Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
Chủ Nhật 24-12-2017

2pm-3.15pm:
Khai từ
của Tổng Vụ Hoằng Pháp & Văn Hóa Giáo Dục

HT Trường Sanh
HT Minh Hiếu3.30pm-5.00pm
Lớp giáo lý 1
Thất Bồ Đề Phần
(TT Tâm Phương
ĐĐ Hạnh Phẩm)


khoa-tu-hoc-ky17-day1-3khoa-tu-hoc-ky17-day1-12khoa-tu-hoc-ky17-day1-17khoa-tu-hoc-ky17-day1-33khoa-tu-hoc-ky17-day1-44khoa-tu-hoc-ky17-day1-62khoa-tu-hoc-ky17-day1-66khoa-tu-hoc-ky17-day1-69khoa-tu-hoc-ky17-day1-76khoa-tu-hoc-ky17-day1-81khoa-tu-hoc-ky17-day1-86


3.30pm-4.45pm Lớp Thiếu Nhi A
This History
of the Buddha
(SC Giác Anh)


Lớp Thiếu Nhi B
The Theory of Karma
(Mr. Andrew Williams)8pm-9.15pm Lớp Thiếu Nhi A
Where are Buddhists found ?
(TT Hạnh Tri)
Lớp Thiếu Nhi B
The First Noble Truth
(HT Quảng Ba)

khoa-tu-hoc-ky17-day1-182khoa-tu-hoc-ky17-day1-172khoa-tu-hoc-ky17-day1-132khoa-tu-hoc-ky17-day1-123khoa-tu-hoc-ky17-day1-173khoa-tu-hoc-ky17-day1-174khoa-tu-hoc-ky17-day1-105khoa-tu-hoc-ky17-day1-107khoa-tu-hoc-ky17-day1-108khoa-tu-hoc-ky17-day1-109


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn