Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phẩm 06: Thanh tín sĩ

02/05/201113:07(Xem: 5606)
Phẩm 06: Thanh tín sĩ

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
HánDịch: Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà
Việtdịch: Thích Đức Thắng - Hiệu đính & Chú thích: TuệSỹ
(PL.2549- 2005 sửa chữa và bổ sung)

MỘTPHÁP

6.PHẨMTHANH TÍN SĨ[204]

KINHSỐ 1
Ưu-bà-tắcđệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, người đầu tiênnghe pháp dược mà chứng thành Hiền thánh, chính làthương khách Tam Quả.[205]

Trítuệ đệ nhất, chính là Gia chủ Chất-đa.[206]

Thầnđức đệ nhất, chính là Kiền-đề A-lam. [207]

Hàngphục ngoại đạo, chính là Gia chủ Quật-đa.[208]

Thườngnói pháp sâu, chính là Gia chủ Ưu-ba-quật.[209]

Thườngtọa thiền tư duy, chính là Ha-Xỉ A-la-bà.[210]

Hàngphục bọn ma[211], chính là Gia chủ Dũng Kiện.[212]

Phướcđức sung mãn, chính là Gia chủ Xà-lợi.[213]

Chủđại đàn thí, chính là Gia chủ Tu-đạt.[214]

Thànhtựu môn tộc, chính là Gia chủ Mẫn-dật[215].

Kệtóm tắt:

Tam Quả, Chất, Kiền-đề,

Quật, Ba cùng La-bà;

Dũng, Đồ-lợi, Tu-đạt,

Mẫn-thố gọi là mười.

KINHSỐ 2
Ưu-bà-tắcđệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, ưa hỏi nghĩa thú,chính là Bà-la-môn Sanh Lậu[216].

Lợicăṇ thông minh, chính là Phạm-ma-du.[217]

Tínsứ của chư Phật, chính là Ngự Mã Ma-nạp.[218]

Xétthân vô ngã, chính là Bà-la-môn Hỷ Văn Cầm.[219]

Bànluận không ai hơn, chính là Bà-la-môn Tỳ-cừu.[220]

Haysáng tác kệ tụng, chính là Gia chủ Ưu-bà-ly[221].

Nóinăng nhanh lẹ, cũng là Gia chủ Ưu-bà-ly.

Thíchbố thí của báu tốt, không có lòng tiếc, chính làGia chủ Thù-đề. [222]

Kiếnlập gốc thiện, chính là Ưu-ca Tỳ-xá-ly.[223]

[560a01]Hay nói pháp vi diệu, chính là Ưu-bà-tắc Tối ThượngVô Úy.[224]

Nhữngđiều nói ra không sợ, khéo xem xét căn cơ mọi người,chính là đại tướng lãnh Đầu-ma[225] thành Ty-xá-ly.

Kệtóm tắt:

SanhLậu, Phạm-ma-du,

Ngự-mãcùng Văn Cầm,

Tỳ-cừu,Ưu-ba-ly,

Thù-đề,Ưu, Uý, Ma.

KINHSỐ 3
Ưu-bà-tắcđệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, vui ban ân huệ,chính là vua Bình-sa.[226]

Sởthí ít ỏi, chính là vua Quang Minh.[227]

Kiếnlập gốc lành, chính là vua Ba-tư-nặc.[228]

Đượctín tâm thiện vô căn[229], khởi lòng hoan hỷ, chính làvua A-xà-thế.[230]

Chítâm hướng về Phật, ý không biến dịch, chính là vuaƯu-điền.[231]

Thừasự chánh pháp, chính là Vương tử Nguyệt Quang.[232]

Cungphụng Thánh chúng, ý luôn bình đẳng, chính là vươngtử Tạo Kỳ-hoàn[233].

Thườngthích giúp người, hơn là tự vì mình, chính là vươngtử Sư Tử.[234]

Khéophụng kính người, không phân cao thấp, chính là vươngtử Vô Úy[235].

Tướngmạo đoan chánh, đẹp đẽ hơn người, chính là vươngtử Kê-đầu.[236]

Kệtóm tắt:

Bình-savương, Quang Minh,

Ba-tư-nặc,Xà vương,

Nguyệt,Kỳ-hoàn, Ưu-điền,

SưTử, Úy, Kê-đầu.

KINHSỐ 4
Ưu-bà-tắcđệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, thường hành tâmtừ, chính là Gia chủ Bất-ni.[237]

Tâmthường bi niệm tất cả các loài, chính là Thích chủngMa-ha-nạp[238].

Thườnghành tâm hoan hỷ, chính là Thích chủng Bạt-đà.[239]

Thườnggiữ tâm không mất thiện hành, chính là Ưu-bà-tắc Tỳ-xà-tiên.[240]

Khảnăng hành nhẫn nhục, chính là Đại tướng Sư Tử.[241]

Luậnbiện nhiều đề tài, chính là Ưu-bà-tắc Tỳ-xá-ngự.[242]

Imlặng như Hiền thánh, chính là Ưu-bà-tắc Nan-đề-bà-la.

Siêngtu hạnh lành không dừng nghỉ, chính là Ưu-bà-tắc Ưu-đa-la.

Cáccăn tịch tĩnh, chính là Ưu-bà-tắc Thiên-ma.[243]

Ngườichứng quả cuối cùng trong hàng đệ tử của Ta, chínhlà Câu-di-na Ma-la.[244]

Kệtóm tắt:

Bất-ni,Ma-ha-nạp,

Bạt-đà,Ưu-đa-la,

SưTử, Tỳ-xá, Ly,

Ưu-đa,Thiên, Ma-la.

Bốnmươi Ưu-bà-tắc này, đều nên nói rộng như trên.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,216,415