Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phẩm 07: Thanh tín nữ

02/05/201113:07(Xem: 4268)
Phẩm 07: Thanh tín nữ

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
HánDịch: Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà
Việtdịch: Thích Đức Thắng - Hiệu đính & Chú thích: TuệSỹ
(PL.2549- 2005 sửa chữa và bổ sung)

MỘTPHÁP

7.PHẨMTHANH TÍN NỮ ̃[245]

KINHSỐ 1
Ưu-bà-diđệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, người đầu tiênthọ trì đạo mà chứng quả, chính là Ưu-bà-di[246] [560b01]Nan-đà Nan-đà-bà-la.[247]

Trítuệ đệ nhất, chính là Ưu-bà-di Cửu-thọ-đa-la.[248]

Thườngthích tọa thiền, chính là Ưu-bà-di Tu-tỳ-da-nữ.[249]

Huệcăn tỏ rõ, chính là Ưu-bà-di Tỳ-phù.[250]

Khamnăng nói pháp, chính là Ưu-bà-di Ương-kiệt-xà.[251]

Khéodiễn nghĩa kinh, chính là Ưu-bà-di Bạt-đà-sa-la Tu-diệm-ma.[252]

Hàngphục ngoại đạo, chính là Ưu-bà-di Bà-tu-đà.[253]

Âmvang trong suốt, chính là Ưu-bà-di Vô Ưu.[254]

Hayluận giải nhiều đề tài, chính là Ưu-bà-di Bà-la-đà.[255]

Dõngmãnh tinh tấn, chính là Ưu-bà-di Tu-đầu.[256]

Kệtóm tắt:

Nan-đà-đà,Cửu-thọ,

Tu-tỳ,Ương-kiệt-xà;

Tu-diệmcùng Vô Ưu,

Bà-la-đà,Tu-đầu.

KINHSỐ 2
Ưu-bà-diđệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, cúng dường NhưLai, chính là Phu nhân Ma-lợi.[257]

Thừasự chánh pháp, chính là Phu nhân Tu-lại-bà.[258]

Cúngdường Thánh chúng, chính là Phu nhân Xả-di.[259]

Chiêmngưỡng Hiền sĩ quá khứ tương lai, chính là Phu nhânNguyệt Quang.[260]

Đànviệt đệ nhất, chính là Phu nhân Lôi Điện.[261]

Luônhành từ tam-muội, chính là Ưu-bà-di Ma-ha Quang[262].

Hànhbi tâm, hằng thương xót, chính là Ưu-bà-di Tỳ-đề.[263]

Tâmhỷ không dứt tuyệt, chính là Ưu-bà-di Bạt-đề. [264]

Hànhnghiệp thủ hộ, chính là Ưu-bà-di Nan-đà Mẫu.[265]

Đượctín giải thoát, chính là Ưu-bà-di Chiếu Diệu.[266]

Kệtóm tắt:

Ma-lợi,Tu-lại-bà,

Xả-di,Quang Nguyệt, Lôi;

ĐạiQuang, Tỳ-đề, Đà,

Nan-đàcùng Chiếu Diệu.

KINHSỐ 3
Ưu-bà-diđệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, thường hành nhẫnnhục, chính là Ưu-bà-di Vô Ưu.[267]

HànhKhông tam-muội, chính là Ưu-bà-di Tỳ-thù-tiên.[268]

HànhVô tưởng tam-muội, chính là Ưu-bà-di Ưu-na-đà.[269]

HànhVô nguyện tam-muội, chính là Ưu-bà-di Vô Cấu.[270]

Thíchdạy dỗ người, chính là Ưu-bà-di Phu nhân Thi-lợi.[271]

Khéohay trì giới, chính là Ưu-bà-di Ương-kiệt-ma.[272]

Dungmạo đoan chánh, chính là Ưu-bà-di Lôi Diệm.[273]

Cáccăn tịch tĩnh, chính là Ưu-bà-di Tối Thắng.[274]

Nghenhiều, biết rộng, chính là Ưu-bà-di Nê-la.[275]

Thườngsáng tác kệ tụng, chính là Ưu-bà-di Tu-ma-ca-đề Tu-đạtNữ.[276]

Khôngchỗ khiếp nhược, cũng là Ưu-bà-di Tu-đạt Nữ.[277]

Ưu-bà-dithủ chứng cuối cùng trong hàng Thanh văn của Ta, [560c01]chính là Ưu-bà-di Lam.[278]

Kệtóm tắt:

VôƯu, Tỳ-thù-tiên,

Ưu-na,Vô Cấu, Thi,

Ương-kiệt,Lôi Diệm, Thắng,

Nê,Tu, Lam-ma Nữ.

Bamươi Ưu-bà-di này, nói rộng như trên.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn