 5-le be mac (146)Day 5-le be mac (147)Day 5-le be mac (148)Day 5-le be mac (149)Day 5-le be mac (150)Day 5-le be mac (151)Day 5-le be mac (152)Day 5-le be mac (153)Day 5-le be mac (154)Day 5-le be mac (155)Day 5-le be mac (156)Day 5-le be mac (157)Day 5-le be mac (158)Day 5-le be mac (159)Day 5-le be mac (160)Day 5-le be mac (161)Day 5-le be mac (162)Day 5-le be mac (163)Day 5-le be mac (164)Day 5-le be mac (165)Day 5-le be mac (166)Day 5-le be mac (167)Day 5-le be mac (168)Day 5-le be mac (169)Day 5-le be mac (170)Day 5-le be mac (171)Day 5-le be mac (172)Day 5-le be mac (173)Day 5-le be mac (174)Day 5-le be mac (175)Day 5-le be mac (176)Day 5-le be mac (177)Day 5-le be mac (178)Day 5-le be mac (179)Day 5-le be mac (180)Day 5-le be mac (181)Day 5-le be mac (182)Day 5-le be mac (183)Day 5-le be mac (184)Day 5-le be mac (185)Day 5-le be mac (186)Day 5-le be mac (187)Day 5-le be mac (188)Day 5-le be mac (189)Day 5-le be mac (190)Day 5-le be mac (191)Day 5-le be mac (192)Day 5-le be mac (193)Day 5-le be mac (194)Day 5-le be mac (195)Day 5-le be mac (196)Day 5-le be mac (197)Day 5-le be mac (198)Day 5-le be mac (199)Day 5-le be mac (200)Day 5-le be mac (201)Day 5-le be mac (202)Day 5-le be mac (203)Day 5-le be mac (204)Day 5-le be mac (205)Day 5-le be mac (206)Day 5-le be mac (207)Day 5-le be mac (208)Day 5-le be mac (209)Day 5-le be mac (210)Day 5-le be mac (211)Day 5-le be mac (212)Day 5-le be mac (213)Day 5-le be mac (214)Day 5-le be mac (215)Day 5-le be mac (216)Day 5-le be mac (217)Day 5-le be mac (218)Day 5-le be mac (219)Day 5-le be mac (220)Day 5-le be mac (221)Day 5-le be mac (222)Day 5-le be mac (223)Day 5-le be mac (224)Day 5-le be mac (225)Day 5-le be mac (226)Day 5-le be mac (227)Day 5-le be mac (228)Day 5-le be mac (229)Day 5-le be mac (230)Day 5-le be mac (231)Day 5-le be mac (232)Day 5-le be mac (233)Day 5-le be mac (234)Day 5-le be mac (235)Day 5-le be mac (236)Day 5-le be mac (237)Day 5-le be mac (238)Day 5-le be mac (239)Day 5-le be mac (240)Day 5-le be mac (241)Day 5-le be mac (242)Day 5-le be mac (243)Day 5-le be mac (244)Day 5-le be mac (245)Day 5-le be mac (246)Day 5-le be mac (247)Day 5-le be mac (248)Day 5-le be mac (249)Day 5-le be mac (250)Day 5-le be mac (251)Day 5-le be mac (252)Day 5-le be mac (253)Day 5-le be mac (254)Day 5-le be mac (255)Day 5-le be mac (256)Day 5-le be mac (257)Day 5-le be mac (260)Day 5-le be mac (264)Day 5-le be mac (265)Day 5-le be mac (266)Day 5-le be mac (267)Day 5-le be mac (268)Day 5-le be mac (269)Day 5-le be mac (270)Day 5-le be mac (275)Day 5-le be mac (277)Day 5-le be mac (278)Day 5-le be mac (279)Day 5-le be mac (280)Day 5-le be mac (281)Day 5-le be mac (282)Day 5-le be mac (286)Day 5-le be mac (288)Day 5-le be mac (289)Day 5-le be mac (290)Day 5-le be mac (291)Day 5-le be mac (292)Day 5-le be mac (293)Day 5-le be mac (294)Day 5-le be mac (295)Day 5-le be mac (296)Day 5-le be mac (297)Day 5-le be mac (298)Day 5-le be mac (299)Day 5-le be mac (300)Day 5-le be mac (301)Day 5-le be mac (302)Day 5-le be mac (303)Day 5-le be mac (304)Day 5-le be mac (305)Day 5-le be mac (306)Day 5-le be mac (307)Day 5-le be mac (309)Day 5-le be mac (310)Day 5-le be mac (311)Day 5-le be mac (312)Day 5-le be mac (313)Day 5-le be mac (315)Day 5-le be mac (317)Day 5-le be mac (318)Day 5-le be mac (319)Day 5-le be mac (320)Day 5-le be mac (321)Day 5-le be mac (322)Day 5-le be mac (323)Day 5-le be mac (324)Day 5-le be mac (325)Day 5-le be mac (326)Day 5-le be mac (327)Day 5-le be mac (328)Day 5-le be mac (329)Day 5-le be mac (330)Day 5-le be mac (331)Day 5-le be mac (332)Day 5-le be mac (333)Day 5-le be mac (334)Day 5-le be mac (335)Day 5-le be mac (336)Day 5-le be mac (338)Day 5-le be mac (339)Day 5-le be mac (340)Day 5-le be mac (341)Day 5-le be mac (343)Day 5-le be mac (344)Day 5-le be mac (345)Day 5-le be mac (346)Day 5-le be mac (348)Day 5-le be mac (349)Day 5-le be mac (350)Day 5-le be mac (351)Day 5-le be mac (352)Day 5-le be mac (353)Day 5-le be mac (354)Day 5-le be mac (355)Day 5-le be mac (356)Day 5-le be mac (358)Day 5-le be mac (359)Day 5-le be mac (361)Day 5-le be mac (362)Day 5-le be mac (363)Day 5-le be mac (364)Day 5-le be mac (365)Day 5-le be mac (366)Day 5-le be mac (367)Day 5-le be mac (368)Day 5-le be mac (369)Day 5-le be mac (370)Day 5-le be mac (371)Day 5-le be mac (372)Day 5-le be mac (373)Day 5-le be mac (374)Day 5-le be mac (375)Day 5-le be mac (376)Day 5-le be mac (377)Day 5-le be mac (378)Day 5-le be mac (379)Day 5-le be mac (380)Day 5-le be mac (381)Day 5-le be mac (382)Day 5-le be mac (383)Day 5-le be mac (384)Day 5-le be mac (385)Day 5-le be mac (386)Day 5-le be mac (387)Day 5-le be mac (388)Day 5-le be mac (389)Day 5-le be mac (390)Day 5-le be mac (391)Day 5-le be mac (392)Day 5-le be mac (393)Day 5-le be mac (394)Day 5-le be mac (395)Day 5-le be mac (396)Day 5-le be mac (397)Day 5-le be mac (398)Day 5-le be mac (399)Day 5-le be mac (400)Day 5-le be mac (401)Day 5-le be mac (403)Day 5-le be mac (404)Day 5-le be mac (407)Day 5-le be mac (408)Day 5-le be mac (410)Day 5-le be mac (412)Day 5-le be mac (413)Day 5-le be mac (414)Day 5-le be mac (415)Day 5-le be mac (416)Day 5-le be mac (417)Day 5-le be mac (418)Day 5-le be mac (421)Day 5-le be mac (422)Day 5-le be mac (423)Day 5-le be mac (424)Day 5-le be mac (425)Day 5-le be mac (426)Day 5-le be mac (427)Day 5-le be mac (429)Day 5-le be mac (430)Day 5-le be mac (431)Day 5-le be mac (432)Day 5-le be mac (433)Day 5-le be mac (434)Day 5-le be mac (435)Day 5-le be mac (436)Day 5-le be mac (437)Day 5-le be mac (438)Day 5-le be mac (439)Day 5-le be mac (440)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn