Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tập 01

22/06/201516:51(Xem: 18153)
Tập 01

Kinh Bat Nha tap 1-bia-1
Kinh Bat Nha tap 1-biaKinh Bat Nha tap 1-bia-lot


Mục lục Quyển 01

 

 

Lời Trần Tình................................................................................. 1

Thừa Sự Tăng Sai........................................................................... 5

Tựa Hội Đầu................................................................................ 14

Hội Đầu........................................................................................ 16

Phần Đầu..................................................................................... 16

Phẩm Duyên Khởi........................................................................ 16

01........................................................................................... 16

02........................................................................................... 31

Phẩm Học Quán........................................................................... 50

01........................................................................................... 50

02........................................................................................... 67

Phẩm Tương Ưng......................................................................... 78

01........................................................................................... 78

02........................................................................................... 85

03.......................................................................................... 105

04.......................................................................................... 129

Phẩm Chuyển Sanh.................................................................... 140

01.......................................................................................... 140

02.......................................................................................... 147

03.......................................................................................... 164

Phẩm Khen Ngợi Thắng Đức...................................................... 181

Phẩm Hiện Tướng Lưỡi.............................................................. 189

Phẩm Dạy Bảo Trao Truyền...................................................... 199

01.......................................................................................... 199

02.......................................................................................... 217

03.......................................................................................... 235

04.......................................................................................... 255

05.......................................................................................... 276

06.......................................................................................... 299

07.......................................................................................... 317

08.......................................................................................... 340

09.......................................................................................... 371

10.......................................................................................... 399

11.......................................................................................... 430

12.......................................................................................... 462

13.......................................................................................... 494

14.......................................................................................... 517

15.......................................................................................... 534

16.......................................................................................... 552

17.......................................................................................... 569

18.......................................................................................... 587

19.......................................................................................... 604

20.......................................................................................... 622

21.......................................................................................... 639

22.......................................................................................... 658

23.......................................................................................... 677

24.......................................................................................... 695

25.......................................................................................... 712

26.......................................................................................... 730

Phẩm Khuyên Học..................................................................... 736

Phẩm Vô Trụ.............................................................................. 746

01.......................................................................................... 746

02.......................................................................................... 751

Phẩm Bát Nhã Hành Tướng....................................................... 771

01.......................................................................................... 771

02.......................................................................................... 792

03.......................................................................................... 811

04.......................................................................................... 828

Phẩm Thí Dụ.............................................................................. 849

01.......................................................................................... 849

02.......................................................................................... 869

03.......................................................................................... 889

04.......................................................................................... 909

Phẩm Bồ-Tát.............................................................................. 924

      01.......................................................................................... 924

      02.......................................................................................... 930

Phẩm Ma-Ha-Tát........................................................................ 952

      01.......................................................................................... 952

      02.......................................................................................... 970

      03.......................................................................................... 986

Phẩm Áo Giáp Đại-Thừa............................................................ 994

      01.......................................................................................... 994

      02....................................................................................... 1004

 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567