Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Tăng Nhất A-hàm

02/05/201111:00(Xem: 11143)
Kinh Tăng Nhất A-hàm

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
HánDịch: Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà
Việtdịch: Thích Đức Thắng - Hiệu đính & Chú thích: TuệSỹ
(PL.2549- 2005 sửa chữa và bổ sung)

MỤC LỤC
Phẩm01: Tựa
MỘTPHÁP
Phẩm02: Thập niệm
Phẩm03:Quảng diễn
Phẩm04: Đệ tử
Phẩm05: Tỳ-kheo-ni
Phẩm06: Thanh tín sĩ
Phẩm07: Thanh tín nữ
Phẩm08: A-tu-la
Phẩm09: Nhất tử
Phẩm10: Hộ tâm
Phẩm11: Bất đãi
Phẩm12: Nhất nhập đạo
Phẩm13: Lợi dưỡng
Phẩm14: Ngũ giới
HAIPHÁP
Phẩm15: Hữu vô
Phẩm16: Hoả diệt
Phẩm17: An ban
Phẩm18: Tàm quý
Phẩm19: Khuyến thỉnh
Phẩm20: Thiện tri thức
BAPHÁP
Phẩm21: Tam bảo
Phẩm22: Tam cúng dường
Phẩm23: Địa chủ
Phẩm24: Cao tràng
BỐNPHÁP
Phẩm25: Tứ đế
Phẩm26: Tứ ý đoạn
Phẩm27: Đẳng thú tứ đế
Phẩm28: Thanh văn
Phẩm29: Khổ lạc
Phẩm30: Tu-đà
Phẩm31: Tăng thượng
NĂMPHÁP
Phẩm32: Thiện tụ
Phẩm33: Ngũ vương
Phẩm34: Đẳng kiến
Phẩm35: Tà tụ
Phẩm36: Thính pháp
SÁUPHÁP
Phẩm37: Lục chủng
Phẩm38: Sức lực
BẢYPHÁP
Phẩm39: Đẳng pháp
Phẩm40: Thất nhật
Phẩm41: Mạc uý
TÁMPHÁP
Phẩm42: Bát nạn
Phẩm43: Mã huyết Thiên tử vấn bát chính
CHÍNPHÁP
Phẩm44: Cửu chúng sanh cư
Phẩm45: Mã vương
MƯỜIPHÁP
Phẩm46: Kết cấm
Phẩm47: Thiện ác
Phẩm48: Thập bất thiện
Phẩm49: Phóng ngưu
Phẩm50: Lễ tam bảo
Phẩm51: Phi thường
Phẩm52: Đại Ái Đạo ban-niết-bàn.

Xemthêm:
Bảndịch của Hoà Thượng Thích Thanh Từ,

Hiệuđính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu,
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997

Source: thuvienhoasen
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567