Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh Sách Phật Tử Học Viên tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19 tại Canberra

21/12/201915:58(Xem: 5199)
Danh Sách Phật Tử Học Viên tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19 tại Canberra
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19
DANH SÁCH PHẬT TỬ HỌC VIÊN THAM DỰ KHÓA TU HỌC KỲ 19
Do Tu viện Vạn Hạnh tổ chức tại Capital Country Holiday Park, Canberra
(Từ ngày 27 đến ngày 31 - 12 - 2019)


 

Stt-

BTC

Stt-

chùa

Họ-Tên

Pháp danh

Đơn vị Tự Viện

NỮ/

NAM

PHÒNG NGỦ

TIỂU BANG

GHI CHÚ

  1        

      1         

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Quảng Thiện Duyên

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 9

VIC

BAN NHIẾP ẢNH

  2        

      2         

Lê Thiện Jordan

Quảng Thiện Hùng

VIC.Quảng Đức

Nam

ROSELLA VILLA RV ROOM 9

VIC

BAN NHIẾP ẢNH

  3        

      3         

Lê Nhất Tâm Ryan

Quảng Thiện Hỷ

VIC.Quảng Đức

Nam

ROSELLA VILLA RV ROOM 9

VIC

BAN NHIẾP ẢNH

  4        

      4         

Lê An Lạc Ananda

Quảng Thiện Khánh

VIC.Quảng Đức

Nam

ROSELLA VILLA RV ROOM 9

VIC

BAN NHIẾP ẢNH

  5        

      5         

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 9

VIC

BAN NHIẾP ẢNH

  6        

      6         

Đặng Điểm Đạo

Thiện Hưng

VIC.Quảng Đức

Nam

ROSELLA VILLA RV ROOM 9

VIC

BAN NHIẾP ẢNH

  7        

      7         

Đặng Thị Đào

Ngọc Hoa

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 9

VIC

BAN NHIẾP ẢNH

  8        

      8         

Đặng Mỹ Hạnh

Nguyên Nhật Khánh

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 9

VIC

BAN NHIẾP ẢNH

  9        

      9         

Lê Thị Hồng Vân

Tâm Ngọc

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 9

VIC

BAN NHIẾP ẢNH

 10       

    10         

Nguyễn Thái Thục Đức

Giác Trí

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 9

VIC

BAN NHIẾP ẢNH

 11       

    11         

Phạm Trường Quân

Quảng Minh

VIC.Quảng Đức

Nam

ROSELLA VILLA RV ROOM 9

VIC

BAN NHIẾP ẢNH

 12       

    12         

Trương Nhị Hưng

Quảng Minh Thạnh

VIC.Quảng Đức

Nam

ROSELLA VILLA RV ROOM 10

VIC

BAN ÂM THANH

 13       

    13         

Bùi Thị Vĩnh

Tâm An

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 10

VIC

BAN ÂM THANH

 14       

    14         

Nguyễn Văn Tâm

Thiện Tịnh

VIC.Quảng Đức

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 11

VIC

 

 15       

    15         

Lâm Thị Quế Hương

Diệu Liên

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 8

VIC

 

 16       

    16         

Hoàng Thị Quế

Thiện An

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 8

VIC

 

 17       

    17         

Nguyễn Thị Mai

Nguyên Trâm

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 8

VIC

 

 18       

    18         

Phạm Thị Huệ

Diệu Tín

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 8

VIC

 

 19       

    19         

Lê Thị Mận

Nguyên Tuệ Châu

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 8

VIC

 

 20       

    20         

Trần Thị Cẩm Tú

Nguyên Thành

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 8

VIC

 

 21       

    21         

Trần Thị Mỹ Hoàng

Diệu Lệ

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 7

VIC

 

 22       

    22         

Ngô Thanh Liên

Tịnh Hoa

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 7

VIC

 

 23       

    23         

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 7

VIC

 

 24       

    24         

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 8

VIC

 

 25       

    25         

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 8

VIC

 

 26       

    26         

Jennifer Nguyễn

Quảng Phúc

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

 

 27       

    27         

Tăng Thị Hồng Hường

Nguyên Quảng Hương

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 8

VIC

 

 28       

    28         

Trần Công Đạo

Quảng Đại Tâm

VIC.Quảng Đức

Nam

ROSELLA VILLA RV ROOM 10

VIC

BAN ÂM THANH

 29       

    29         

Trần Minh Thiện William

Quảng Đại Thành

VIC.Quảng Đức

Nam

ROSELLA VILLA RV ROOM 10

VIC

BAN ÂM THANH

 30       

    30         

Trần Thị Mai Liên

Quảng Diệu Hương

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 10

VIC

BAN ÂM THANH

 31       

    31         

Kathy Đặng

Quảng Diệu Trí

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 10

VIC

BAN ÂM THANH

 32       

    32         

Nguyễn Thụy Bình Phương

Diệu Trí

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 10

VIC

BAN ÂM THANH

 33       

    33         

Nguyễn Thị Việt Quyên

Diệu Minh

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 10

VIC

BAN ÂM THANH

 34       

    34         

Nguyễn  Huyền

Quảng Diệu Thiện

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 8

VIC

 

 35       

    35         

Trần Mai

Quảng Diệu Đức

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

 

 36       

    36         

Lữ Thị Thu

Hòa Phúc

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 7

VIC

 

 37       

    37         

Phạm Lữ Diễm Hà

Hòa Ngọc

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 7

VIC

 

 38       

    38         

Lê Bảo Quân

Quảng Minh

VIC.Quảng Đức

Nam

ROSELLA VILLA RV 5

VIC

Con bịnh

 39       

    39         

Đỗ Đinh Tiến

Minh Đăng

VIC.Quảng Đức

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 9

VIC

 

 40       

    40         

Trương Thị Mỹ Loan

Ngọc Đức

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 5

VIC

Mẹ

 41       

    41         

Đỗ Trương Vương

Nguyên Đức Thiện

VIC.Quảng Đức

Nam

SCHOOL CABIN- SC 43

VIC

 

 42       

    42         

Đỗ Thùy Trâm

Nguyên Đức Hiếu

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

 

 43       

    43         

Đỗ Tâm An

Nguyên Quảng Bình

VIC.Quảng Đức

Nam

ROSELLA VILLA RV 5

VIC

Con nhỏ

 44       

    44         

Lê Hồng Yến

Nguyên Đà

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 7

VIC

 

 45       

    45         

Ngô Nguyệt Liên

Long Tuyền

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 7

VIC

 

 46       

    46         

Trần Thanh Lan

Diệu Mỹ

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 7

VIC

 

 47       

    47         

Võ Thị Huệ

Tâm Hương

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 7

VIC

 

 48       

    48         

Võ Thị Mai

Thiện Bảo

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 7

VIC

 

 49       

    49         

Ngô Thị Hy

Nguyên Nhật Thảo

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 6

VIC

 

 50       

    50         

Phạm Trần Phi Phi

Hương Châu

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 6

VIC

 

 51       

    51         

Huỳnh Ngọc Phượng

Huệ Hương

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 6

VIC

 

 52       

    52         

Nguyễn Quý Phước

Huệ Đức

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 6

VIC

 

 53       

    53         

Đỗ Thị Kiều Trang

Lệ Nghiêm

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 6

VIC

 

 54       

    54         

Trần Thị Châu Tâm

Quảng Bảo Thiện

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 6

VIC

 

 55       

    55         

Chloe Phạm

Quảng Bảo Thanh

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

 

 56       

    56         

Phạm Anh Dũng

Hoằng Lân

VIC.Quảng Đức

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

VIC

Leader of group boy

 57       

    57         

Ryan Phạm

Quảng Bảo Minh

VIC.Quảng Đức

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

VIC

 

 58       

    58         

Đặng Minh Chung

Nguyên Giác

VIC.Quảng Đức

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 2

VIC

BAN ĐẠO CA

 59       

    59         

Bùi Thị Ngọc Diệp

Quảng Mỹ

VIC.Quảng Đức

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 2

VIC

BAN ĐẠO CA

 60       

    60         

Nguyễn T. Phương Giang

Quảng Hương

VIC.Quảng Đức

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 2

VIC

BAN ĐẠO CA

 61       

    61         

Nguyễn Thị Kim Phương

Quảng Tịnh

VIC.Quảng Đức

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 2

VIC

BAN ĐẠO CA

 62       

    62         

Trương Nguyễn Thiện Trí

Quảng Tuệ

VIC.Quảng Đức

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

VIC

 

 63       

    63         

Trương Nguyễn Trí Thông

Quảng Đạt

VIC.Quảng Đức

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

VIC

 

 64       

    64         

Trương Nguyễn Tuệ Từ

Quảng Nguyện

VIC.Quảng Đức

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

VIC

 

 65       

    65         

Phan Kiều Oanh

Nguyên Nhật Thơ

VIC.Quảng Đức

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 2

VIC

BAN ĐẠO CA

 66       

    66         

Trương Kiều Nhi

Quảng Tịnh Hiếu

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

 

 67       

    67         

Trương Nhã Vi

Quảng Tịnh Diệu

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

 

 68       

    68         

Nguyễn Thị Thu Hồng

Diệu  Đắc

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 6

VIC

 

 69       

    69         

Huỳnh Chánh Đức

Nguyên Pháp

VIC.Quảng Đức

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 9

VIC

 

 70       

    70         

Phương Trọng Nhân

Tâm Quảng Hóa

VIC.Quảng Đức

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 9

VIC

 

 71       

    71         

Trần Hữu Huề

Quảng An

VIC.Quảng Đức

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 9

VIC

 

 72       

    72         

Hoàng Anh Tuấn

Tâm Chơn

VIC.Quảng Đức

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 9

VIC

 

 73       

    73         

Lê Đoan Hùng

Phúc Trí

VIC.Quảng Đức

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 11

VIC

 

 74       

    74         

Trần Lê Tú

Tâm Tuấn

VIC.Quảng Đức

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 8

VIC

 

 75       

    75         

Trần Hoàng Đan

Hạnh Hậu

VIC.Quảng Đức

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

VIC

 

 76       

    76         

Trần Hoàng Bách

Hạnh Hiếu

VIC.Quảng Đức

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

VIC

 

 77       

    77         

Akira Ray Hoang Kho

 

VIC.Quảng Đức

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

VIC

 

 78       

    78         

Trần Thị Mận

Tâm Mỹ

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 6

VIC

 

 79       

    79         

Hoàng Kim Nguyệt

Diệu Minh

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 6

VIC

 

 80       

    80         

Trần Lê Hoàng Ái Mỹ

Hạnh Tâm

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  6

VIC

 

 81       

    81         

Lê Ngọc Bích

Diệu Liên

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 6

VIC

 

 82       

    82         

Hoàng Kim Anh

Diệu Lạc

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  5

VIC

 

 83       

    83         

Trần Thị Cỏn

Đức Nghiêm

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

Leader group girl

 84       

    84         

Trương Bách Toàn

Thiện Năng

VIC.Quảng Đức

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 8

VIC

 

 85       

    85         

Lâm Đào Phương Nga

Diệu Hiếu

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

 

 86       

    86         

Trương Phương Như

Quảng Ý

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

 

 87       

    87         

Trương Quỳnh Như

Quảng Tuệ Thiện

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

 

 88       

    88         

Dương Tô Văn Hòa

 

VIC.Quảng Đức

Nam

WAGTAIL LODGE  ROOM 8

VIC

 

 89       

    89         

Trương Ngọc Trinh

Diệu Trung

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

 

 90       

    90         

Dương Hạo Nhiên

Quảng Trí Nhật

VIC.Quảng Đức

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

VIC

 

 91       

    91         

Dương Doanh Doanh

Quảng Nguyên Tâm

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

 

 92       

    92         

Trương Bảo Ý

Quảng Tâm Duyên

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

 

 93       

    93         

Nguyễn Thị Oanh

Nguyên Nhật Mỹ

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  5

VIC

 

 94       

    94         

Nguyễn Thị Cúc

Nguyên Nhật Lâm

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 5

VIC

 

 95       

    95         

Nguyễn Thị Kim Liên

Đồng Túy

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 5

VIC

 

 96       

    96         

Lê Thị Quyên

Nguyên Nhật Phúc

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  5

VIC

 

 97       

    97         

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Tuyết

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 5

VIC

 

 98       

    98         

Huỳnh Ngọc Sương

Diệu Phủ

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 5

VIC

 

 99       

    99         

Trần Thị Hương

Quảng Thành

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 5

VIC

 

100      

 100         

Điều Thị Averton

Nguyên Nhật Tiến

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 4

VIC

 

101      

 101         

Yến Nguyễn Averton

Nguyên Nhật Hưng

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

 

102      

 102         

Ngô Trần Ngọc

Quảng Thọ

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 4

VIC

 

103      

 103         

Hoàng Thục Luân

Nguyên Nhật Thường

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 4

VIC

 

104      

 104         

Trần Thị Bé

Tường An

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 4

VIC

 

105      

 105         

Lư Anh Đào

Quảng Tường Nguyên

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 4

VIC

 

106      

 106         

Khưu Mỹ Xuân

Nguyên Thọ

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 4

VIC

 

107      

 107         

Đinh Thu Thủy

Trúc Ngọc

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV  ROOM 4

VIC

 

108      

 108         

Trần Khả Doanh

Quảng Diệu Thư

VIC.Quảng Đức

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  35

VIC

 

109      

 109         

Đinh Minh Phượng

Diệu Hồng

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  4

VIC

 

110      

 110         

Nguyễn Minh Nhựt

Minh Tánh

VIC.Quảng Đức

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 8

VIC

 

111      

 111         

Trương Thị Ngọc Anh

Bảo Kim Mai

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  4

VIC

 

112      

 112         

Đinh Lệ Phương

Nguyên Hướng

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  4

VIC

 

113      

 113         

Đỗ Thị Bích Hồng

Diệu Quang

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV  ROOM 4

VIC

 

114      

 114         

Lê Thị Lan

Huệ Ân

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 3

VIC

 

115      

 115         

Trần Thị Nỡ

Tâm Đắc

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  3

VIC

 

116      

 116         

Lê Thị Nở

Tâm Tưởng

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV  ROOM 3

VIC

 

117      

 117         

Hồ Diệu Huyền

Tín Chánh

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  3

VIC

 

118      

 118         

Trần Thị Kim Khánh

Diệu Huệ

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  3

VIC

 

119      

 119         

Trần Khắc Kiều

Giác Mỹ

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 3

VIC

 

120      

 120         

Lương Mỹ Ly

Nguyên Nhật Định

VIC.Quảng Đức

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  3

VIC

 

121      

 121         

Brendan Phan

Quảng Đại Khánh

VIC.Quảng Đức

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

VIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122      

      1         

Bùi Thị Kim Loan

Giác Liên Thanh

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  3

VIC

 

123      

      2         

Nguyễn Thị Phượng Mai

Huệ Mai

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  3

VIC

 

124      

      3         

Nguyễn Thị Một

Như Hiền

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  3

VIC

 

125      

      4         

Nguyễng Mai Minh Phượng

Chúc Hoa

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  3

VIC

 

126      

      5         

Nguyễn Hoàng Mai

Diệu Hoàng

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  2

VIC

 

127      

      6         

Võ Thị Thứ

Hạnh Phúc

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  2

VIC

 

128      

      7         

Ngô Văn Lợi

Tuệ Lộc

VIC.Bồ Đề

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 7

VIC

 

129      

      8         

Lưu Đức Vinh

Minh Thành

VIC.Bồ Đề

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 7

VIC

 

130      

      9         

Chấn Cao

Thiện Hảo

VIC.Bồ Đề

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 7

VIC

 

131      

    10         

Nguyễn Thị Ngọc Hằng

Viên Nguyện

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  2

VIC

 

132      

    11         

Phạm Thị Mười

Nhật Hạnh

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  2

VIC

 

133      

    12         

Lý Ngọc Dung

Ngộ Hiền

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 2

VIC

 

134      

    13         

Tạ Ngọc Diệp

Chúc Bảo

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 2

VIC

 

135      

    14         

Huỳnh Thị Lan-Lưu

Chơn Tâm Huyền

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  2

VIC

 

136      

    15         

Thi Trần

Chơn Nguyên Thường

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 2

VIC

 

137      

    16         

Kim Đỗ

Nguyên Ngọc

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  2

VIC

 

138      

    17         

Đặng Phương Huyền

Tâm Thông

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  2

VIC

 

139      

    18         

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Mỹ Nghiêm

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  2

VIC

 

140      

    19         

Nguyễn Thị Mai Lộc

Quảng Xuân

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  1

VIC

 

141      

    20         

Vũ Hồng Thu

Liên Thu

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  1

VIC

 

142      

    21         

Nguyễn Thị Thảo

Từ Nhẫn

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  1

VIC

 

143      

    22         

Tommy Nguyễn

Thắng Chánh

VIC.Bồ Đề

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

VIC

 

144      

    23         

Đào Thị Kim Dung

Nghiêm Đan

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 1

VIC

 

145      

    24         

Trần Thị Mỹ Dung

 

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 1

VIC

 

146      

    25         

Nguyễn Trần Mỹ Anh

 

VIC.Bồ Đề

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  33

VIC

 

147      

    26         

Nguyễn Phượng Anh

 

VIC.Bồ Đề

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  33

VIC

 

148      

    27         

Vũ Thị Dung

Diệu Vân

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 1

VIC

 

149      

    28         

Nguyễn Thị Huệ

Hạnh Tú

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 1

VIC

 

150      

    29         

Ngô Bạch Thu

Huệ Pháp

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 1

VIC

 

151      

    30         

Phan Thị Toan

Diệu Tâm

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 1

VIC

 

152      

    31         

Bùi Thị Tố Hoa

Nguyên Hạnh

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  1

VIC

 

153      

    32         

Ngô Hồng Quyên

 

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  7

VIC

 

154      

    33         

Vang Cẩm Võ

Diệu Quý

VIC.Bồ Đề

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM  1

VIC

 

155      

    34         

Phan Nhật Tâm

Quảng Minh

VIC.Bồ Đề

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 7

VIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156      

      1         

Trần Thị Tuyết Nhung

Đồng Ngọc

VIC.Từ Ân

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 17

VIC

 

157      

      2         

Trần Thị Tuyết Loan

Đồng Ân

VIC.Từ Ân

Nữ

ROSELLA VILLA RV  ROOM17

VIC

 

158      

      3         

Tannya Nguyễn

Đồng Phương

VIC.Từ Ân

Nữ

ROSELLA VILLA RV  ROOM17

VIC

 

159      

      4         

Huỳnh Thiên Kim

 

VIC.Từ Ân

Nữ

ROSELLA VILLA RV  ROOM17

VIC

 

160      

      5         

Trương Linh Linh

Đồng Minh

VIC.Từ Ân

Nữ

ROSELLA VILLA RV  ROOM17

VIC

 

161      

      6         

Hồ Kim Phi

Chơn Tín Huệ

VIC.Từ Ân

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 17

VIC

 

162      

      7         

Nguyễn Thị Mai Thảo

Đồng Yên

VIC.Từ Ân

Nữ

ROSELLA VILLA RV  ROOM17

VIC

 

163      

      8         

Võ Thúy Loan

Đồng Phụng

VIC.Từ Ân

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 17

VIC

 

164      

      9         

Lâm Thu Quế

Chúc Hiền

VIC.Từ Ân

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 17

VIC

 

165      

    10         

Huỳnh Phúc Duy

Đồng Thức

VIC.Từ Ân

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 40

VIC

 

166      

    11         

Huỳnh Thái Hằng

Đồng nhiên

VIC.Từ Ân

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 40

VIC

 

167      

    12         

Văn minh Thái

Nguyên Lạc

VIC.Từ Ân

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 40

VIC

 

168      

    13         

Nguyễn Minh Quân

Nguyên Minh

VIC.Từ Ân

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 40

VIC

 

169      

    14         

Mai Huỳnh Thiện Khang Justin

Đồng Hưng

VIC.Từ Ân

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 40

VIC

 

170      

    15         

Tăng Lê Minh

Đồng Hoàng

VIC.Từ Ân

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 10

VIC

 

171      

    16         

Nguyễn Thị Minh Tố

Đồng Dung

VIC.Từ Ân

N ữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 27

VIC

Bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172      

      1         

Nguyễn Văn Lượng

Nguyên Hùng

VIC.Giác Hoàng

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 6

VIC

 

173      

      2         

Trần Hữu Lộc

Hữu Tài

VIC.Giác Hoàng

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 6

VIC

 

174      

      3         

Bùi Văn Chấm

Thiên Bảo

VIC.Giác Hoàng

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 6

VIC

 

175      

      4         

Trần Đông Mai

 

VIC.Giác Hoàng

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 6

VIC

 

176      

      5         

Trần Thị Xuân

Hữu Vạn Tâm

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 16

VIC

 

177      

      6         

Phan Thị Xuân

Hữu An

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 16

VIC

 

178      

      7         

Nguyễn Thị Hồng Uyên

Hữu Thắm

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 16

VIC

 

179      

      8         

Lê Hà

Tâm Thanh

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 16

VIC

 

180      

      9         

Gip Xuân Trang

Huệ Linh

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 16

VIC

 

181      

    10         

Võ Thị Lệ

Đồng Thể

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 16

VIC

 

182      

    11         

Nguyễn Thị Hoàng Xuân

Diệu Hạnh

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 16

VIC

 

183      

    12         

Phạm Thị Mỹ Trí

Hữu Hòa

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 16

VIC

 

184      

    13         

Phan Thị Bé

Quảng Tâm

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 16

VIC

 

185      

    14         

Nguyễn Thị San

Diệu Sen

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 16

VIC

 

186      

    15         

Trần Thị Phương

Đồng Châu

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 15

VIC

 

187      

    16         

Phan Thị Sang

Huệ Minh

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 15

VIC

 

188      

    17         

Ngô Thị Minh Mai

Hữu Huỳnh

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 15

VIC

 

189      

    18         

Nguyễn Thị Thu Anh

Nguyên Nghĩa

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 15

VIC

 

190      

    19         

Phạm Thị Miên

Hữu Hiền

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 15

VIC

 

191      

    20         

Châu Thị Vân Trang

Diệu Nghiêm

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 15

VIC

 

192      

    21         

Chan Gia Mỹ Tâm (Tammy Chan)

 

VIC.Giác Hoàng

Girl

SCHOOL CABIN-SC ROOM  33

VIC

 

193      

    22         

Trịnh Thị Hoàng Thu

Huệ An

VIC.Giác Hoàng

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 16

VIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194      

      1         

Lê Thị Hồng Yến

Diệu Tịnh

VIC.Diệu Âm

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 15

VIC

 

195      

      2         

Nguyễn Thị Tám

Nguyên Đạo

VIC.Diệu Âm

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 15

VIC

 

196      

      3         

Huỳnh Thị Yến

Diệu Nga

VIC.Diệu Âm

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 15

VIC

 

197      

      4         

Lê Thị Chiến

Diệu Ngọc

VIC.Diệu Âm

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 15

VIC

 

198      

      5         

Lê Thanh Vũ

Viên An

VIC.Diệu Âm

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 7

VIC

 

199      

      6         

Nguyễn Mai Nhơn

Viên Trí

VIC.Diệu Âm

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 15

VIC

Ngủ với Mẹ 1

200      

      7         

Lê Uyên Như

Như Như

VIC.Diệu Âm

Girl

ROSELLA VILLA RV ROOM 15

VIC

Ngủ với Mẹ 1

201      

      8         

Nga Trần

Diệu Pháp

VIC.Diệu Âm

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 17

VIC

 

202      

      9         

Jonathan Phạm

 

VIC.Diệu Âm

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

VIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203      

      1         

Nguyễn Thị Ngọc

Chúc Bảo Tịnh

VIC.Bảo Minh

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 14

VIC

 

204      

      2         

Lương Thị Mừng

Diệu Thường

VIC.Bảo Minh

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 14

VIC

 

205      

      3         

Trương Hồng Thủy

Quảng Hải

VIC.Bảo Minh

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 14

VIC

 

206      

      4         

Đoàn Kim Phượng

Huệ Kim

VIC.Bảo Minh

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 14

VIC

 

207      

      5         

Huỳnh Thị Ánh Thu

Chúc Bảo Nguyệt

VIC.Bảo Minh

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 14

VIC

 

208      

      6         

Châu Thị Dung

Hiền Trang

VIC.Bảo Minh

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 14

VIC

 

209      

      7         

Giang Ngọc Liên

Hoa Hương

VIC.Bảo Minh

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 14

VIC

 

210      

      8         

Trần Như

Diệu Liên

VIC.Bảo Minh

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 14

VIC

 

211      

      9         

Bùi Đăng Cát

 

VIC.Bảo Minh

Girl

SCHOOL CABIN-SC ROOM  33

VIC

 

212      

    10         

Phan Thị Lễ

 

VIC.Bảo Minh

Nữ

SCHOOL CABIN- SC ROOM 33

VIC

NGƯỜI LỚN

CHĂM GIRL

213      

    11         

Jane Nguyen

 

VIC.Bảo Minh

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  33

VIC

 

214      

    12         

Caroline Thai Nguyen

 

VIC.Bảo Minh

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  33

VIC

 

215      

    13         

Catherine Thai Nguyen

 

VIC.Bảo Minh

Nữ

SCHOOL CABIN-SC ROOM  33

VIC

 

216      

    14         

Carlos Woo

Quảng Minh Hòa

VIC.Bảo Minh

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

VIC

 

217      

    15         

Bùi Văn

 

VIC.Bảo Minh

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 8

VIC

Cha

218      

    16         

Bùi Huy

 

VIC.Bảo Minh

Boy

WAGTAIL LODGE ROOM 8

VIC

Con

219      

    17         

Nguyễn Đình Phúc

Phúc Lý

VIC.Bảo Minh

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 8

VIC

 

220      

    18         

Buì Thế Hiển

 

VIC.Bảo Minh

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

VIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221      

      1         

Nguyễn Văn Đại

Quảng Ngộ

VIC.An Lạc Hạnh

Nam

ROSELLA VILLA RV ROOM 10

VIC

BAN ÂM THANH

222      

      2         

Dương Mỹ Lệ

Quảng Thiện

VIC.An Lạc Hạnh

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 10

VIC

BAN ÂM THANH

223      

      3         

Nguyễn Cindy Như Ý

Quảng Diệu

VIC.An Lạc Hạnh

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 10

VIC

BAN ÂM THANH

224      

      4         

Nguyễn Thị Nhuận

Nguyên Nhật Tú

VIC.An Lạc Hạnh

Nữ

SCHOOL CABIN- SC ROOM 35

VIC

MẸ

225      

      5         

Benjamin Nguyễn

Quảng Minh

VIC.An Lạc Hạnh

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 35

VIC

CON

226      

      6         

Tony Bảo Trần

Quảng Từ Trí

VIC.An Lạc Hạnh

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

VIC

 

227      

      7         

Michael Lý Nguyên

Quảng Thành

VIC.An Lạc Hạnh

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

VIC

 

228      

      8         

Trần Cẩm Hy

Quảng Tâm

VIC.An Lạc Hạnh

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 31

VIC

 

229      

      9         

Nguyễn Ngọc Phượng

Huệ Như

VIC.An Lạc Hạnh

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 31

VIC

 

230      

    10         

Michelle Lữ

Quảng Mỹ

VIC.An Lạc Hạnh

Nữ

SCHOOL CABIN- SC ROOM 33

VIC

 

231      

    11         

Quách Thị Kim

Diệu Ngọc

VIC.An Lạc Hạnh

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 31

VIC

 

232      

    12         

Đoàn thị Thảo

 

VIC.An Lạc Hạnh

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 31

VIC

 

233      

    13         

Trần Ty

 

VIC.An Lạc Hạnh

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 7

VIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234      

      1         

Võ Thị Nga

Quảng Hỷ

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 12

 

 

235      

      2         

Đặng Thị Mỹ

Huyền Hân

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 12

 

 

236      

      3         

Nguyễn Thi Bê

Diệu Lộc

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 12

 

 

237      

      4         

Hồ Thị Thu Hương

Tâm Viên Hoa

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 12

 

 

238      

      5         

Trần Tuyết Nghĩa

Châu Ngọc

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 12

 

 

239      

      6         

Trang Ngọc Hương

Giác Hương

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 12

 

 

240      

      7         

Phạm Thị Thu Hà

Quảng Minh

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 12

 

 

241      

      8         

Lê Dung Thái Phượng

Giác Hiền

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 11

 

 

242      

      9         

Trần Thị Phong

Thuận Ngọc

NSW.Huyền Quang

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 46

 

*

243      

    10         

Nguyễn Thu Hồng

Vạn Diệu

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 11

 

 

244      

    11         

Huỳnh Thanh Loan

Giác Ngọc

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 11

 

 

245      

    12         

Trần Ngọc Xuân

Diệu Hải

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 4

 

 

246      

    13         

Hồ Thị Nhường

Chơn Tín Quả

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 5

 

 

247      

    14         

Nguyễn Thị Kim Phượng

Viên Hảo

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 11

 

 

248      

    15         

Nguyễn Thị Lệ

Vạn Kỳ

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 10

 

 

249      

    16         

Đào Thị Điệp

Vạn Hỷ

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 10

 

 

250      

    17         

Trần Thị Thu Nguyệt

Quảng Oánh

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 10

 

 

251      

    18         

Nguyễn Thị Phong

Huyền Thiện

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 10

 

 

252      

    19         

Huỳnh Thị Phượng

Huyền Thùy

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 9

 

 

253      

    20         

Huỳnh Jessica Bảo Châu

Huyền Minh

NSW.Huyền Quang

Em  bé

PEEWEE LODGE ROOM 9

 

 

254      

    21         

Huỳnh Kim Oanh

Hiếu Thành

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 9

 

 

255      

    22         

Mai Nhật Nhật

Huyền Như

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 9

 

 

256      

    23         

Đỗ Thị Vân Lang

Tâm Tuệ Hạnh

NSW.Huyền Quang

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 30

 

*

257      

    24         

Vi Thị Ánh Hồng

Diệu Tường

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 10

 

 

258      

    25         

Trần Việt

Diệu Huệ

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 8

 

 

259      

    26         

Trần Thị Thanh Thùy

Trừng Từ

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 8

 

 

260      

    27         

Nguyễn Minh Trang

Tâm Viên Hỷ

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 8

 

 

261      

    28         

Tăng Ngọc Xuyên

Thanh Xuân

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 8

 

 

262      

    29         

Trần Thị Đa

Giác Hương

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 5

 

 

263      

    30         

Trần Kim Hiền

Tâm Dung

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 5

 

 

264      

    31         

Trần Thị Ánh Tuyết

Chúc Nga

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 8

 

 

265      

    32         

Đỗ Thị Tuyết

Ngọc Lan

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 5

 

 

266      

    33         

Phù Kim Viên

Nhật Minh

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 8

 

 

267      

    34         

Nguyễn Phương Vy

Nhật Hoa

NSW.Huyền Quang

Girl

PEEWEE LODGE ROOM 8

 

 

268      

    35         

Nguyễn Tuyết Anh

Bảo Diệu Nguyện

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 9

 

 

269      

    36         

Đỗ Quang Định

 

Quảng Duy

NSW.Huyền Quang

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 10

 

 

270      

    37         

Đinh Thị Mai

 

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 5

 

 

271      

    38         

Đỗ  Raymond Quang Tùng

Quảng Lâm

NSW.Huyền Quang

boy

WAGTAIL LODGE ROOM 10

 

 

272      

    39         

Đỗ Katelyn Diệu Khánh

Quảng Hòa

NSW.Huyền Quang

Girl

PEEWEE LODGE ROOM 5

 

 

273      

    40         

Đỗ Thị Kim Dung

Giác Hóa

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM  5

 

 

274      

    41         

Ngô Thanh Phong

Giác Nguyên

NSW.Huyền Quang

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 10

 

 

275      

    42         

Võ Văn Đà

Nhuận Tiến

NSW.Huyền Quang

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 10

 

 

276      

    43         

Hàng Nhất Luân Lâm

 

NSW.Huyền Quang

nam

WAGTAIL LODGE ROOM 10

 

 

277      

    44         

Wendy Cheung

Thiên Mãn

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 5

 

 

278      

    45         

Bùi Thị Minh Nguyệt

Huyền Anh

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 4

 

 

279      

    46         

Steven Bùi

 

NSW.Huyền Quang

boy

WAGTAIL LODGE ROOM 10

 

 

280      

    47         

Lý Thị An

Diệu Đức

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 4

 

 

281      

    48         

Đỗ Thị Hoa

 

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 4

 

 

282      

    49         

Trần  Thị Thêu

 

NSW.Huyền Quang

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283      

      1         

Hà Thanh Quan

Diệu Thật

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

284      

      2         

Lê Thị Ưng

Diệu Thuận

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

285      

      3         

Phạm Thị Hoa

Đồng Ngộ

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

286      

      4         

Nguyễn Thị Mùi

Minh Đức Hương

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

287      

      5         

Lâm Tấn Đạt

Đồng Phú

NSW.TvMinh Giác

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

 

288      

      6         

Lâm Tấn Dương

Đồng Thạnh

NSW.TvMinh Giác

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

 

289      

      7         

Lâm Trâm Anh

Đồng Duyên

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

290      

      8         

Michelle Bảo Hân Lý

Minh Châu

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

291      

      9         

Richard Thiên Phú Lý

Minh Quý

NSW.TvMinh Giác

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

 

292      

    10         

Melanie Bảo Trân Lý

Minh Thanh

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

293      

    11         

Alyssa Margaret Sabbadin

Minh Như

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

294      

    12         

Jereme Fortunato Sabbadin

Minh Đạt

NSW.TvMinh Giác

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

 

295      

    13         

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

 

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

296      

    14         

Lê Thị Tường Vi

Diệu Mỹ

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

297      

    15         

Lý San Đinh

Như Tịnh

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

298      

    16         

Văn Khoa

Hoằng Lưỡng

NSW.TvMinh Giác

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

 

299      

    17         

Văn Thi

Thanh Nhã

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

300      

    18         

Đổ thị Ênh

Nguyên Lộc

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

301      

    19         

Tạ văn Út

Thiện Thọ

NSW.TvMinh Giác

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

 

302      

    20         

Tạ Harry

Tuệ Tánh

NSW.TvMinh Giác

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

 

303      

    21         

Tạ Helen

Tuệ Tú

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

304      

    22         

Tạ Linda

Từ Đan

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

305      

    23         

Nguyễn thị Mận

Tâm viên Ân

NSW.TvMinh Giác

Nữ

SCHOOL CABIN- SC 36

 

 

306      

    24         

Leanne Trần Dậu

Từ Niệm

NSW.TvMinh Giác

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

 

307      

    25         

Rayyan Nguyễn Saghir

Tuệ Yên

NSW.TvMinh Giác

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

 

308      

    26         

Huỳnh Long Hòa

Đồng Tâm Thiện

NSW.TvMinh Giác

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

 

309      

    27         

Nguyễn thúy Minh

Đồng Tâm Đức

NSW.TvMinh Giác

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 31

 

 

310      

    28         

Huỳnh Minh Châu

Đồng Tâm Ngọc

NSW.TvMinh Giác

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 31

 

 

311      

    29         

Huỳnh Ánh Dương

Đồng Tâm Quý

NSW.TvMinh Giác

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312      

      1         

Nguyễn Thi Ngoc Dung

Diệu Hòa

NSW.Minh Quang

--/ F

PARK CABIN –PC ROOM 148

 

 

313      

      2         

Nguyễn Thị Ngọc Hiên

Diệu Ánh

NSW.Minh Quang

--/F

PARK CABIN –PC ROOM 148

 

 

314      

      3         

Lưu Thị Hiệp

Diệu Hiền

NSW.Minh Quang

--/F

PARK CABIN –PC ROOM 148

 

 

315      

      4         

Vũ Thị Hưng

Nhật Cát

NSW.Minh Quang

--/F

PARK CABIN –PC ROOM 148

 

 

316      

      5         

Huyền Trương

Tuệ Dung

NSW.Minh Quang

--/ F

PARK CABIN –PC ROOM 148

 

 

317      

      6         

Đào Hoàng Anh

Diệu Thư

NSW.Minh Quang

--/ F

PARK CABIN –PC ROOM 148

 

 

318      

      7         

Phạm Thị Tiếng

Tâm Nguyện

NSW.Minh Quang

--/F

PARK CABIN –PC ROOM 148

 

Y  TẾ

319      

      8         

Phù Thị Như

Tâm Phương

NSW.Minh Quang

--/F

PARK CABIN –PC ROOM 148

 

 

320      

      9         

Nguyễn Thị Nga

Quảng Thanh

NSW.Minh Quang

--/F

PARK CABIN –PC ROOM 148

 

 

321      

    10         

Nguyễn Thị Thu Hà

Thiện Giang

NSW.Minh Quang

--/F

PARK CABIN –PC ROOM 148

 

 

322      

    11         

Lương Thị Lan Hương

Nhật Lộ

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

323      

    12         

Phạm Thị Ngọc Yến

Tâm Khánh

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

324      

    13         

Ngô Hồng Nhung

Diệu Trang

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

325      

    14         

ĐỗThị Minh

Quảng Nguyệt

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

326      

    15         

Huỳnh Tuyết Cẫm

Nhật Đức

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

327      

    16         

Diệp Ngọc Điệp

Phúc Nguyệt Hậu

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

328      

    17         

Lý Kim Hoa

 

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

329      

    18         

Nguyễn Thi Thanh Thu

Nhật Viên

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

330      

    19         

Nguyễn Đặng Bích Đào

Chơn Huyền Lan

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

331      

    20         

Trần Thị Thu Thủy

Diệu Tịnh

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

332      

    21         

Nguyễn Kim Hiền

Diệu Như

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

333      

    22         

Cindy Tô

Nhật Hạ

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

334      

    23         

Kelly Tô

Mỹ Hằng

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

335      

    24         

Lam Hồng Duyên

Mỹ Đức

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

336      

    25         

Quách Cao Doan

Diệu Đoan

NSW.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

337      

    26         

Kerry Nguyễn

Tri Thắng

NSW.Minh Quang

M/--

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

 

338      

    27         

Nguyễn Hồng

Quảng Quang

NSW.Minh Quang

M/--

PARK CABIN –PC ROOM 147

 

 

339      

    28         

Huỳnh Thanh Dân

Thiện Bảo

NSW.Minh Quang

M/--

PARK CABIN –PC ROOM 147

 

Y tế

340      

    29         

Hồ Văn Lâu

Tâm Hậu

NSW.Minh Quang

M/--

PARK CABIN –PC ROOM 147

 

 

341      

    30         

Trần Duy Hoàng

Thiện Lai

NSW.Minh Quang

M/--

PARK CABIN –PC ROOM 147

 

 

342      

    31         

Lâm Tòng Hòa

Thiện Hiệp

NSW.Minh Quang

M/--

PARK CABIN –PC ROOM 147

 

 

343      

    32         

Nguyễn Giang

Chúc Lộc

NSW.Minh Quang

M/--

PARK CABIN –PC ROOM 147

 

 

344      

    33         

Nguyễn Đình Quang

Chánh Minh Nghiêm

NSW.Minh Quang

M/--

PARK CABIN –PC ROOM 147

 

 

345      

    34         

Quách Tấn Quang

Minh Bổn

NSW.Minh Quang

M/--

PARK CABIN –PC ROOM 147

 

 

346      

    35         

Ngô Thị Sáu

Thiện An

NSW Minh Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347      

      1         

Vũ Thúy Lan

Thiện Hạnh

NSW.Liên Hoa

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 46

 

 

348      

      2         

Sabrina Trần

 

NSW.Liên Hoa

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 46

 

 

349      

      3         

Trương Nghiệp

Huệ Thành

NSW.Liên Hoa

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 6

 

 

350      

      4         

Ngụy Thiếu Hoa

Diệu Tâm

NSW.Liên Hoa

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 46

 

 

351      

      5         

Nguyễn Văn Quý

 

NSW.Liên Hoa

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 6

 

 

352      

      6         

Tăng Thùy Linh

Diệu Tâm

NSW.Liên Hoa

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 46

 

 

353      

      7         

Andrew Nguyễn

Minh Anh

NSW.Liên Hoa

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

 

 

354      

      8         

Emma Nguyễn

Diệu Nhã

NSW.Liên Hoa

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355      

      1         

Nguyễn Thị Bảy

Nguyên Lộc

NSW.Nguyên Thiều

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 30

 

 

356      

      2         

Cao Cự Hưng

Minh Chánh

NSW.Nguyên Thiều

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 5

 

 

357      

      3         

Cao Cự Thịnh

Minh Pháp

NSW.Nguyên Thiều

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 5

 

 

358      

      4         

Đinh Thị Trợ

Diệu Bảo

NSW.Nguyên Thiều

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 29

 

 

359      

      5         

Bùi Thị Thiện

Đăng Phước

NSW.Nguyên Thiều

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 29

 

 

360      

      6         

Phạm Thị Tâm

Hữu An

NSW.Nguyên Thiều

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 29

 

 

361      

      7         

Trần Thị Tế

Hữu Lễ

NSW.Nguyên Thiều

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 29

 

 

362      

      8         

Nguyễn Thị Lang

Diệu Tâm

NSW.Nguyên Thiều

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 29

 

 

363      

      9         

Trần Thị Thanh Tâm

 

NSW.Nguyên Thiều

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 29

 

 

364      

    10         

Lê Thị Thủy

 

NSW.Nguyên Thiều

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 29

 

 

365      

    11         

Lê Thị Kim Hoanh

Nguyên Hòa

NSW.Nguyên Thiều

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 30

 

 

366      

    12         

Huỳnh Thị Nhỏ

Nguyên Đại

NSW.Nguyên Thiều

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 30

 

 

367      

    13         

Thị Thu Nga Lê

Diệu Thanh

NSW.Nguyên Thiều

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 30

 

 

368      

    14         

Dương Kim Hường

Quảng Tịnh Duyên

NSW.Nguyên Thiều

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 30

 

 

369      

    15         

Phan Thị Thu Phương

Diệu Khánh

NSW.Nguyên Thiều

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 30

 

 

370      

    16         

Dennis Sơn Huy Huỳnh

 

NSW.Nguyên Thiều

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 5

 

 

371      

    17         

Dương Anh Dũng

Quảng Pháp Đăng

NSW.Nguyên Thiều

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 5

 

 

372      

    18         

Võ Tấn Phước

Huệ Đức

NSW.Nguyên Thiều

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 5

 

 

373      

    19         

Benny Đặng

Minh Tánh

NSW.Nguyên Thiều

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374      

      1         

Ng Thị Tuyết Bạch

Tâm Huệ

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 43

 

 

375      

      2         

Nguyễn Diệu Tâm

Diệu Hiền

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 32

 

 

376      

      3         

Trần Thị Như Lài

Diệu Hương

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 32

 

 

377      

      4         

Trần Thị Như Trang

Đồng Linh

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 43

 

 

378      

      5         

Võ Kim Ngọc

Thanh Lan

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 43

 

 

379      

      6         

Ng Mỹ Tuyền Grace

Thanh Mỹ

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 43

 

 

380      

      7         

Ng Mỹ Tuyền Joyce

Thanh Kim

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 43

 

 

381      

      8         

Hồ Thị Nhung

Diệu Thủy

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 46

 

 

382      

      9         

Trần Thị Danh

Từ Thư

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 44

 

 

383      

    10         

Trần Thị Hiền

Từ Hội

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 44

 

 

384      

    11         

Ng Thị Minh Ái

Chúc Quảng

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 44

 

 

385      

    12         

Ng Kim Anh

Chúc Tứ

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 44

 

 

386      

    13         

Kiều Túy Nga

Diệu Ngọc

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 44

 

 

387      

    14         

Lê Thị Muội

Chúc Huệ

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 44

 

 

388      

    15         

Trần Thị Yến Nhi

Nhật Thảo

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 44

 

 

389      

    16         

Trương Hoài Hương

Diệu Yên

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 44

 

 

390      

    17         

Trần Ngọc Lan

Diệu Nhã

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 43

 

 

391      

    18         

Võ Tuyết Anh

Diệu Phương

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 43

 

 

392      

    19         

Sầm Thị Tuyết Nga

Diệu Quyền

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 43

 

 

393      

    20         

Trịnh Thanh Luân

Thanh Lý

NSW.Pháp Bảo

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 40

 

 

394      

    21         

Đặng Tuấn Khải

Thanh Nguyên

NSW.Pháp Bảo

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 40

 

 

395      

    22         

Tony Nguyễn

Thanh Toàn

NSW.Pháp Bảo

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 40

 

 

396      

    23         

Peter Nguyễn

Thanh Phong

NSW.Pháp Bảo

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 40

 

 

397      

    24         

Trương Công Chánh

Thanh Công

NSW.Pháp Bảo

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 40

 

 

398      

    25         

Trương Tấn Tiến

Thanh Bình

NSW.Pháp Bảo

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 40

 

 

399      

    26         

Trịnh Tiến Đạt

Thanh Đạt

NSW.Pháp Bảo

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 40

 

 

400      

    27         

Jayden Dương Hoàng Long

Hữu Thịnh

NSW.Pháp Bảo

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 40

 

 

401      

    28         

Quản Minh Hải

Thanh Hóa

NSW.Pháp Bảo

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 4

 

 

402      

    29         

Nguyễn Thị Đạt

Thiện Thành

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 32

 

 

403      

    30         

Ông Tú Mai

Tịnh Kỷ

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 32

 

 

404      

    31         

Trần Thị Nữ

Hiền Minh

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 32

 

 

405      

    32         

Võ Văn Giàu

Thanh Nghĩa

NSW.Pháp Bảo

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 4

 

 

406      

    33         

Trần Thị Như Liên

Nguyên Nhật Lý

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 32

 

 

407      

    34         

Lưu Văn Vĩnh

Minh Trường

NSW.Pháp Bảo

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 4

 

 

408      

    35         

Trần Thị Ngọc Thanh

Tâm Đức

NSW.Pháp Bảo

Nữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 32

 

 

409      

    36         

Kevin Võ

Thanh Tín

NSW.Pháp Bảo

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 4

 

BAN CÔNH QUÃ

410      

    37         

Lâm Văn Hải

Thanh Vương

NSW.Pháp Bảo

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 4

 

1 Nam Trống

411      

    38         

Nguyễn Thị Thanh Nga

Chúc Nguyệt

NSW.Pháp Bảo

Nữ

ROSELLA VILLA RV 12

 

Extra

412      

    39         

Nguyễn Thị Thanh

Hồng

Chúc Hiếu

NSW.Pháp Bảo

Nữ

ROSELLA VILLA RV 12

 

Extra

413      

    40         

Huỳnh Tấn Khanh

Nguyên Thiện

NSW.Pháp Bảo

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

Extra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414      

      1         

Đoàn Tấn Khánh

Minh Thành

NSW.Hưng Long

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 12

 

 

415      

      2         

Trần Thế Kiệt

Nguyên Nhân

NSW.Hưng Long

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 12

 

 

416      

      3         

Hồ Phương Hà

Diệu Hằng

NSW.Hưng Long

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 7

 

 

417      

      4         

Trần Thị Ánh Hồng

 

NSW.Hưng Long

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 1

 

 

418      

      5         

Phan Thị Phải

Đức Từ

NSW.Hưng Long

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 6

 

 

419      

      6         

Trần Thị Hoa

Chúc Yến

NSW.Hưng Long

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 6

 

 

420      

      7         

Lê Thu Ba

Đức Trang

NSW.Hưng Long

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 1

 

 

421      

      8         

Dương Thanh Mai

 

NSW.Hưng Long

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 1

 

 

422      

      9         

Nguyễn Thị Thanh Hương

Thanh Yên

NSW.Hưng Long

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 1

 

 

423      

    10         

Amy Ngọc Tuyết Phạm

 

NSW.Hưng Long

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 1

 

 

424      

    11         

Lê Thị Lê Quyên

Đức Quyên

NSW.Hưng Long

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 1

 

 

425      

    12         

Hồ Lê Bảo Ngọc

Đức Bảo

NSW.Hưng Long

Nữ

PEEWEE LODGE ROOM 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

426      

      1         

Nguyễn Thị Lệ

Diệu Chân

NSW.Thanh Lương

Nữ

WAGTAIL LODGE ROOM 2

 

 

427      

      2         

Phạm Thị Ngoạn

Ngọc Thuận

NSW.Thanh Lương

Nữ

WAGTAIL LODGE ROOM 2

 

 

428      

      3         

Bùi Thị Thu

Ngọc Hỷ

NSW.Thanh Lương

Nữ

WAGTAIL LODGE ROOM 2

 

 

429      

      4         

Nguyễn Xuân Phước

Thiện Chí

NSW.Thanh Lương

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 7

 

 

430      

      5         

LÊ THỊ NĂM

Ngọc Tuân

NSW.Thanh Lương

Nữ

WAGTAIL LODGE ROOM 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431      

      1         

Trương Ngọc Sang

Quảng Thành

NSW.Báo Ân

Nữ

SCHOOL CABIN- SC ROOM 34

 

 

432      

      2         

Nguyễn Thị Phương Thủy

Nhuận An

NSW.Báo Ân

Nữ

SCHOOL CABIN- SC ROOM 34

 

 

433      

      3         

Phạm Thị Phương Nhung

Nhuận Lạc

NSW.Báo Ân

Nữ

SCHOOL CABIN- SC ROOM 34

 

 

434      

      4         

Phan Kha Ly

Nhuận Hạnh

NSW.Báo Ân

Nữ

SCHOOL CABIN- SC ROOM 34

 

 

435      

      5         

Lê Hải Yên

Diệu Linh

NSW.Báo Ân

Nữ

SCHOOL CABIN- SC ROOM 34

 

 

436      

      6         

Đoàn Hương Giang

Diệu Hiền

NSW.Báo Ân

Nữ

SCHOOL CABIN- SC ROOM 34

 

 

437      

      7         

Nguyễn Thái Châu

Huệ Đạt

NSW.Báo Ân

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 43

 

 

438      

      8         

Đoàn Tommy

 

NSW.Báo Ân

Nam

SCHOOL CABIN- SC ROOM 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

439      

      1         

Phương Như Âm

Giác Như

NSW. Trúc Lâm

NỮ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 28

 

 

440      

      2         

Nguyễn thị Thiên Hương

Diệu Định

NSW. Trúc Lâm

NỮ

ROSELLA VILLA RV 14

 

 

441      

      3         

Trần thi Bích Lậm

Lệ Minh

NSW. Trúc Lâm

NỮ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 28

 

 

442      

      4         

Nguyễn thị Mỹ Huệ

Quảng Diệu Trí

NSW. Trúc Lâm

NỮ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 28

 

 

443      

      5         

Nguyễn thị Chiến

 

NSW. Trúc Lâm

NỮ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 28

 

 

444      

      6         

Hoàng thị Yến

Quảng Oanh Minh

NSW. Trúc Lâm

NỮ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 28

 

 

445      

      7         

Nguyễn Hoàng Yenna

Quảng Yến Minh

NSW. Trúc Lâm

NỮ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 28

 

 

446      

      8         

Trương Hoàng Lucas

Tuệ Kiến

NSW. Trúc Lâm

COUNTRY CABIN-CC ROOM 28

 

 

447      

      9         

Hoàng thị Khá

 

NSW. Trúc Lâm

NỮ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 28

 

 

448      

    10         

Trần Thị Tuyết

Diệu Tịnh

NSW. Trúc Lâm

Nữ

ROSELLA VILLA RV 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

449      

      1         

THÁI THỊ MINH DANH

DIỆU CHÂU

NSW. Minh Giác

Nữ

ROSELLA VILLA RV ROOM 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450      

      1         

Trần Xuân Hà

Đồng Hà Hạnh

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 13

 

 

451      

      2         

Nguyễn Văn Bình

Thiện Định

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

452      

      3         

Nguyễn Thị Ánh

Thiện Kim

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 13

 

 

453      

      4         

Nguyễn Thị Ngọc Sương

Thiện Hiền

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 13

 

 

454      

      5         

Nguyễn Thị Hạnh

Diệu Hương

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 13

 

 

455      

      6         

Từ Thị Thu Trang

Thiện Nghiêm

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 13

 

 

456      

      7         

Vi Tú Vân

Diệu Phú

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 13

 

 

457      

      8         

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Thiện Trí

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 13

 

 

458      

      9         

Hồ Thị Thu Vân

Đồng Từ Thanh

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 13

 

 

459      

    10         

Nguyễn Thị Lưu

An Vũ

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 13

 

 

460      

    11         

Trang Thị Thanh

Như Tâm

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 13

 

 

461      

    12         

Nguyễn Thị Biên

Thiện Cương

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 13

 

 

462      

    13         

Nguyễn Văn Nhân

Thiện Đạo

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

463      

    14         

Lê Thị Thu Ba

Thiện Hương

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 12

 

 

464      

    15         

Võ Phương Mai

Đồng Thanh Hoa

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 12

 

 

465      

    16         

Kang Liam

Đồng Từ Minh

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 12

 

 

466      

    17         

Hồ Ngọc Thảo

 

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 12

 

 

467      

    18         

Lê Thị Thanh Thúy

Đồng Thanh Trúc

SA.Pháp Hoa

F

WAGTAIL LODGE ROOM 3

 

 

468      

    19         

Trần Hồng Hải

Giác Định

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

469      

    20         

Phan Thị Ngọc Dung

Hải Hạnh

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 12

 

 

470      

    21         

Trần Thị Hạnh Nhơn

Viên Từ

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 12

 

 

471      

    22         

Nguyễn Văn Tuấn

 

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

472      

    23         

Nguyễn Đức Xuân

Ngộ Đại Nghĩa

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

473      

    24         

Lê Thị Kim Thoa

Diệu Tâm

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 12

 

 

474      

    25         

Nguyễn Tuệ Minh Albert

Ngộ Đại Quang

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

475      

    26         

Nguyễn Nhân Đức Nalanda

 

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

476      

    27         

Nguyễn Thị Hoa

 

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 12

 

 

477      

    28         

Đoàn Thị Bình

 

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 12

 

 

478      

    29         

Ngô Thị Mỹ Hạnh

 

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 11

 

 

479      

    30         

Hồ Thị Sương

Đồng Ngọc Minh

SA.Pháp Hoa

F

COUNTRY CABIN-CC ROOM 27

 

 

480      

    31         

Bành ThuThủy

Chơn Phước Hội

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 11

 

 

481      

    32         

Jessica Nguyễn

Đồng Thanh Mai

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 11

 

 

482      

    33         

Phạm Thị Thảo Nguyên

Chúc Tuyền

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 11

 

 

483      

    34         

Hiển Cao

Đồng Thanh Đạt

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

484      

    35         

Trinny Nguyễn

Đồng Thanh Quý

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 11

 

 

485      

    36         

Kayden Cao

Đồng Thanh An

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

486      

    37         

Kaylena Cao

Đồng thanh Nghĩa

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 11

 

 

487      

    38         

Lê Thị Minh Tâm

Nguyên Thủy

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 11

 

 

488      

    39         

Tony Nguyễn

 

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

489      

    40         

Nguyễn Jade Alyssa

Đồng Thanh

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 11

 

 

490      

    41         

Châu Thị Thanh Tuyền

Đồng Đạo

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 11

 

 

491      

    42         

Đặng Hiếu

Chánh Huệ Kính

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

492      

    43         

James Mills

Chánh Anh Kiệt

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

493      

    44         

Luke Minh Huỳnh

Thiện Đạt

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

494      

    45         

Trần Ngọc Kim-Vi

Đồng Kim Diệu

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 11

 

 

495      

    46         

Trần Quốc Toàn

Chánh Tịnh Châu

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

496      

    47         

Triệu Peter

Đồng Công

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

497      

    48         

Nguyễn Ngọc Nhi (Jennie)

 

SA.Pháp Hoa

F

ROSELLA VILLA RV ROOM 11

 

 

498      

    49         

Nguyễn Kevin

-

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

 

499      

    50         

Linda Lâm

Thiện Giới

SA.Pháp Hoa

F

WAGTAIL LODGE ROOM 3

 

 

500      

    51         

Tina Hứa Lê

 

SA.Pháp Hoa

F

WAGTAIL LODGE ROOM 3

 

 

501      

    52         

Phan Thế Bình

Đồng Hòa

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

 

502      

    53         

Keven Khánh Nguyễn

Đồng Thanh Tâm

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 41

 

 

503      

    54         

Lê Quang Toàn

Thiện Chơn

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

504      

    55         

Huỳnh Mai

Ngọc Trang

SA.Pháp Hoa

F

WAGTAIL LODGE ROOM 3

 

 

505      

    56         

Huỳnh Ngô Jessica

 

SA.Pháp Hoa

F

WAGTAIL LODGE ROOM 3

 

 

506      

    57         

Nhi Nguyễn

Diệu Mai

SA.Pháp Hoa

F

WAGTAIL LODGE ROOM 3

 

 

507      

    58         

Hân Chung

Diệu Hiền

SA.Pháp Hoa

F

WAGTAIL LODGE ROOM 3

 

 

508      

    59         

Nguyễn Ngọc Mỹ

Thiện Tâm

SA.Pháp Hoa

F

COUNTRY CABIN-CC ROOM 27

 

 

509      

    60         

Lê Thị Cẩm Nhung

Diệu Đức

SA.Pháp Hoa

F

COUNTRY CABIN-CC ROOM 27

 

 

510      

    61         

Lê Thị Nga

Đồng Từ Liên

SA.Pháp Hoa

F

COUNTRY CABIN-CC ROOM 27

 

 

511      

    62         

Huỳnh Ngọc Thạch

Diệu Liên

SA.Pháp Hoa

F

COUNTRY CABIN-CC ROOM 27

 

 

512      

    63         

Chung Từ Lan

Quãng Diệu Nguyện

SA.Pháp Hoa

F

COUNTRY CABIN-CC ROOM 27

 

 

513      

    64         

Nguyễn Văn Bé

Thiện Phong

SA.Pháp Hoa

M

SCHOOL CABIN- SC ROOM 42

 

 

514      

    65         

Trương Mỹ Liên

Thiện Hoa

SA.Pháp Hoa

F

WAGTAIL LODGE ROOM 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515      

       1        

Trần Thị Út

Hạnh Hải

SA.Quan Âm

F

PEEWEE LODGE ROOM 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516      

      1         

Lâm Kim Lan

 

SA.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 37

 

 

517      

      2         

Nguyễn Hồng Kim

Như Hóa

SA.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 36

 

 

518      

      3         

Nguyễn thị Kim Nhung

Huệ Mỹ

SA.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 38

 

 

519      

      4         

Nguyễn Mỹ Linh

Nhật Hoa

SA.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 38

 

 

520      

      5         

Trương Ngọc Ánh

Chơn Phước Hiếu

SA.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 38

 

 

521      

      6         

Phạm thị Kim Anh

Diệu Ánh

SA.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 38

 

 

522      

      7         

Nghiêm văn Lâm

Thiện Hiệp

SA.Minh Quang

M

PARK CABIN –PC ROOM 147

 

 

523      

      8         

Lam Sao

Thiện Đài

SA.Minh Quang

M

PARK CABIN –PC ROOM 147

 

 

524      

      9         

Lê tuấn Anh

Hùng Minh

SA.Minh Quang

M

WAGTAIL LODGE ROOM 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

525      

      1         

Trần Minh Tâm

Thục Giác

ACT.Vạn Hạnh

M

COUNTRY CABIN-CC ROOM 45

 

 

526      

      2         

Sơn

Thục Hà

ACT.Vạn Hạnh

M

COUNTRY CABIN-CC ROOM 45

 

 

527      

      3         

Khưu Văn Bình

Minh Tấn

ACT.Vạn Hạnh

M

COUNTRY CABIN-CC ROOM 45

 

 

528      

      4         

Đoàn, Thái Ngân Hà

Minh Hải

ACT.Vạn Hạnh

M

COUNTRY CABIN-CC ROOM 45

 

 

529      

      5         

Nguyễn Kim Bình

Minh Đạt

ACT.Vạn Hạnh

M

COUNTRY CABIN-CC ROOM 45

 

 

530      

      6         

Hoàng Trung Nam

 

ACT.Vạn Hạnh

M

COUNTRY CABIN-CC ROOM 45

 

 

531      

      7         

Nguyễn Mạnh Hà

 

ACT.Vạn Hạnh

M

COUNTRY CABIN-CC ROOM 45

 

 

532      

      8         

Tăng Vinh Tài

Trí Minh

ACT.Vạn Hạnh

M

COUNTRY CABIN-CC ROOM 45

 

 

533      

      9         

Oscar Trần

 

ACT.Vạn Hạnh

M

COUNTRY CABIN-CC ROOM 45

 

 

534      

    10         

Brian Tran

 

ACT.Vạn Hạnh

M

COUNTRY CABIN-CC ROOM 45

 

 

535      

    11         

Hoàng thị Hồng Vân

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 124

 

 

536      

    12         

Rachel Hoàng

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 124

 

 

537      

    13         

Julia Hoàng

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 124

 

 

538      

    14         

La Đoan Phương

Diệu Chiếu

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 124

 

 

539      

    15         

Khưu Ngân Tuyền

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 124

 

 

540      

    16         

Lê Thị Thanh Nhàn

Diệu Tịnh

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 124

 

 

541      

    17         

Nguyễn Lê Mai Khanh

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 124

 

 

542      

    18         

Nguyễn Lê Như An

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 124

 

 

543      

    19         

Phạm Thị Kim Lan

Diệu Hương

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 124

 

 

544      

    20         

Nguyễn, Emily Lan Hương

Diệu Vân

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 124

 

 

545      

    21         

Phạm Thị Thanh Phương

Liên Tuệ Trí

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 125

 

 

546      

    22         

Nguyễn, Vivian Phương Vi

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 125

 

 

547      

    23         

Nguyễn, Adrian Bảo An

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 125

 

 

548      

    24         

Nguyễn, Mia Phương Mai

 

ACT.Vạn Hạnh

F

 

PARK VILLA PV ROOM 125

 

 

549      

    25         

Phạm Thị Kim Phượng

Liên Tuệ Hoàng

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 125

 

 

550      

    26         

Zhao, Peter Phạm Minh Tuấn

Minh Huy

ACT.Vạn Hạnh

M

PARK VILLA PV ROOM 125

 

 

551      

    27         

Zhao, Cindy Phạm Mai Linh

Diệu Quang

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 125

 

 

552      

    28         

Phan Khou Rida

Vạn Thiện

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 125

 

 

553      

    29         

Marcus Quốc Minh

Vạn Tuấn

ACT.Vạn Hạnh

M

PARK VILLA PV ROOM 125

 

 

554      

    30         

Daniel Quốc Anh

Vạn Lạc

ACT.Vạn Hạnh

M

PARK VILLA PV ROOM 125

 

 

555      

    31         

Phạm Thị Kim Hồng

Liên Tuệ Hoa

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 126

 

 

556      

    32         

Tống, Jade Ngọc

Liên Tuệ Châu

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 126

 

 

557      

    33         

Hoàng Thúy Bình

Diệu Hòa

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 126

 

 

558      

    34         

Nguyễn Kira

Diệu Kim

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 126

 

 

559      

    35         

Nguyễn Tuyết Loan

Diệu Đức

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 126

 

 

560      

    36         

Katelyn Ha An Trần

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 126

 

 

561      

    37         

Ngô Thị Bích

Thị Tần

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 126

 

 

562      

    38         

Nguyễn Thanh Hiền

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 126

 

 

563      

    39         

Nguyễn Thanh Nhân

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 126

 

 

564      

    40         

Nguyễn Thanh Mai

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 126

 

 

565      

    41         

Phạm thị Luyến

Diệu Kim

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 127

 

 

566      

    42         

Lê Thị Ngân

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 127

 

 

567      

    43         

Trần Thị Hoàng

Diệu Pháp

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 127

 

 

568      

    44         

Phạm Thị Hoàng Mỹ

Thiện Duyên

ACT.Vạn Hạnh

F

PEEWEE LODGE ROOM 3

 

 

569      

    45         

Phạm Thị Hoàng Hà

Diệu Trí A

ACT.Vạn Hạnh

F

PEEWEE LODGE ROOM 3

 

 

570      

    46         

Lê Thị Tốt

Diệu Thanh

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 127

 

 

571      

    47         

Nguyễn thị Phi

Diệu Đức

ACT.Vạn Hạnh

F

PEEWEE LODGE ROOM 3

 

 

572      

    48         

Đinh thị Tư

Huệ Tâm

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 127

 

 

573      

    49         

Trần Vĩ Phong

Quảng Ngân

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 127

 

 

574      

    50         

Phạm Thị Nga

Diệu Tường

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 127

 

 

575      

    51         

Phạm Xuân Lan

Ngọc Hương

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 127

 

 

576      

    52         

Trần thị Yêm

Diệu Vân

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 127

 

 

577      

    53         

Nguyễn thị Kim Hằng

Thiện Hà

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 127

 

 

578      

    54         

Đoàn thị Nhung

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 123

 

 

579      

    55         

Trần thị Hoa

Diệu Tịnh

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 123

 

 

580      

    56         

Nguyễn thị Ngọc Châu

Diệu Hiền

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 123

 

 

581      

    57         

Nguyễn Phương Thảo

Tánh An Hiền

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 123

 

 

582      

    58         

Nguyễn thị Hải

 

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 123

 

 

583      

    59         

Phạm thị Liên

Diệu Phẩm

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 123

 

 

584      

    60         

Nguyễn thị Tuyết Nhung

Diệu Tín

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 123

 

 

585      

    61         

Tiền, Anh Thơ

Tâm Quang

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 123

 

 

586      

    62         

Tiên Trần

Ngọc Trân

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 123

 

 

587      

    63         

Nguyễn Minh Trang

Nhật Diệu Nhã

ACT.Vạn Hạnh

F

PARK VILLA PV ROOM 123

 

 

588      

    64         

Kim Trần

Mỹ Liên

ACT.Vạn Hạnh

F

PEEWEE LODGE ROOM 3

 

 

589      

    65         

Lê thị Chung

Diệu Bảo

ACT.Vạn Hạnh

F

COUNTRY CABIN-CC ROOM 27

 

 

590      

    66         

Hồ thị Vinh Lộc

Quảng Xuân

ACT.Vạn Hạnh

F

COUNTRY CABIN-CC ROOM 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

591      

      1         

Trần Thị Thu Trang

Nguyên Đoan

NZ.Giác Nhiên

Nữ

WAGTAIL LODGE ROOM 1

 

 

592      

      2         

Lương Văn Hải

Nguyên Dương

NZ.Giác Nhiên

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 11

 

 

593      

      3         

Lương Bảo Nhi

Nguyên Ni

NZ.Giác Nhiên

Nữ

WAGTAIL LODGE ROOM 1

 

 

594      

      4         

Đặng Đăng Dồn

Tuệ Đăng

NZ.Giác Nhiên

Nam

WAGTAIL LODGE ROOM 12

 

 

595      

      5         

Hồ Kiều Thiên Cẩm Phúc

Nguyên Lệ

NZ.Giác Nhiên

Nữ

WAGTAIL LODGE ROOM 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

596      

      1         

Tiêu Hồng Mai

 

NZ.Trí Đức

F

WAGTAIL LODGE ROOM 1

 

 

597      

      2         

Huỳnh Anh Hà

Diệu Hải

NZ.Trí Đức

F

WAGTAIL LODGE ROOM 1

 

 

598      

      3         

Hà My My

 

NZ.Trí Đức

F

WAGTAIL LODGE ROOM 1

 

 

599      

      4         

Tăng Khánh Linh

 

NZ.Trí Đức

F

WAGTAIL LODGE ROOM 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600      

      1         

Huỳnh Ngọc Loan

Diệu Hồng

WA.Minh Quang

--/F

PEEWEE LODGE ROOM 3

 

*

601      

      2         

Dương Thị Trúc Bạch

Diệu Viên

WA.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 38

 

 

602      

      3         

Tăng Thùy Trang

Diệu Tịnh

WA.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 38

 

 

603      

      4         

Trần Bích Thủy

Diệu Thủy

WA.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 38

 

 

604      

      5         

Nguyễn Thị Tú Linh

Như Hiền

WA.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 38

 

 

605      

      6         

Nguyễn Ngọc Thủy

Diệu Tâm

WA.Minh Quang

--F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 38

 

 

606      

      7         

Trần Khả Tú

Diệu An

WA.Minh Quang

--F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 38

 

 

607      

      8         

Trần Khả Tường

 

WA.Minh Quang

--/F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 38

 

 

608      

      9         

Trần Thanh Tuấn

Minh Lực

WA.Minh Quang

M/--

WAGTAIL LODGE ROOM 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609      

      1         

Nguyễn Thị Lệ Chi

Tâm Hải

QLD.Minh Quang

N ữ

COUNTRY CABIN-CC ROOM 27

 

Bổ Sung đổi tên

610      

      2         

Nguyễn văn Vương

 

QLD.Minh Quang

M

WAGTAIL LODGE ROOM 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611      

      1         

Nguyễn Mỹ Khánh

Tâm Lạc

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

 

612      

      2         

Chinh Nguyễn

Viên Quới

QLD.Pháp Quang

M

SCHOOL CABIN- SC 40

 

 

613      

      3         

Victor Nguyễn

Tâm Quang Thệ

QLD.Pháp Quang

M

SCHOOL CABIN- SC 40

 

 

614      

      4         

Eric Nguyễn

Tâm Quang Nguyện

QLD.Pháp Quang

M

SCHOOL CABIN- SC 40

 

 

615      

      5         

Alex Nguyễn

Tâm Quang Nghị

QLD.Pháp Quang

M

SCHOOL CABIN- SC 40

 

 

616      

      6         

Nguyễn Thị Ngọc Tâm

Hoa Diệu

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

 

617      

      7         

Trần Hương Thị Thu

Hoa Liên

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

 

618      

      8         

Phan Thị Hương

Hoa Trầm

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

 

619      

      9         

Giang Hinh

Tâm Duyên

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

 

620      

    10         

Trần Thị Tiêm

Hoa Thiện

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

 

621      

    11         

Đinh Thành Võ

Thiện Tài

QLD.Pháp Quang

M

WAGTAIL LODGE ROOM 4

 

 

622      

    12         

Võ Thị Thanh Nga

Diệu Tâm

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

MẸ NGỦ CON

623      

    13         

Đinh Thị Mỹ Ly

Diệu Nhàn

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

CON BỆNH

624      

    14         

Bùi ThịVương

Nhật Diệu Liên

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

 

625      

    15         

Trần Thị Nghỉnh

Diệu Nghiêm

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

 

626      

    16         

Lê Thị Thu Hạ

Diệu Thuận

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

 

627      

    17         

Huỳnh Thị Minh Hương

Nhật Diệu Hạnh

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

 

628      

    18         

Phạm Quế Thanh

Thanh Tịnh

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

 

629      

    19         

Võ Kiều Oanh

Chánh Hiện

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

BÀ -CHÁU

630      

    20         

Trần Trúc Quỳnh

Diệu Hương

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

BÀ -CHÁU

631      

    21         

Văn Trọng Tiên

Diệu Từ

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

 

632      

    22         

Trần Thị Kim Ánh

Diệu Minh

QLD.Pháp Quang

F

SCHOOL CABIN- SC ROOM 39

 

 

633      

    23         

Cao Văn Mot

Tâm Quảng

TV Minh Quang

M

WAGTAIL LODGE ROOM  9

 

Bổ Sung Phật tử khách USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN CÔNG QUẢ CHÙA VẠN HẠNH COUNTRY CABIN-CC ROOM 47

 

 

Stt

Họ-Tên

Pháp danh

Đơn vị Tự Viện

TUỔI

NỮ/

NAM

 

 

 

ĐỊA CHỈ PHÒNG

   1           

DIỆU LIÊN

 

ACT.Vạn Hạnh

 

NỮ

 

COUNTRY CABIN-CC ROOM 47

   2           

DIỆU DUYÊN

 

ACT.Vạn Hạnh

 

NỮ

 

COUNTRY CABIN-CC ROOM 47

   3           

ĐINH NGỌC DUNG

 

ACT.Vạn Hạnh

 

NỮ

 

COUNTRY CABIN-CC ROOM 47

   4           

BAN CÔNG QUẢ 

 

ACT.Vạn Hạnh

 

NỮ

 

COUNTRY CABIN-CC ROOM 47

   5           

BAN CÔNG QUẢ

 

ACT.Vạn Hạnh

 

NỮ

 

COUNTRY CABIN-CC ROOM 47

   6           

BAN CÔNG QUẢ

 

ACT.Vạn Hạnh

 

NỮ

 

COUNTRY CABIN-CC ROOM 47

   7           

BAN CÔNG QUẢ 

 

ACT.Vạn Hạnh

 

NỮ

 

COUNTRY CABIN-CC ROOM 47

 

Danh sách Tự Viện Thành Viên Đăng Ký Học Viên

 

VIC

 1. Tu Viện Quảng Đức: 121
 2. Chùa Bồ Đề: 34
 3. Tu Viện Từ Ân: 16
 4. Chùa Giác Hoàng: 22
 5. Chùa Diệu Âm: 9
 6. Chùa Bảo Minh: 18
 7. NPĐ An Lạc Hạnh: 13

 

NSW

 1. Chùa Huyền Quang: 49
 2. Tu Viện Minh Giác: 29
 3. Tổ Đình Minh Quang (NSW): 35
 4. Chùa Liên Hoa: 8
 5. Tu Viện Nguyên Thiều: 19
 6. Chùa Pháp Bảo: 40
 7. Chùa Hưng Long: 12
 8. Tịnh Xá Thanh Lương: 5
 9. Chùa Báo Ân: 8
 10. Chùa Trúc Lâm: 10
 11. Chùa Minh Giác: 1

 

SA

 1. Chùa Pháp Hoa: 65
 2. Chùa Quan Âm SA: 1
 3. Thiền Viện Minh Quang (SA): 9

 

ACT, NZL, WA, QLD

 1. Tu Viện Vạn Hạnh: 66
 2. Chùa Giác Nhiên: 5
 3. Chùa Trí Đức: 4
 4. Thiền Viện Minh Quang (WA): 9
 5. Thiền Viện Minh Quang (QLD): 2
 6. Chùa Pháp Quang: 22
 7. Học Viên Khách USA: 1  

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

TỔNG SỐ LÀ 635

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000