Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phẩm 07: Thanh tín nữ

02/05/201113:07(Xem: 5624)
Phẩm 07: Thanh tín nữ

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
HánDịch: Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà
Việtdịch: Thích Đức Thắng - Hiệu đính & Chú thích: TuệSỹ
(PL.2549- 2005 sửa chữa và bổ sung)

MỘTPHÁP

7.PHẨMTHANH TÍN NỮ ̃[245]

KINHSỐ 1
Ưu-bà-diđệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, người đầu tiênthọ trì đạo mà chứng quả, chính là Ưu-bà-di[246] [560b01]Nan-đà Nan-đà-bà-la.[247]

Trítuệ đệ nhất, chính là Ưu-bà-di Cửu-thọ-đa-la.[248]

Thườngthích tọa thiền, chính là Ưu-bà-di Tu-tỳ-da-nữ.[249]

Huệcăn tỏ rõ, chính là Ưu-bà-di Tỳ-phù.[250]

Khamnăng nói pháp, chính là Ưu-bà-di Ương-kiệt-xà.[251]

Khéodiễn nghĩa kinh, chính là Ưu-bà-di Bạt-đà-sa-la Tu-diệm-ma.[252]

Hàngphục ngoại đạo, chính là Ưu-bà-di Bà-tu-đà.[253]

Âmvang trong suốt, chính là Ưu-bà-di Vô Ưu.[254]

Hayluận giải nhiều đề tài, chính là Ưu-bà-di Bà-la-đà.[255]

Dõngmãnh tinh tấn, chính là Ưu-bà-di Tu-đầu.[256]

Kệtóm tắt:

Nan-đà-đà,Cửu-thọ,

Tu-tỳ,Ương-kiệt-xà;

Tu-diệmcùng Vô Ưu,

Bà-la-đà,Tu-đầu.

KINHSỐ 2
Ưu-bà-diđệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, cúng dường NhưLai, chính là Phu nhân Ma-lợi.[257]

Thừasự chánh pháp, chính là Phu nhân Tu-lại-bà.[258]

Cúngdường Thánh chúng, chính là Phu nhân Xả-di.[259]

Chiêmngưỡng Hiền sĩ quá khứ tương lai, chính là Phu nhânNguyệt Quang.[260]

Đànviệt đệ nhất, chính là Phu nhân Lôi Điện.[261]

Luônhành từ tam-muội, chính là Ưu-bà-di Ma-ha Quang[262].

Hànhbi tâm, hằng thương xót, chính là Ưu-bà-di Tỳ-đề.[263]

Tâmhỷ không dứt tuyệt, chính là Ưu-bà-di Bạt-đề. [264]

Hànhnghiệp thủ hộ, chính là Ưu-bà-di Nan-đà Mẫu.[265]

Đượctín giải thoát, chính là Ưu-bà-di Chiếu Diệu.[266]

Kệtóm tắt:

Ma-lợi,Tu-lại-bà,

Xả-di,Quang Nguyệt, Lôi;

ĐạiQuang, Tỳ-đề, Đà,

Nan-đàcùng Chiếu Diệu.

KINHSỐ 3
Ưu-bà-diđệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, thường hành nhẫnnhục, chính là Ưu-bà-di Vô Ưu.[267]

HànhKhông tam-muội, chính là Ưu-bà-di Tỳ-thù-tiên.[268]

HànhVô tưởng tam-muội, chính là Ưu-bà-di Ưu-na-đà.[269]

HànhVô nguyện tam-muội, chính là Ưu-bà-di Vô Cấu.[270]

Thíchdạy dỗ người, chính là Ưu-bà-di Phu nhân Thi-lợi.[271]

Khéohay trì giới, chính là Ưu-bà-di Ương-kiệt-ma.[272]

Dungmạo đoan chánh, chính là Ưu-bà-di Lôi Diệm.[273]

Cáccăn tịch tĩnh, chính là Ưu-bà-di Tối Thắng.[274]

Nghenhiều, biết rộng, chính là Ưu-bà-di Nê-la.[275]

Thườngsáng tác kệ tụng, chính là Ưu-bà-di Tu-ma-ca-đề Tu-đạtNữ.[276]

Khôngchỗ khiếp nhược, cũng là Ưu-bà-di Tu-đạt Nữ.[277]

Ưu-bà-dithủ chứng cuối cùng trong hàng Thanh văn của Ta, [560c01]chính là Ưu-bà-di Lam.[278]

Kệtóm tắt:

VôƯu, Tỳ-thù-tiên,

Ưu-na,Vô Cấu, Thi,

Ương-kiệt,Lôi Diệm, Thắng,

Nê,Tu, Lam-ma Nữ.

Bamươi Ưu-bà-di này, nói rộng như trên.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,059,437