Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Chư Tôn Đức

02/12/201718:05(Xem: 2938)
Danh sách Chư Tôn Đức

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG – NI

QUANG LÂM CHỨNG MINH, GIẢNG DẠY KHÓA TU HỌC KỲ 17
(Từ ngày 24 đến 28 tháng 12 năm 2017 tại Portsea, Victoria)

 

 

 

 

 

 

        1             

Đạo Hiệu

Tự Viện

Ghi Chú

        2             

HT Thích Huyền Tôn

Chùa Bảo Vương

 

        3             

HT. Thích Bảo Lạc

Chùa Pháp Bảo

 

        4             

HT. Thích Quảng Bình

Tịnh Thất

 

        5             

HT. Thích Như Điển

Chùa Viên Giác

 

        6             

HT. Thích Quảng Ba

TV Vạn Hạnh

 

        7             

HT. Thích Trường Sanh

Chùa Giác Nhiên

 

        8             

HT. Thích Minh Hiếu

TV Minh Quang

 

        9             

HT. Thích Bổn Điền

Chùa Huyền Quang

 

    10             

HT. Thích Nhật Tân

Chùa Pháp Quang

 

    11             

TT. Thích Như Định

Chùa Thiên Ấn

 

    12             

TT. Thích Tâm Phương

Tu Viện Quảng Đức

 

    13             

TT Thích Phổ Hương

Chùa Long Quang

 

    14             

TT. Thích Nguyên Tạng

Tu Viện Quảng Đức

 

    15             

TT. Thích Giác Tín

Chùa Giác Hoàng

 

    16             

TT. Thích Đạo Thông

Chùa Hưng Long

 

    17             

TT. Thích Minh Hội

TV Minh Quang,NSW

 

    18             

TT. Thích Hạnh Hiếu

TV Minh Giác

 

    19             

TT. Thích Nhuận Chơn

Chùa Kim Cang

 

    20             

TT. Thích Đạo Nguyên

Chùa Trí Đức

 

    21             

TT. Thích Hạnh Tri

Chùa Minh Giác

 

    22             

TT. Thích Viên Trí

Chùa Pháp Hoa

 

    23             

TT. Thích Viên Tịnh

Chùa Bảo Minh

 

    24             

TT. Thích Phổ Huân

Chùa Pháp Bảo

 

    25             

TT.Thích Đạo Hiển

TV Nguyên Thiều

 

    26             

ĐĐ. Thích Hạnh Phẩm

Tu Viện Từ Ân

 

    27             

ĐĐ. Thích Thông Hiếu

Chùa Huệ Quang

 

    28             

ĐĐ. Thích Chơn Đạt

Tịnh Thất

 

    29             

ĐĐ. Thích Hạnh Toàn

Chùa Bảo Vương

 

    30             

ĐĐ Thích Đạo Trì

TV Vạn Hanh

 

    31             

NS.TN Như Tuyết

Chùa Diệu Âm

 

    32             

NS. TN Huệ Khiết

Chùa Báo Ân

 

    33             

NS. TN Như Như

Chùa Báo Ân

 

    34             

NS. TN Chân Kim

Chùa Phật Quang

 

    35             

NS. TN Viên Thông

Chùa Quan Âm

 

    36             

NS. TN Nhật Liên

Chùa Bồ Đề

 

    37             

NS. TN Thảo Liên

Tịnh Xá Thanh Lương

 

    38             

SC.TN An Hiếu

TX Minh Đăng Quang

 

    39             

SC. TN Chúc Học

Chùa Tường Vân

 

    40             

SC. TN Thảo Liên

TV Minh Quang, NSW

 

    41             

SC. TN Diệu Tuyết

Tịnh Thất, VIC

 

    42             

SC. TN Hạnh Chiếu

Tịnh Thất, VIC

 

    43             

SC TN Nguyên Khai

NPĐ An Lạc Hạnh, VIC

 

    44             

 SC TN Hạnh Từ

Tịnh Thất Huê Lâm, NSW

 

    45             

 SC TN An Thảo

Tịnh Xá Minh Đăng Quang

 

    46             

 SC TN Hạnh Liên

Tịnh Xá Thanh Lương

 

    47             

 SC TN Thành Liên

Tịnh Xá Minh Đăng Quang

 

    48             

SC. TN Giác Anh

Chùa Pháp Bảo

 

    49             

 SC TN Hạnh Quang

Chùa Báo Ân

 

    50             

SC TN Phổ Huệ

Chùa Pháp Vân, Vic

 

    51             

SC TN Nguyên Tâm

TV Minh Quang, Adelaide

 

    52             

SC TN Tịnh Hiền

Chùa Long Quang, NSW

 

    53             

Sa Di Hữu Khả

Tu Viện Nguyên Thiều

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn