Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kinh Tăng Nhất A-hàm

02/05/201111:00(Xem: 8728)
Kinh Tăng Nhất A-hàm

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
HánDịch: Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà
Việtdịch: Thích Đức Thắng - Hiệu đính & Chú thích: TuệSỹ
(PL.2549- 2005 sửa chữa và bổ sung)

MỤC LỤC
Phẩm01: Tựa
MỘTPHÁP
Phẩm02: Thập niệm
Phẩm03:Quảng diễn
Phẩm04: Đệ tử
Phẩm05: Tỳ-kheo-ni
Phẩm06: Thanh tín sĩ
Phẩm07: Thanh tín nữ
Phẩm08: A-tu-la
Phẩm09: Nhất tử
Phẩm10: Hộ tâm
Phẩm11: Bất đãi
Phẩm12: Nhất nhập đạo
Phẩm13: Lợi dưỡng
Phẩm14: Ngũ giới
HAIPHÁP
Phẩm15: Hữu vô
Phẩm16: Hoả diệt
Phẩm17: An ban
Phẩm18: Tàm quý
Phẩm19: Khuyến thỉnh
Phẩm20: Thiện tri thức
BAPHÁP
Phẩm21: Tam bảo
Phẩm22: Tam cúng dường
Phẩm23: Địa chủ
Phẩm24: Cao tràng
BỐNPHÁP
Phẩm25: Tứ đế
Phẩm26: Tứ ý đoạn
Phẩm27: Đẳng thú tứ đế
Phẩm28: Thanh văn
Phẩm29: Khổ lạc
Phẩm30: Tu-đà
Phẩm31: Tăng thượng
NĂMPHÁP
Phẩm32: Thiện tụ
Phẩm33: Ngũ vương
Phẩm34: Đẳng kiến
Phẩm35: Tà tụ
Phẩm36: Thính pháp
SÁUPHÁP
Phẩm37: Lục chủng
Phẩm38: Sức lực
BẢYPHÁP
Phẩm39: Đẳng pháp
Phẩm40: Thất nhật
Phẩm41: Mạc uý
TÁMPHÁP
Phẩm42: Bát nạn
Phẩm43: Mã huyết Thiên tử vấn bát chính
CHÍNPHÁP
Phẩm44: Cửu chúng sanh cư
Phẩm45: Mã vương
MƯỜIPHÁP
Phẩm46: Kết cấm
Phẩm47: Thiện ác
Phẩm48: Thập bất thiện
Phẩm49: Phóng ngưu
Phẩm50: Lễ tam bảo
Phẩm51: Phi thường
Phẩm52: Đại Ái Đạo ban-niết-bàn.

Xemthêm:
Bảndịch của Hoà Thượng Thích Thanh Từ,

Hiệuđính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu,
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997

Source: thuvienhoasen
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn