Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phẩm 06: Thanh tín sĩ

02/05/201113:07(Xem: 4494)
Phẩm 06: Thanh tín sĩ

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
HánDịch: Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà
Việtdịch: Thích Đức Thắng - Hiệu đính & Chú thích: TuệSỹ
(PL.2549- 2005 sửa chữa và bổ sung)

MỘTPHÁP

6.PHẨMTHANH TÍN SĨ[204]

KINHSỐ 1
Ưu-bà-tắcđệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, người đầu tiênnghe pháp dược mà chứng thành Hiền thánh, chính làthương khách Tam Quả.[205]

Trítuệ đệ nhất, chính là Gia chủ Chất-đa.[206]

Thầnđức đệ nhất, chính là Kiền-đề A-lam. [207]

Hàngphục ngoại đạo, chính là Gia chủ Quật-đa.[208]

Thườngnói pháp sâu, chính là Gia chủ Ưu-ba-quật.[209]

Thườngtọa thiền tư duy, chính là Ha-Xỉ A-la-bà.[210]

Hàngphục bọn ma[211], chính là Gia chủ Dũng Kiện.[212]

Phướcđức sung mãn, chính là Gia chủ Xà-lợi.[213]

Chủđại đàn thí, chính là Gia chủ Tu-đạt.[214]

Thànhtựu môn tộc, chính là Gia chủ Mẫn-dật[215].

Kệtóm tắt:

Tam Quả, Chất, Kiền-đề,

Quật, Ba cùng La-bà;

Dũng, Đồ-lợi, Tu-đạt,

Mẫn-thố gọi là mười.

KINHSỐ 2
Ưu-bà-tắcđệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, ưa hỏi nghĩa thú,chính là Bà-la-môn Sanh Lậu[216].

Lợicăṇ thông minh, chính là Phạm-ma-du.[217]

Tínsứ của chư Phật, chính là Ngự Mã Ma-nạp.[218]

Xétthân vô ngã, chính là Bà-la-môn Hỷ Văn Cầm.[219]

Bànluận không ai hơn, chính là Bà-la-môn Tỳ-cừu.[220]

Haysáng tác kệ tụng, chính là Gia chủ Ưu-bà-ly[221].

Nóinăng nhanh lẹ, cũng là Gia chủ Ưu-bà-ly.

Thíchbố thí của báu tốt, không có lòng tiếc, chính làGia chủ Thù-đề. [222]

Kiếnlập gốc thiện, chính là Ưu-ca Tỳ-xá-ly.[223]

[560a01]Hay nói pháp vi diệu, chính là Ưu-bà-tắc Tối ThượngVô Úy.[224]

Nhữngđiều nói ra không sợ, khéo xem xét căn cơ mọi người,chính là đại tướng lãnh Đầu-ma[225] thành Ty-xá-ly.

Kệtóm tắt:

SanhLậu, Phạm-ma-du,

Ngự-mãcùng Văn Cầm,

Tỳ-cừu,Ưu-ba-ly,

Thù-đề,Ưu, Uý, Ma.

KINHSỐ 3
Ưu-bà-tắcđệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, vui ban ân huệ,chính là vua Bình-sa.[226]

Sởthí ít ỏi, chính là vua Quang Minh.[227]

Kiếnlập gốc lành, chính là vua Ba-tư-nặc.[228]

Đượctín tâm thiện vô căn[229], khởi lòng hoan hỷ, chính làvua A-xà-thế.[230]

Chítâm hướng về Phật, ý không biến dịch, chính là vuaƯu-điền.[231]

Thừasự chánh pháp, chính là Vương tử Nguyệt Quang.[232]

Cungphụng Thánh chúng, ý luôn bình đẳng, chính là vươngtử Tạo Kỳ-hoàn[233].

Thườngthích giúp người, hơn là tự vì mình, chính là vươngtử Sư Tử.[234]

Khéophụng kính người, không phân cao thấp, chính là vươngtử Vô Úy[235].

Tướngmạo đoan chánh, đẹp đẽ hơn người, chính là vươngtử Kê-đầu.[236]

Kệtóm tắt:

Bình-savương, Quang Minh,

Ba-tư-nặc,Xà vương,

Nguyệt,Kỳ-hoàn, Ưu-điền,

SưTử, Úy, Kê-đầu.

KINHSỐ 4
Ưu-bà-tắcđệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, thường hành tâmtừ, chính là Gia chủ Bất-ni.[237]

Tâmthường bi niệm tất cả các loài, chính là Thích chủngMa-ha-nạp[238].

Thườnghành tâm hoan hỷ, chính là Thích chủng Bạt-đà.[239]

Thườnggiữ tâm không mất thiện hành, chính là Ưu-bà-tắc Tỳ-xà-tiên.[240]

Khảnăng hành nhẫn nhục, chính là Đại tướng Sư Tử.[241]

Luậnbiện nhiều đề tài, chính là Ưu-bà-tắc Tỳ-xá-ngự.[242]

Imlặng như Hiền thánh, chính là Ưu-bà-tắc Nan-đề-bà-la.

Siêngtu hạnh lành không dừng nghỉ, chính là Ưu-bà-tắc Ưu-đa-la.

Cáccăn tịch tĩnh, chính là Ưu-bà-tắc Thiên-ma.[243]

Ngườichứng quả cuối cùng trong hàng đệ tử của Ta, chínhlà Câu-di-na Ma-la.[244]

Kệtóm tắt:

Bất-ni,Ma-ha-nạp,

Bạt-đà,Ưu-đa-la,

SưTử, Tỳ-xá, Ly,

Ưu-đa,Thiên, Ma-la.

Bốnmươi Ưu-bà-tắc này, đều nên nói rộng như trên.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn