Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lớp Thiếu Nhi A : 89 học viên (Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19 tại Cannberra)

23/12/201912:17(Xem: 3669)
Lớp Thiếu Nhi A : 89 học viên (Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19 tại Cannberra)
hoa_sen
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19
DANH SÁCH PHẬT TỬ HỌC VIÊN THAM DỰ KHÓA TU HỌC KỲ 19
Do Tu viện Vạn Hạnh tổ chức tại Capital Country Holiday Park, Canberra
(Từ ngày 27 đến ngày 31 - 12 - 2019)

LỚP THIẾU NHI A : 89 học viên

 

Stt-

BTC

Họ-Tên

Pháp danh

Đơn vị Tự Viện

F/M

Lớp

     1         

Trần Mai

Quảng Diệu Đức

VIC.Quảng Đức

Nữ

Tn A

     2         

Lê Bảo Quân

Quảng Minh

VIC.Quảng Đức

Nam

Tn A

     3         

Đỗ Tâm An

Nguyên Quảng Bình

VIC.Quảng Đức

Nam

Tn A

     4         

Akira Ray Hoang Kho

 

VIC.Quảng Đức

Nam

Tn A

     5         

Trương Quỳnh Như

Quảng Tuệ Thiện

VIC.Quảng Đức

Nữ

Tn A

     6         

Dương Hạo Nhiên

Quảng Trí Nhật

VIC.Quảng Đức

Nam

Tn A

     7         

Dương Doanh Doanh

Quảng Nguyên Tâm

VIC.Quảng Đức

Nữ

Tn A

     8         

Trương Bảo Ý

Quảng Tâm Duyên

VIC.Quảng Đức

Nữ

Tn A

     9         

Trần Khả Doanh

Quảng Diệu Thư

VIC.Quảng Đức

Nữ

Tn A

 10         

Chloe Phạm

Quảng Bảo Thanh

VIC.Quảng Đức

Nữ

Tn A

 11         

Ryan Phạm

Quảng Bảo Minh

VIC.Quảng Đức

Nam

Tn A

 12         

Trần Hoàng Bách

Hạnh Hiếu

VIC.Quảng Đức

Nam

Tn A

 13         

Trương Phương Như

Quảng Ý

VIC.Quảng Đức

Nữ

Tn A

 14         

Yến Nguyễn Averton

Nguyên Nhật Hưng

VIC.Quảng Đức

Nữ

Tn A

 15         

Tommy Nguyễn

Thắng Chánh

VIC.Bồ Đề

Nam

Tn A

 16         

Nguyễn Trần Mỹ Anh

 

VIC.Bồ Đề

Nữ

Tn A

 17         

Huỳnh Phúc Duy

Đồng Thức

VIC.Từ Ân

Nam

Tn A

 18         

Tannya Nguyễn

Đồng Phương

VIC.Từ Ân

Nữ

Tn A

 19         

Huỳnh Thiên Kim

 

VIC.Từ Ân

Nữ

Tn A

 20         

Mai Huỳnh Thiện Khang Justin

Đồng Hưng

VIC.Từ Ân

Nam

Tn A

 21         

Chan Gia Mỹ Tâm (Tammy Chan)

 

VIC.Giác Hoàng

Girl

Tn A

 22         

Lê Uyên Như

Như Như

VIC.Diệu Âm

 

Tn A

 23         

Jonathan Phạm

 

VIC.Diệu Âm

 

Tn A

 24         

Bùi Đăng Cát

 

VIC.Bảo Minh

Girl

Tn A

 25         

Catherine Thai Nguyen

 

VIC.Bảo Minh

Nữ

Tn A

 26         

Jane Nguyen

 

VIC.Bảo Minh

Nữ

Tn A

 27         

Bùi Thế Hiển

 

VIC.Bảo Minh

Nam

Tn A

 28         

Benjamin Nguyễn

Quảng Minh

VIC.An Lạc Hạnh

Nam

Tn A

 29         

Đỗ  Raymond Quang Tùng

Quảng Lâm

NSW.Huyền Quang

boy

Tn A

 30         

Huỳnh Jessica Bảo Châu

Huyền Minh

NSW.Huyền Quang

Tn A

 31         

Đỗ Katelyn Diệu Khánh

Quảng Hòa

NSW.Huyền Quang

Girl

Tn A

 32         

Steven Bùi

 

NSW.Huyền Quang

boy

Tn A

 33         

Melanie Bảo Trân Lý

Minh Thanh

NSW.TvMinh Giác

Nữ

Tn A

 34         

Lâm Trâm Anh

Đồng Duyên

NSW.TvMinh Giác

Nữ

Tn A

 35         

Alyssa Margaret Sabbadin

Minh Như

NSW.TvMinh Giác

Nữ

Tn A

 36         

Jereme Fortunato Sabbadin

Minh Đạt

NSW.TvMinh Giác

Nam

Tn A

 37         

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

 

NSW.TvMinh Giác

 Nữ

Tn A

 38         

Văn Khoa

Hoằng Lưỡng

NSW.TvMinh Giác

Nam

Tn A

 39         

Văn Thi

Thanh Nhã

NSW.TvMinh Giác

Nữ

Tn A

 40         

Emma Nguyễn

Diệu Nhã

NSW.Liên Hoa

Nữ

Tn A

 41         

Andrew Nguyễn

Minh Anh

NSW.Liên Hoa

Nam

Tn A

 42         

Trương Tấn Tiến

Thanh Bình

NSW.Pháp Bảo

Nam

Tn A

 43         

Trịnh Tiến Đạt

Thanh Đạt

NSW.Pháp Bảo

Nam

Tn A

 44         

Jayden Dương Hoàng Long

Hữu Thịnh

NSW.Pháp Bảo

Nam

Tn A

 45         

Hồ Lê Bảo Ngọc

Đức Bảo

NSW.Hưng Long

Nữ

Tn A

 46         

Amy Ngọc Tuyết Phạm

Thanh Cúc

NSW.Hưng Long

Nữ

Tn A

 47         

Cao Cự Hưng

Minh Chánh

NSW.Nguyên Thiều

Nam

Tn A

 48         

Cao Cự Thịnh

Minh Pháp

NSW.Nguyên Thiều

Nam

Tn A

 49         

Phạm Thị Phương Nhung

Nhuận Lạc

NSW.Báo Ân

Nữ

Tn A

 50         

Phan Kha Ly

Nhuận Hạnh

NSW.Báo Ân

Nữ

Tn A

 51         

Đoàn Tommy

 

NSW.Báo Ân

Nam

Tn A

 52         

Kang Liam

Đồng Từ Minh

SA.Pháp Hoa

f

Tn A

 53         

Hồ Ngọc Thảo

 

SA.Pháp Hoa

f

Tn A

 54         

Nguyễn Nhân Đức Nalanda

 

SA.Pháp Hoa

m

Tn A

 55         

Kayden Cao

Đồng Thanh An

SA.Pháp Hoa

m

Tn A

 56         

Kaylena Cao

Đồng thanh Nghĩa

SA.Pháp Hoa

f

Tn A

 57         

Tony Nguyễn

 

SA.Pháp Hoa

m

Tn A

 58         

Đặng Hiếu

Chánh Huệ Kính

SA.Pháp Hoa

m

Tn A

 59         

Trần Ngọc Kim-Vi

Đồng Kim Diệu

SA.Pháp Hoa

f

Tn A

 60         

Keven Khánh Nguyễn

Đồng Thanh Tâm

SA.Pháp Hoa

m

Tn A

 61         

James Mills

Chánh Anh Kiệt

SA.Pháp Hoa

m

Tn A

 62         

Huỳnh Ngô Jessica

 

SA.Pháp Hoa

f

Tn A

 63         

Nguyễn Jade Alyssa

 Đồng Thanh

SA.Pháp Hoa

f

Tn A

 64         

Nhi Nguyễn

Diệu Mai

SA.Pháp Hoa

f

Tn A

 65         

Hân Chung

Diệu Hiền

SA.Pháp Hoa

F

Tn A

 66         

Hà My My

 

NZ.Trí Đức

F

Tn A

 67         

Oscar Trần

 

ACT.Vạn Hạnh

M

Tn A

 68         

Brian Tran

 

ACT.Vạn Hạnh

M

Tn A

 69         

Rachel Hoàng

 

ACT.Vạn Hạnh

F

Tn A

 70         

Julia Hoàng

 

ACT.Vạn Hạnh

F

Tn A

 71         

Khưu Ngân Tuyền

 

ACT.Vạn Hạnh

F

Tn A

 72         

Nguyễn Lê Mai Khanh

 

ACT.Vạn Hạnh

F

Tn A

 73         

Nguyễn Lê Như An

 

ACT.Vạn Hạnh

F

Tn A

 74         

Nguyễn, Vivian Phương Vi

 

ACT.Vạn Hạnh

F

Tn A

 75         

Nguyễn, Adrian Bảo An

 

ACT.Vạn Hạnh

M?

Tn A

 76         

Nguyễn, Mia Phương Mai

 

ACT.Vạn Hạnh

F

Tn A

 77         

Marcus Quốc Minh

Vạn Tuấn

ACT.Vạn Hạnh

M

Tn A

 78         

Daniel Quốc Anh

Vạn Lạc

ACT.Vạn Hạnh

M

Tn A

 79         

Katelyn Ha An Trần

 

ACT.Vạn Hạnh

F

Tn A

 80         

Nguyễn Kira

Diệu Kim

ACT.Vạn Hạnh

F

Tn A

 81         

Nguyễn Thanh Hiền

 

ACT.Vạn Hạnh

F

Tn A

 82         

Nguyễn Thanh Nhân

 

ACT.Vạn Hạnh

B

Tn A

 83         

Tống, Jade Ngọc

Liên Tuệ Châu

ACT.Vạn Hạnh

F

Tn A

 84         

Nguyễn Thanh Mai

 

ACT.Vạn Hạnh

F

Tn A

 85         

Alex Nguyễn

Tâm Quang Nghị

QLD.Pháp Quang

M

Tn A

 86         

Eric Nguyễn

Tâm Quang Nguyện

QLD.Pháp Quang

M

Tn A

 87         

STACEY NGUYỄN

 

NSW.Minh Quang

F

Tn A

 88         

TỪ THẢO VI

 

NSW.Minh Quang

F

Tn A

 89         

TỪ MA VI

 

NSW.Minh Quang

F

Tn A

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,727,193